Nyeste udgave af tidsskrift
for Dansk sundhedvæsen
Tema: Ledelseskommissionen

Nedsættelsen af Ledelseskommissionen har vakt store forhåbninger hos mange om en revitalisering af debatten om ledelse. Som et led i arbejdet har kommissionen udarbejdet 13 teser om offentlig ledelse med fokus på henholdsvis lederrollen, ledelsesrummet og ledelsesudviklingen. I det seneste nummer af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen tager vi udgangspunkt i de tre temaer.   

Til hvert af de tre temaer har vi bedt tre forfattere om at lave korte indlæg: Et fra en hospitalsdirektør, et fra en eller flere afdelingsledelser og endelig et ”tredje øje” på emnet. Målet med indlæggene er at inspirere med forskellige perspektiver, og tre enkelte nedslag er som følger:   

Omkring LEDERROLLEN prikker hospitalsdirektør Anne Jastrup Okkels blandt andet til en diskussion om ”forandringshorisont” med et ønske om at kunne fastholde mål og fokus for at kunne skabe egentlige forandringer i virkeligheden. 
Diskussionen om LEDELSESRUM skærper hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth med budskabet ”Så giv os dog plads”. 
Og i temaet om LEDELSESUDVIKLING er der blandt andet har to bidrag fra Aalborg Universitetshospital, hvor der reflekteres over de forandringer, man har gennemført over de seneste år.   

Ledelseskommissionen har formuleret en række temaer og teser, der er gode at diskutere ud fra. Men ambitionen for den resterende diskussion frem mod årets udgang kunne være at give diskussionerne lidt mere kant. Indlæggene i tidsskriftet er vores bidrag til diskussionen.RedaktionenTidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen.

God læsning!

Redaktionen
Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen

 

Kursus- og uddannelsesudvalget.

Udvalget arrangerer seminarer, konferencer og årsmøder med fokus på aktuelle emner i sundhedsvæsenet.

 

Via kompetente oplægsholdere belyses emnerne fra ledelsesvinkler, og der gives mulighed for debat. Arrangementerne giver også plads til netværkskontakter.

 

Præsentationsprogrammer fra seminarer finder man under ARRANGEMENTER

 

Selskabet arrangerer ind- og udenlandske studierejser for medlemmer. 


 

 

Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem
formandens og næstformandens blog
DE SENESTE EMNER FRA FORUM

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk