Årsmøde 2020: Servicekultur i sundhedsvæsenet (UDSKUDT)

Årsmøde 2020: Servicekultur i sundhedsvæsenet (UDSKUDT)

ÅRSMØDET ER UDSKUDT

 

Er et sundhedsvæsen i dag mere end høj faglig kvalitet og høj patientsikkerhed? Kan man adskille den faglige kvalitet i form af behandling, undersøgelse, pleje og rehabilitering fra alt det, der ligger uden om den snævert definerede behandling – eksempelvis kommunikation, fysiske rammer, kost, rengøring og nem adgang? Og er patientoplevelsen en indikator for vores succes?

 

Til DSS’ årsmøde 2020 har vi valgt et for nogle måske lidt kontroversielt tema, nemlig servicekultur. Servicekultur defineres af nogle som et mindset i organisationen, hvor patienter bør møde et sundhedsvæsen før, under og efter et behandlingsbeløb, der er kendetegnet ved positive oplevelser.

 

Eksemplerne er mange
Vi har formentlig alle oplevet eller hørt om episoder og oplevelser, som bestemt ikke er udtryk for det, vi gerne vil levere til patienten eller pårørende i sundhedsvæsenet:

 

 • Patienten indkaldes til en operation, der viser sig at være en forundersøgelse
 • Patienten bliver ikke spurgt, om han er bekymret for undersøgelse eller behandling
 • Lægen taler og informerer, mens sygeplejersken uddeler diverse materialer
 • Der er rod i medicinen, og patienten aner ikke, hvad der er op og ned
 • Patienten bliver sendt hjem uden krykker eller andre nødvendige hjælpemidler
 • Det er nærmest umuligt at komme igennem på telefonen til egen læge
 • Patienten bliver indkaldt til kl. 10.30 på hospitalet, men kommer først til kl. 14.00
 • Maden er ikke lige det, patienten ønsker sig på det tidspunkt
 • Lægesekretæren ser ikke op, men skriver blot på tastaturet uden kontakt
 • Det er umuligt at finde en parkeringsplads
 • Patienten bliver indlagt på en flersengsstue med larm og uro

Hvad tænker du? Er det service eller kerneydelse, og hvor er de vigtigste forbedringsmuligheder? Og har vi i det hele taget råd til en tidssvarende servicekultur?

 

Fremtidens patienter stiller krav
Fokus på servicekultur er nogle gange ikke ret stort. Men fremtidens patienter er anderledes og har anderledes forventninger, ligesom de stiller anderledes krav end nutidens patienter. Det opleves i dagligdagen i sundhedsvæsenet.

 

Et stærkt, offentligt sundhedsvæsen med høj tilslutning og accept skal have fokus på både stringent, faglig kvalitet og den service, der knytter sig til selve behandlingen. Ellers sætter vi befolkningens tillid og opbakning på spil.

 

På årsmødet skaber vi et rum for debat om mulighederne for at skabe forbedringer i sundhedsvæsenet, der medvirker til at skabe et bedre sundhedsvæsen, uden at (i øvrigt relevante) diskussioner om ressourcer kommer til at skygge. Det er vores forventning, at en debat om servicekultur også kan bidrage til et bedre arbejdsmiljø og en bedre trivsel.

 

Årsmødet er planlagt i fællesskab med Danske Regioner.

 

DET RENT PRAKTISKE

Program
Vi har sammensat et program for årsmødet 2020, der både indeholder oplæg på mikro­- og makroniveau. Der vil således være input til både strategi, planer, indsatser, men også input, der kan tages med hjem og anvendes i en travl hverdag.

 

Målgruppe
Årsmødet er tværfagligt og henvender sig til aktører i sundhedsvæsenet, herunder ledere og mellemledere på alle niveauer samt sundhedsfaglige personer med interesse for emnet. Oplæggene retter sig mod hospitaler/sygehuse, psykiatrien, primærsektoren, praktiserende læger, regioner, kommuner samt private virksomheder, organisationer og styrelser

 

Byvandring
Årsmødet indledes kl. 14.30 med en byvandring i Svendborg med fokus på sundhed og sygdom gennem historien ved journalist, forfatter og historiefortæller Anita Lillevang. Angiv venligst i din tilmelding, om du vil deltage i byvandringen.

 

Parkering
Best Western Hotel Svendborg ligger midt i byen med kun 1 kilometer til motorvej (og i gå-afstand ifm. offentlig transport). Hotellet råder over privat parkering bag ved hotellet.

 

Stande
Ønsker du/I at deltage med en stand, kontakt venligst Karin Clausen, mobil 2721 9107 eller mail kac@niras.dk.

 

Vil du vide mere?
Årsmødets faglige del: Kontakt venligst formand for DSS Arrangementsudvalg, Michael Møller, tlf. 2960 0618
Årsmødets praktiske del: Kontakt venligst DSS’s sekretariat, Karin Clausen, kac@niras.dk, mobil 2721 9107

Tidspunkt

Starter den

07/10/2020 - 14:30

Slutter den

09/10/2020 - 11:30

Pris (medlemmer)

DKK 4,995.00

Pris (ikke-medlemmer)

DKK 5,995.00

Lokalitet

Best Western Hotel Svendborg

Centrumpladsen 1, 5700
Svendborg
Fyn
Denmark
5700

Tilmelding og information

Tilmelding
Deltagerliste

Præsentationer

Artikler