Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen


- Det danske sundhedsvæsen er i gang med en transformation. Det reaktive system bliver skridt for skridt overhalet af et proaktivt sundhedsvæsen, der bygger på al den viden, vi efterhånden har opnået om den danske patientpopulation og danskerne. Transformationen byder imidlertid også på udfordringer, fastslår Hans Peder Graversen, cheflæge. Læs om hvilke i denne udgaves synspunkt.
 
Udfordringer er der også nok af på akutområdet. Dan Brun Petersen, ledende overlæge på akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital, konkluderer bl.a.:
- Akutafdelingernes udfordringer kan på visse områder sammenlignes med dem, som elbilen har stået i. Ideen om at skabe en mere miljørigtig bil har eksisteret længe, men vejen fra ide til en fuldt funktionsdygtig og attraktiv model skulle vise sig at være lang, på trods af politisk vilje og støtte.
Dan Brun Petersen beskriver i sin artikel hele paletten af både formelle og uformelle udfordringer og konstaterer afslutningsvist, at når man står overfor en stor udfordring kan det det være betryggende at læne sig opad tidligere præsident Nelson Mandelas ord:
It always seems impossible until it´s done.
 
Om patienterne i venteværelset i Fælles Akutafdeling på Aarhus Universitetshospital har Mandelas ord i baghovedet, mens de sidder og vente, skal være usagt.
I alt fald besluttede afdelingsledelsen for et lille års tid siden at gennemføre en real-time spørgeundersøgelse af patienternes oplevelse af ventetiden inklusiv forslag til at gøre den bedre, mens de reelt ventede i skadestuens venteværelse. Spørgeskemaundersøgelsen blev suppleret med fokusgruppeinterview. Læs de overraskende resultater af de to undersøgelser i artiklen ”Mens du venter”
 
En anden temaartikel om akutområdet ”Fælles læringsmetoder understøtter fælles sprog og fælles samarbejdskultur” beskriver de rigtig gode erfaringer, som Fælles Akutafdelingen på AUH har høstet gennem en tværfaglig organisering af uddannelsesområdet. Der er nedsat et tværfagligt uddannelsesteam, hvis opgave er at identificere og implementere læringsmetoder, der giver mulighed for at lære om, med og af hinanden i den daglige praksis i en akutafdeling.
 
I 2013 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Odense Kommune, Region Syddanmark og Praktiserende Lægers Organisation om udvikling og afprøvning af en model for Integrated Care.
Modellen havde fokus på borgere med stress, angst og/eller depression samt den ældre medicinske patient. IC modellen blev sat i drift august 2014, men blev efter en evaluering, der viste at indsatsen ikke havde haft den ønskede effekt, lukket i maj 2016. Læs hvorfor det gik som det gjorde.
 
God læselyst


Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk