Tidsskriftet (KRÆVER MINIMUM ADOBE FLASH 10.1.52 for at åbne)

Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen
Danish Health Care Journal


Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen indeholder spændende artikler om ledelse og udvikling inden for det danske sundhedsvæsen. 

Redaktionen varetages af cheflæge Hans Peder Graversen, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland og journalist Beth Werner. 
Hans Peder Graversen er ansvarshavende redaktør og formand for redaktionsudvalget. Udvalget består aktuelt af:

 

 

Tidsskriftet udkommer 8 gange om året i elektronisk udgave.

Redaktionssekretær er journalist Beth Werner, email: freefyn@mail.tele.dk, telefon 6532 5117.

Alle medlemmer af Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet får gratis Tidsskriftet. Der kan tegnes abonnement 
for 500 kr. incl. moms pr. år via Selskabets hjemmeside.

Annoncer: Dansk Mediaforsyning ApS, Klamsagervej 25, 8230 Åbyhøj. Tlf. 70 22 40 88 - E-mail: gre@dmfnet.dk

Artikler til Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen

Har du lyst til at bidrage med en artikel til Tidsskriftet kan den sendes til Hans Peder Graversen på email: hanspeder.graversen@stab.rm.dk eller Beth Werner på email freefyn@mail.tele.dk

Forfattervejledning:

 • Indhold, synspunkter, holdninger og meninger er fuldt ud forfatterens ansvar.
 • Redaktionen afgør om og hvornår artiklen bringes. Ved temanumre er tidspunkt dog fastlagt.
 • Medmindre andet er aftalt udfærdiger redaktionen overskrift.
 • Medmindre forfatteren selv har foretaget afsnitsinddeling udføres den af redaktionen, der ligeledes påfører overskrifter.
 • Redaktionen afgør placering i tidsskriftet.
 • Redaktionen kan henvende sig til forfatteren og opfordre til at ændre/afkorte artiklen.
 • Omfanget må maksimalt være 4-5 A4-sider, times pkt. 12 og enkelt linieafstand (eksklusiv illustrationer).
  Omfang "Synspunkt": 1900 anslag uden mellemrum. Teksten leveres som Word-fil.
 • Angivelse af e-mail kontaktadresse bagest i artikel.
 • Illustrationsmateriale som fotos og grafik leveres enten som JPG eller TIF-filer i en opløsning på 300 dpi. Illustrationer leveres som separate filer.
 • Portrætfoto af forfatter/e i farve, enten som JPG eller TIF-fil i en opløsning på 300 dpi, størrelse 4 gange 6 cm.
 • Ultrakort CV for forfatter/e, 5-7 manuskriptlinier.
Log på dssnet
Brugernavn
Password
Glemt password Hjælp til log ind Opret dig som medlem

KontaKT TIL

dss

Birgitte Barrett Bach
DSS Sekretariat
Tlf. 7844 1102
e-mail: info@dssnet.dk