Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen
- De olympiske idealer i sundhedsvæsenet er flere, bedre og hurtigere forløb. Hver dag, 24/7, hver gang. Det er desværre den perfekte opskrift på stress. Heldigvis er der en stigende forståelse for, at den tilstand absolut ikke er bæredygtig. En del af kuren mod den grundlæggende stress kan være yderligere patientinddragelse. At inddrage patienterne endnu mere end vi gør i dag, kan være med til at øge medarbejdernes motivation og arbejdsglæde. Inddragelsen kalder imidlertid på bedre rammer og bedre styring. Det er en ledelsesopgave, understreger Lars Dahl Pedersen, formand for DSS og hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt i denne udgaves synspunkt.
 
Og netop øget patientinddragelse er et af de otte mål, som regering, regioner og KL har opstillet – for at skabe et bedre sundhedsvæsen. Hvordan ikke blot patientinddragelsen øges, men også, hvordan de syv øvrige nationale mål kan opfyldes, gav deltagerne på DSS´ årsmøde i maj rigtig mange gode og utraditionelle bud på. Bliv inspireret på side 4.
 
At det danske sundhedsvæsen er en kompleks størrelse og løsninger til forbedringer af samme ligeså, beskrives i artiklen ”Statskundskabens perspektiver på sundhedsvæsenet”. Men der kan være hjælp at hente i forskningsverdenen. To forskere giver deres bud på, hvordan forskning i styring, ledelse og motivation kan bidrage med nye og relevante indsigter for aktørerne i sundhedsvæsenet.
 
”Jeg er den, der ved bedst og mærker bivirkningerne. Jeg kan give et komplet billede af dem”
Sådan svarer patienterne på tilfredsheden med og anvendelsen af elektronisk bivirkningsrapportering. Fra lægerne lyder det bl.a.:
”Det er positivt, at patienterne selv rater – nogle gange underestimerer vi.”
Svarene er givet i forbindelse med et nationalt klinisk forskningsprojekt om elektronisk patientrapportering med deltagelse af blandt andre Kræftens Bekæmpelse og Rigshospitalet.
 
- Vi kan ikke aftale os ud af al tværsektoriel patientkoordinering via standardiserede sundheds- og
samarbejdsaftaler. Langt størstedelen af den tværsektorielle koordinering, som sundhedspersonalet foretager i dagligdagen er usynlig, den foregår ad-hoc og er baseret på lige dele erfaring, netværk og lavpraktiske systemer. Disse opgaver skal gøres synlige og dermed mulige at lede. De skal rammesættes og prioriteres fra topledelse til daglig ledelse.
Det siger en række ledere, som har deltaget i et forløb for ledere på tværs af sektorer i Region Hovedstaden.
 
Overgangen fra studieliv til arbejdsliv ude i klinikken kan være barsk for nyuddannede læger.
Mange oplever stress i mødet med den travle kliniske hverdag og efterlyser tilbud om kollegial støtte og sparring i den krævende transitionsfase. Det tilbud har Region Midtjylland i form af gruppecoachingforløb til læger i klinisk basisuddannelse eller introduktionsstillinger.
74 læger i regionen har indtil nu deltaget i et coachingforløb – og med meget stort udbytte.
Læs om deltagernes erfaringer på side 44.
 
God læselyst


Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk