COVID-19 sendte sundheds- og ældreområdet på skolebænken

Under krisen har sundheds- og ældreområdet i kommunerne fået sig et gedigent kompetenceudviklingskursus i alt fra datadrevet ledelse til samarbejde på tværs af sektorerne....

Krisen er et forstørrelsesglas på sundhedsvæsenets problemer

COVID-19-krisen sætter fokus på en række centrale problemstillinger i sundhedsvæsenet, og den kommende sundhedsaftale må forholde sig til udfordringerne.   Af Nis Peter Nissen   Den 9. marts...

En radikal udlægning af opgaver er påkrævet

Det er nødvendigt med en grundlæggende ændring af hvem, der løser hvilke opgaver i sundhedsvæsenet, og pengene skal følge med.   Af Jonatan Schloss   Tilbage i 2017-19...

Sådan imødegås udfordringer med anvendelse af PRO i tværsektorielle personforløb

Anvendelse af PRO har potentiale til at understøtte en helhedsorienteret indsats, men er ikke uden udfordringer. Første skridt er at ændre fokus til personrapporterede...

PRO understøtter brugerinddragelse i Københavns Kommune

Center for Kræft og Sundhed København har udviklet og implementeret et borgerrettet spørgeskema, der understøtter en brugerinddragende behovsafdækning og datadreven kvalitetsudvikling.   Af Karen Trier, Cecilie...

Ældreområdet sættes fri og gentænkes i Viborg

Viborg er en af de syv kommuner, der næste år sættes fri af snærende lovgivning og dokumentationskontrol på ældreområdet. Tilgangen er, at hele området...

Pårørende: Lad os få ældresektoren talt op

En pårørende til en borger på et plejehjem giver med afsæt i sin personlige oplevelse en række bud på, hvordan den danske ældrepleje kan...

Fem anbefalinger til at styrke den faglige ledelse i ældresektoren

Fire deltagere i regeringens ældretopmøde har udarbejdet fem anbefalinger til at styrke den faglige ledelse og skabe en lærende kultur i ældresektoren.   Af Sidsel...

Ældretopmødet må ikke gå i glemmebogen

Trods konkurrencen om opmærksomheden er det værd at holde fokus på ældreområdet, der fortjener en vedholdende  handlekraft i at holde energien intakt.   Af Dorte Rørmann   Store...

Ledelse i et tempofyldt krydsfelt mellem tillid og instrukser

I Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning var nedlukningen i marts og ikke mindst genåbningen få måneder senere fyldt med ledelsesmæssige dilemmaer.   Af Jakob Manghezi...

Mest læste