Sådan imødegås udfordringer med anvendelse af PRO i tværsektorielle personforløb

Anvendelse af PRO har potentiale til at understøtte en helhedsorienteret indsats, men er ikke uden udfordringer. Første skridt er at ændre fokus til personrapporterede...

PRO understøtter brugerinddragelse i Københavns Kommune

Center for Kræft og Sundhed København har udviklet og implementeret et borgerrettet spørgeskema, der understøtter en brugerinddragende behovsafdækning og datadreven kvalitetsudvikling.   Af Karen Trier, Cecilie...

Ældreområdet sættes fri og gentænkes i Viborg

Viborg er en af de syv kommuner, der næste år sættes fri af snærende lovgivning og dokumentationskontrol på ældreområdet. Tilgangen er, at hele området...

Pårørende: Lad os få ældresektoren talt op

En pårørende til en borger på et plejehjem giver med afsæt i sin personlige oplevelse en række bud på, hvordan den danske ældrepleje kan...

Fem anbefalinger til at styrke den faglige ledelse i ældresektoren

Fire deltagere i regeringens ældretopmøde har udarbejdet fem anbefalinger til at styrke den faglige ledelse og skabe en lærende kultur i ældresektoren.   Af Sidsel...

Ældretopmødet må ikke gå i glemmebogen

Trods konkurrencen om opmærksomheden er det værd at holde fokus på ældreområdet, der fortjener en vedholdende  handlekraft i at holde energien intakt.   Af Dorte Rørmann   Store...

Ledelse i et tempofyldt krydsfelt mellem tillid og instrukser

I Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning var nedlukningen i marts og ikke mindst genåbningen få måneder senere fyldt med ledelsesmæssige dilemmaer.   Af Jakob Manghezi...

Servicekultur set med kommunale briller

Center for Kræft og Sundhed København har i en årrække arbejdet med at understøtte en servicekultur, hvor patienten er i centrum.   Af Carina Wedell Andersen...

Krisen viser vejen til et fleksibelt og samarbejdende sundhedsvæsen  

Håndteringen af COVID19 viser styrken, tilpasningsdygtigheden og innovationskraften i den kommunale sektor, og erfaringerne fra krisen bruges til at skabe et endnu bedre samarbejde...

Boganmeldelse: Gammel i det moderne sundhedsvæsen

Ny bog viser os konsekvenserne af ikke at lade prioriteringer og beslutninger følge de værdier og målsætninger, som vi sætter for sundhedsvæsenet.   Af Lene Pedersen   Erik...

Mest læste