ÅRSMØDE 2019

LUKKET FOR TILMELDINGER

Ledelse og organisering af det danske sundhedsvæsen – nu og ti år frem

Til DSS’ årsmøde i 2019 tager vi temperaturen på, hvad kommer der til at ske på sundhedsområdet. Vi prøver at se 10 år frem, for der er næppe nogle, som er i tvivl om, at sundhedsvæsenet vil udvikle sig markant frem mod 2029.

Udover spændende og lærerige oplæg har du mulighed for selv at komme med input og synspunkter både i de formelle og uformelle rammer. Og hvem ved – måske der er der rigtigt meget nyt? Et folketingsvalg nærmer sig, og flere centrale aktører arbejder med bud på fremtidens ledelse og organisering af sundhedsvæsen

TILMELD DIG HER

Skal borgerne bestemme mere?
Kan man forestille sig at borgerne og patienterne i højere grad bestemmer i sundhedsvæsnet, og hvad menes med dette? Hvordan med ressourcer, budgetansvar, fagligt ansvar og innovation?

Den kliniske hverdag er for mange patienter og ansatte præget af kompleksitet. Nye it-muligheder og anden ny teknologi kan måske bidrage til at skabe mere og nemmere sammenhæng.

Hvordan med evidens og data for, hvad der virker i forhold til organisering og ledelse? Skal og kan vi i højere grad forandre på basis af data, eller skal ændringer ske ud fra politiske hensyn og ønsker? Der er selvfølgelig forskel på niveauer: Taler vi om fx kliniske enheder, kommuner, almen praksis, regioner eller andre aktører?

TILMELD DIG HER

Ledelse og organisering af central
Under alle omstændigheder er ledelse centralt.

Ledelse og organisering bør først og fremmest ses i sammenhæng med at skabe de bedst mulige betingelser og rammer for at tilbyde patienter og borgere det bedste sundhedsvæsen præget af høj faglig kvalitet, sammenhæng, service, ligesom ledelse skal sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø i bredeste forstand.

Vi står over for en række kendte udfordringer, som vi tror, at alle kender til. Er en ny organisering og ledelse svaret på nogle af løsninger? Det er noget af det, vi kommer til at drøfte på årsmødet.

TILBUD: Studietur kl. 13.30-15.30 den 24/4
Forud for årsmødet kan alle deltage i en studietur om innovation i sundhedsvæsenet med besøg hos Syddansk Sundhedsinnovation i Forskerparken Odense. På besøget kan du få indblik i nogle af de innovative løsninger, der er udviklet til sundhedsvæsenet og de procesmetoder, der anvendes i realiseringen.

NB: Mødested for deltagere i studietur: Forskerparken 10 G+H, 5230 Odense M

På studieturen vil bl.a. være fokus på innovationsarbejdet i planlægningen af Nyt OUH, ligesom der vil være rundvisning i innovationsfaciliteterne med præsentation af mock ups og en demonstration af testlaboratoriet CoLab Plug & Play, der er et teknisk testmiljø for digitale løsninger til sundhedsvæsenet. Der vil desuden være fokus på udvikling og anvendelse af konkrete digitale løsninger og robotteknologi

På årsmødet kan desuden opleves stande fra følgende virksomheder: Viewcare, EG, Emento, Roche, NewIcon, Ascom, Visikon, Konzenta, Condair, Transmedica, Care-Call og Wellness Nordic.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores årsmøde 2019.

Arrangementsudvalget
Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

TILMELD DIG HER

Det rent praktiske

Hvem kan deltage?
Årsmødet er tværfagligt og henvender sig til aktører i sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på alle niveauer samt sundhedsfaglige personer med interesse for emnet. Oplæggene retter sig mod hospitaler/sygehuse, psykiatrien, primærsektoren, praktiserende læger, regioner, kommuner samt private virksomheder, organisationer og styrelser

Tilmelding
Tilmelding sker her efter først-til-mølle-princippet (tilmelding er bindende) – bemærk begrænset antal pladser. Såfremt du skulle blive forhindret, er du velkommen til at sende en stedfortræder, i givet fald, kontakt venligst DSS Sekretariatet.

Studerende
Studerende tilbydes at deltage i den formelle del af programmet til ‘studenterpris’ – ring for nærmere oplysninger – tilmelding efter først-til-mølle-princippet! Kontakt Karin Clausen (se nedenfor).

Parkering
Best Western Hotel Svendborg ligger midt i byen med kun 1 kilometer til motorvej (og i gå-afstand ifm. offentlig transport). Hotellet råder over privat parkering bag ved hotellet.

Stande
Ønsker du/I at deltage med en stand, kontakt venligst Karin Clausen, mobil 2721 9107 eller mail kac@niras.dk.

Vil du vide mere?
Årsmødets faglige del: Kontakt venligst formand for DSS Arrangementsudvalg, Michael Møller, tlf. 2960 0618
Årsmødets praktiske del: Kontakt venligst DSS Sekretariatet, Karin Clausen, kac@niras.dk, mobil 2721 9107

Tid: 24/04/2019 13:3026/04/2019 12:00

Sted: Best Western Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700, 5700 Svendborg

Tilmelding og information

Program for Årsmøde 2019

Præsentationer

Patienter og organisering samt ledelse. Hvad skal vi fastholde i det nuværende sundhedsvæsen. Hvad bør vi ændre. Jesper Fisker. Kræftens Bekæmpelse.

De praktiserende læger og fremtidig ledelse og organisering. Hvordan sikres sammenhængende effektive patientforløb. Christian Freitag. PLO.

Status, fremtiden og konkrete tiltag. Hvad kommer der til at ske, og hvad er konsekvenserne. Adam Wolf. Danske Regioner.

Workshop. Spor A. Ledelse af innivation og digitalisering. Maria Faurholt Jepsen. Region Hovedstadens Psykiatri.

Workshop. Spor A. Ledelse og digitalisering. Anne Hertz og Carsten Møller Beck. Region Hovedstadens Psykiatri.

Workshop. Spor C. Ledelse på tværs af sektorer. Anders Kjærulff. Silkeborg Kommune.

Workshop. Spor C. Ledelse på tværs af sektorer. Anders Kjærulff. Silkeborg Kommune.

Workshop. Spor D. Bæredygtig ledelse. Ledelse af bæredygtighed. Peter Mandrup Jensen. Nordsjællands Hospital.

Hovedpunkter, refleksioner,analyser og perspektiver om fremtidensledelse og organisering. Mads Koch Hansen. Sygehus Lillebælt.

Fremtidens sundhedsvæsen. Bedre sundhed med AI. Uwe A Hermann. ATV Akademiet for de tekniske videnskaber.

Fremtidens ledelse og organisering baseret på tal og data. Giver det mening. Klaus Lindgaard Høyer. Københavns Universitet.

Hvordan diskuterer man ledelse i sundhedsvæsenet i andre lande. Ligheder, forskelle og løsningsmodeller, vi kan blive inspireret af. Mickael Beck. Århus Universitet.

Hjerne og krop i top. Marina Aagaard.

Syddansk Sundhedsinnovation. Robotteknilogi i sundhedsvæsenet. Louise Halgaard Godtfredsen.

Syddansk Sundhedsinnovation. Innovation og brugerindragelse i.f.m. Nyt OUH. Kristine Kjærsig.

Syddansk Sundhedsinnovation. Velkomst og introduktion til innovationsarbejdet i Region Syddanmark og til Syddansk Sundhedsinnovation. Inge Bendixen.

Syddansk Sundhedsinnovation. Digital innovation.Christian Mercado.

Dato og tid

24/04/2019 kl. 13:30 til
26/04/2019 kl. 12:00

 

Pris

Pris for ikke-medlemmer: 5.995 kr.

Pris for medlemmer af DSS: 4.995 kr.

Arrangør

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Telefon: +45 40 40 85 48

E-mail: jash@niras.dk