Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen

Nyt nummer af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen


 
”Sundhedsvæsenet trænger til at blive fragmenteret.” 
 
Sådan lyder den kontante melding fra lægelig direktør Mads Koch Hansen på Sygehus Lillebælt, der indleder det seneste nummer af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen med et synspunkt om populationsansvar. 
 
I tidsskriftet skriver Lisbeth Rune Schultz og Mette Krogh Møller også om, hvordan yngre lægers interesse for ledelse kan vækkes. Jytte Heidmann, Majbritt Bøgh Riis og Mona Kyndi Pedersen sætter fokus på, hvor Aalborg Universitetshospital arbejder med strategisk ledelse i konkurrerende logikker, og Hans Peder Graversen kommer med sit bud på knasterne i samarbejdet om sammenhængende patientforløb.
 
Helle Holm Gyldenvang, Marlène E.M.J. Spielmann og Helle Pappot fortæller om resultaterne af et projekt om styrkelse af den tværfaglige indsats til pårørende på Rigshospitalet, og Mette Mollerup, Vibeke Mortensen og Ole Abildgaard Hansen skriver om erfaringerne med revitalisering af ernæringspraksis på Odense Universitetshospital.
 
Tidsskriftet afsluttes med en artikel af Bjarke Abrahamsen, Linda Aagaard Thomsen og Charlotte Rossing, der sætter fokus på status for farmaceutordination i primærsektoren uden for Danmark.
 
God læsning!
 
Mange hilsner
Redaktionen

 

Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk