Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen- Regeringen har sat otte nationale mål for kvalitet i sundhedsvæsenet. De udgør et vigtigt skridt på den udviklingsvej, vi i sundhedsvæsenet i nogen tid har vidst, vi skal gå. Vi skal gøre os umage for at finde patientens perspektiv, vi skal arbejde med processerne i klinikken – også på en detaljeret måde – og vi skal måske redefinere ledelsens rolle, siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland i synspunktet i denne udgave, der har Patienternes Sundhedsvæsen som tema.
 
En person, der har oplevet sundhedsvæsenet på godt og ondt, måske mest det sidste, gennem 15 år er Jens Jørgen Madsen. Jens Jørgen Madsen tager os med på en rejse gennem systemet og fortæller åbent og ærligt om sin ægtefælles og egne erfaringer og oplevelser med det danske sygehussystem.
Jens Jørgen Madsens ægtefælle bad kort før sin død sin mand om at bruge parrets oplevelser til at forsøge at forbedre forholdene for patienter med livstruende eller langvarige sygdomme.
Et løfte, der indtil videre har ført ham på et 18 måneder lang turne rundt i det danske sygehusvæsen ”bevæbnet” med et hav af forbedringsforslag for patienterne.
Som han understreger i artiklen ”Jeg er mere optimistisk nu end for 18 måneder siden, da jeg startede min turné til frontlinjen af det danske sundhedssystem”
 
Der skal mod, data og tillid til for at skabe forbedringer af patientforløb. Det har ledelsen på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse vidst længe – og handlet ud fra.
Mod skal der til for at lede efter, tale om og ændre de svage punkter i et patientforløb. Tidstro data er nødvendige for at gøre behandlingen bedre allerede i morgen. Og tillid - tillid til, at man som medarbejder får hjælp og støtte fra kolleger og ledelsen, når man identificerer et forbedringspotentiale.
-Det er ikke svært at lave forbedringer, hvor der er vilje er der vej, konkluderer artiklens to forfattere.
 
Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen har fem bud på, hvordan sundhedsvæsenet kan blive bedre til at hjælpe mennesker med en demenssygdom end det er tilfældet i dag.
Det handler om færre, men bedre demensklinikker, mobile demens- og udredningsteam, bedre brug af sygehusenes specialviden, mere dokumentation og gang i forskning samt mere viden om demens hos sundhedspersonalet.
-Buddene er ingen mirakelkur, men tænkt som input til de beslutningstagere, der skal udarbejde planer for fremtidens behandling af demenspatienter – og andre med mange kroniske sygdomme, understreger Nis Peter Nissen.
 
Det er flere interessante og lærerige artikler i denne udgave af tidsskriftet, bl.a. om en kommende og ny lægerolle – den patientansvarlige læge.
 
God læselyst


Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk