Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen


- Den nye trekløver-regering vil nedsætte en ledelseskommission, som bl.a. skal understøtte god ledelse i hele den offentlige sektor og skabe fundament for, at god ledelsespraksis og er­faringer vandrer. Det er et initiativ, vi i DSS hilser meget velkomment og gerne vil bidrage til, indleder Lars Dahl Pedersen, hospitalsdirektør og DSS` formand denne udgaves synspunkt. Han siger videre, at ledelse i sundhedsvæsenet oftest lykkes og at vi når de fleste af de mål, der er stillet. Men medaljen har en bagside Der løbes stærkt og det er vanskeligt at fastholde motivation og engagement.
 
- Er sundhedsvæsenet ved at blive opslugt i den postfaktuelle sump? spørger Paul Bartels, cheflæge og faglig leder af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram i sin artikel. Læs det tankevækkende og rammede svar, som Paul Bartels præsenterer læseren for i tre konkrete nutidscases. De tyder hver for sig på, at det postfaktuelle har godt tag i sundhedsvæsenet.
 
- Sundhedsplatformen er ikke kommet godt fra start og har mødt kritik fra de fagfolk, der skal arbejde med den i det daglige, fastslår Grete Brorholt, seniorprojektleder i KORA i artiklen om Sundhedsplatformen. Kritikken til trods giver forfatteren et bud på, hvordan platformen kan være en måde at samle data om patienter og inddrage patienter på nye måder. Bl.a. viser erfaringer med lignende systemer i Holland og USA gode resultater.
 
Patientinddragelse er også emnet for diskussion i en anden artikel i denne udgave. Gennem tre år har Finsencentret på Rigshospitalet arbejdet med systematisk patientinddragelse med inspiration i Planetree-modellen.
Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse har netop gennemført en evaluering af arbejdet i Finsencentret og resultaterne viser overordnet, at inddragelsen af patienter er øget. Desuden har den systematiske patientinddragelse sat en kulturforandring i gang.
 
Patientuddannelse handler i høj grad også om at inddrage patienterne. I artiklen ”Sundhedspædagogik i patientuddannelse” beskrives, hvordan sundhedspædagogik kan ses som en fælles læreproces for både patienter og fagprofessionelle. Og hvordan kulturelle kompetencer og interprofessionelt samarbejde medvirker til, at patientuddannelse giver mening for deltagerne.
 
God læselystKursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk