Efterårsseminar aflyst grundet COVID-19

På grund af den seneste udvikling inden for COVID-19 bliver vi desværre nødt til at aflyse DSS' efterårsseminar "Ledelse, innovation og servicekultur i en...

Servicekultur handler om at sætte mennesket først

At fremme en servicekultur i sundhedsvæsenet kan bidrage til, at vi indretter sundhedsvæsenet med både hjerne og hjerte og sætter barren for den samlede...

Derfor skal vi nogle gange gøre mindre – også på ældreområdet

En del af sundheds- og ældreområdets problemer og den aktuelle tillidskrise kan løses med en forenklet dokumentationspraksis, sammenlægning af tilsyn og færre retningslinjer. Vi...

En sundhedsreform efter corona skal også handle om ledelse

Efter coronakrisen fortsætter arbejdet med en sundhedsreform, og den bør også fokusere på de værdier, vi skal styre efter i sundhedsvæsenet.   Af Peter Mandrup Jensen...

Et stærkt sundhedsvæsen skal lære af COVID-19-krisen

Sundhedsvæsenets institutioner har leveret en stærk og koordineret indsats under krisen, og der er god grund til at reflektere og drage læring af indsatsen. Af...

Sådan skaber vi kvalitetsoplevelser i sundhedsvæsenet

Hvis oplevelsen af kvalitet i sundhedsvæsenet skal være tilfredsstillende for både patienter og sundhedspersonale, er der seks forhold, der spiller ind.   Af Hans Peder...

Synspunkt: Efter den akutte krise venter det lange, seje træk

Efter COVID-19 skal ledere på alle niveauer sørge for, at de seneste måneders akutindsats omstilles til en langvarig, bæredygtig indsats.   Af Peter Mandrup Jensen og...

Skal socialt udsatte eller velstillede vælgere forrest i køen til sundhedsvæsenet?

Politikernes lemfældige omgang med sundhedsfaglig evidens og hyperspecialiseringen af sundhedsvæsenet går ud over socialt udsatte, som får dårligere behandling end ressourcestærke patienter.   Af Morten Sodemann   Politikerne...

Drop revolutionen og lad os komme i arbejdstøjet

Sundhedsvæsenet har ikke brug for revolution. Derimod er der behov for samarbejde og arbejdsro, så vi kan få arbejdet gjort. Af Erik Jylling   Fra mange kanter...

En succesfuld sundhedsreform kræver klare prioriteringer

En reform af sundhedsvæsenet kræver klare prioriteringer og grundige overvejelser om mål, midler og ledelsesorganisering, hvis den skal lykkedes.   Af Christian Bøtcher Jacobsen og Lars...

Mest læste