Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen


- Det bliver spændende at se, hvordan den nys nedsatte ledelseskommission kommer i vej. Der er dog nogle faldgruber, jeg tænker især på; overdreven simplificering, mangel på virkelighed og ulyst til at tale om ”det ubekvemme”, påpeger Peter Mandrup Jensen, vicedirektør Nordsjællands Hospital i denne udgaves synspunkt.

 

Sygehusledelsen på Holbæk Sygehus besluttede for et års tid siden, at det skulle være slut med at lade patienter med multisygdom være kastebold mellem forskellige specialer. Løsningen blev etableringen af Medicinsk Fælles Ambulatorium – en organisatorisk enhed på tværs af specialer med fælles ledelse. I artiklen ”Samme dag under samme tag” beskriver de to organisatoriske ledere, hvordan MFA har skabt både sammenhæng og værdi for patienter med multisygdom

 

”Patienterne er overladt til sig selv og sejler i deres egen sø. Det er konsekvensen af sundhedsvæsenets organisering i specialer, der hver i sær fokuserer på enkeltsygdomme”, fastslog

Anne Frølich, vært og oplægsholder på en nylig konference om multisygdom.

Som det fremgår af reportagen fra konferencen kom der flere bud på, hvordan sundhedsvæsenet får skabt, og nogle steder har skabt, en sammenhængende og vellykket behandling af multisygdom.

 

Intet orkester fungerer uden dirigent, og ligeledes bærer lederne i sundhedsvæsenet et ansvar for, at tiltag i kompetenceudvikling er målrettede og indgår i en sammenhæng, hvor organisationen kan drage nytte af indsatsen. Læringsspil kan fungere som et ledelsesredskab til at få medarbejderne engageret i nye måder at arbejde på. Læs om både teorien bag læringsspil og deres praktiske anvendelse på et par sygehuse i artiklen ”Læringsspil som ledelsesredskab”

 

- Som ledere i det fælles sundhedsvæsen må vi erkende, at det tager tid at flytte store skuder, fastslår Vejle Kommunes to sundhedsledere i artiklen ” Flytning af specialiserede patientuddannelser fra sygehus til kommuner”.

Med Vejle Kommune som eksempel beskrives den langstrakte proces, faktisk tog det lidt over to år at flytte KOL patientuddannelserne fra Sygehus Lillebælt til Vejle Kommune. Til gengæld viser ”flytteerfaringerne” sig at være rigtig gode. Langt flere borgere med KOL, hhv. svær og let til middelsvær, deltager i dag i patientuddannelse, eller sundhedskurser, som Vejle Kommune har valgt at kalde dem.

 

God læselyst
Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk