LEDER: Efter valgflæsket

Valgkampen er overstået. En valgkamp med mange forskellige og gode diskussioner om sundhedspolitik. Nu er det tid til handling. Til at opnåenighed og træffe...

Bliver vi nærværende ledere ved at flytte sammen?

Flytningen fra gamle matrikler til et helt nyt hospital i Gødstrup blev også anledningen til at arbejde aktivt med nærhed og nærværende ledelse i...

Borger- og patientinddragelse i sundhedsvæsenets maskinrum

Udflytning af hospitalsopgaver til det nære sundhedsvæsen skaber nye krav til at inddrage borgerne og patienterne. Fundamentet for at lykkes er grundlæggende set ledelse,...

PRO er et redskab til at sætte fokus på behov og ønsker

Borgerne er bedre forberedte, mere reflekterede og mere trygge i mødet med deres behandlere, når de inden da har udfyldt et PRO-spørgeskema.   Af Marie Papadaki og...

Forbedringstankegangen giver mening for ledere, medarbejdere og borgere

Der er energi i et kontinuerligt kvalitets- og forbedringsarbejdet, fordi det udspringer af daglig praksis og taler til medarbejdernes faglige stolthed.    Af Nicolai Kjems   I september...

Et redskab i sundhedsvæsenets kamp mod ulighed i sundhed 

Organisatorisk sundhedskompetence understøtter muligheden for at tage udgangspunkt i den enkeltes behov og øge udbyttet af sundhedsvæsenets tilbud og forløb.   Af Maiken Meldgaard, Anna Aaby,...

Fem vigtige indsatser kan sikre genoptræning af skrøbelige ældre

Det kan være en udfordring at få ældre med komplekse helbredsudfordringer til at genoptræne efter en indlæggelse. Ledelsesfokus på organiseringen kan sikre bedre betingelser.   Af...

Synspunkt: Bedre og mere sammenhængende patientforløb med de nye sundhedsklynger

Sundhedsklyngerne skal tage udgangspunkt i lokale forhold og løse de konkrete udfordringer i den enkelte klynge.   Af Christina K. Hansen og Christoffer Buster Reinhardt   Netop nu...

Økonomiske incitamenter er afgørende for succes

Studier peger på, at sundhedsklynger skal understøttes af et fælles mindset, ledelsesmæssig opbakning, fælles data, og opbygning af en fælles kultur for samarbejde. Og...

Hovedstaden viser vejen med udvidet behandlingsansvar

En aftale på tværs af sektorer lader hospitalerne i Region Hovedstaden tage et større ansvar 72 timer efter færdigbehandling af en gruppe særligt sårbare...

Mest læste