Sådan skaber vi et mere værdibaseret sundhedsvæsen

I udviklingen af fremtidens styring af sundhedsvæsenet skal rammer og incitamenter ikke forhindre, at personalet kan sætte fokus på de ting, som er vigtige...

Et værdibaseret sundhedsvæsen kræver patientnær ledelse

Hvis vi skal lykkes med at skabe et værdibaseret sundhedsvæsen, kræver det patientnær ledelse og et helhjertet ønske om at skabe værdi for patienten.   Af...

Invitér kræftpatienten med til multidisciplinær team-konference

Der er stort potentiale for at lade kræftpatienter deltage i den såkaldte multidisciplinære teamkonference, viser ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.   Af Anne Hjøllund Christiansen, Kasper...

Store perspektiver i værdibaseret diabetesbehandling

Der er store perspektiver i værdibaseret diabetesbehandling, som aktiverer alle interessenter tværsektorielt i en koordineret indsats, lyder erfaringerne fra Region Nordjylland.   Af Søren Skovlund og...

Socialsygeplejersker giver øget lighed i adgang til sundhed

Socialsygeplejersker letter socialt udsattes adgang til og udbytte af behandling og bidrager til øget lighed i sundhed, men ledere kan blive bedre til at...

Tværsektorielt samarbejde hjælper psykisk syge med misbrugsproblemer

Region Syddanmark har med et tværsektorielt samarbejde gjort det muligt for borgere med svær psykisk sygdom og misbrugsproblemer at få sammenhængende hjælp i sundhedsvæsnet...

Systemet skal tilpasses sårbare borgere – ikke omvendt

Region Sjælland, Guldborgsund og Lolland kommuner har udviklet nye arbejdsgange og interventioner for de mest sårbare borgere i projektet ”Sammen Om Min Vej”.   Af Marianne...

Styrkelse af den tværfaglige indsats til pårørende

Sygehusafdelinger bør have en systematisk tilgang til pårørendeinddragelse, lyder erfaringen fra et projekt på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.   Af Helle Holm Gyldenvang, Marlène E.M.J. Spielmann...

Boganmeldelse: Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?

Liselotte Højgaard: "Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?". Information Forlag, 2017.   Af Lars Dahl Pedersen   Der er mange medarbejdere i det danske sundhedsvæsen, som føler den...

Det nære sundhedsvæsen og almen praksis

Omdrejningspunktet for en revitalisering af det nære sundhedsvæsen er en moderne almen praksis.   Af Peter Vedsted   I de seneste år har vi set ”det nære sundhedsvæsen”...

Mest læste