Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen
Tema: Kampen om det nære sundhedsvæsen


Det nære sundhedsvæsen er svaret på mange af fremtidens udfordringer. Desværre ser det ud til, at samarbejdet i det nære sundhedsvæsen har været ved at gå i dvale. I det seneste nummer af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen sætter vi fokus på kampen om det nære sundhedsvæsen. En række forfattere behandler temaet fra forskellige vinkler, og den røde tråd er, at fokus må rettes mod integration og samarbejde mellem aktørerne med udgangspunkt i borgernes behov og ressourcer.

Erik Jylling Fra Danske Regioner skriver om behovet for en grundlæggende ny kurs, når vi i fremtiden skal tilbyde et sundhedsvæsen med lige adgang til sundhed for alle. Professor Peter Vedsted argumenterer for, at omdrejningspunktet for en revitalisering af det nære sundhedsvæsen er en moderne almen praksis. Ole Bladt-Hansen fra Billund Kommune beskriver, hvordan sundhedssektoren kan gentænkes med borgeren for bordenden.

Temanummeret har klare kommunale bud på samarbejde i det nære sundhedsvæsen. Fra Silkeborg Kommune sætter Anders Kjærulf sætter fokus på, hvordan vi kommer fra tanke til handling. Længere sydpå i Kolding Kommune beskriver Heidi Nordahl Jensen og Annette Lund, hvordan helhedsorienterede løsninger kan følge borgerens vej gennem sundhedsvæsenet. Og fra Aarhus Kommune fokuserer Helle Haunstrup Krog på, hvordan samarbejde mellem kommune og sygehus kræver insisteren, tillid og ledelse.

Jan Nybo og Annebirthe Bo Hansen fra Aalborg Universitetshospital beskriver, hvordan udviklingsprojektet Akut Mobil Blodprøvetagning kan skabe samarbejde over sektorgrænsen, afprøvning af ny praksis og generering af ny viden.

Endelig skriver Jan Nielsen og Vibeke Byg om horisontal netværksledelse og forløbsafregning på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet, og Anette Jørgensen og Jakob Toft beskriver en ny undersøgelse fra Region Hovedstaden, der har kortlagt ventetiden i ambulatorier og dagafsnit.


Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk