Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen


Hvordan lærer vi af fejl i sundhedsvæsenet?


”Ingen går på arbejde for at begå fejl eller skade patienter, men omfanget af fejl kan helt sikkert begrænses. Fejl skal erkendes, og fejl skal forebygges, og vi skal lære af de fejl, vi begår.”


Sådan indleder vicedirektør Else Smith fra Hvidovre og Amager Hospital temaet om læring af fejl i sundhedsvæsenet i september-nummeret af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. I tidsskriftet giver en række aktører giver deres bud på temaet med forskellige perspektiver.


Niels Boje Lund har skrevet en personlig beretning om mødet med fejl i sundhedsvæsenet, efter at hans søn Mathias døde af meningitis. Enhedschef Anette Lykke Petri fra Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på ledelsernes ansvar. Regionsformand Sophie Hæstorp Andersen giver i et interview sit syn på bl.a. hospitalsledelsernes rolle i patientsikkerhedsarbejdet. Og Birgit Dall Hersland og Maya Damgaard Larsen fra henh. Aarhus og Vejle Kommune ser på arbejdet med tværsektorielle hændelser fra en kommunal synsvinkel.


Derudover indeholder nummeret en artikel om design af tvær- og monofagligt samarbejde på hospitalsafdelinger af Peter Hasle, Thim Prætorius og Anders Paarup Nielsen samt en beskrivelse af brugerråd som metode til brugerinddragelse af Margrethe K. Bisgaard og Lone Jørgensen.

Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk