Så havde jeg nok hellere læst Brødrene Karamazov

Ny ledelsesantologi har flere tankevækkende bidrag, men mangler desværre både sammenhæng og nyt for den praktiserende leder.   Af Per Christiansen   Baseret på 32 års læsning af...

Hænder nok i kommunernes ældrepleje kræver nye veje

Faglig diversitet, nye organiseringsmåder, velfærdsteknologi og fokus på kerneopgaven kan løse udfordringen med rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale i kommunerne.   Af Arne Nikolajsen   De...

Plejehjemssag gav læringer til ledelsen i Randers Kommune

En undersøgelse af forløbet under den såkaldte plejehjemssag i Randers Kommune viser, at transparens, kommunikation og tæt inddragelse af alle pårørendegrupper er essentiel i...

Nye sundhedsklynger kræver god ledelse for at lykkedes

God ledelse er en afgørende forudsætning for, at de kommende sundhedsklynger omkring landets 21 akuthospitaler lykkedes til gavn for patienterne.   Af Adam Wolf, Erik Jylling...

Sundhedsklynger skal være begyndelsen på meget mere

De 21 sundhedsklynger løser ikke alt. Men de er forhåbentlig en start på, at regeringen viser handlekraft til reelt at tage fat om de...

Teknologiparathed er essentiel ved implementering af digitale løsninger

Det digitale møde med borgere og patienter skal være differentieret og baseret på den enkeltes evner og motivation for at anvende digitale løsninger, viser...

Fremskudte funktioner kan øge ligheden i sundhedsvæsenet

Et øget fokus på fremskudte funktioner i sundhedsvæsenet kan sikre kvaliteten, øge patientsikkerheden og skabe mere sammenhæng til gavn for ikke mindst socialt udsatte...

COVID-19 er katalysator for mere lighed i sundhed

COVID-19-pandemien satte turbo på en strategi om, at tilgængelighed og nærhed til sundhedsvæsenet skal være motoren bag vækst og udvikling i Region Sjælland.   Af Trine...

Social segmentering af kvalitetsdata kan give mere lighed i behandling

En systematisk monitorering af uligheden i sundhedsvæsenet kan være et vigtigt værktøj til at reducere uligheden. En række juridiske og tekniske barrierer står dog...

Kan øget patientinvolvering mindske social ulighed i sundhed?

Rammer og vilje til at involvere patienter i tilrettelæggelsen af deres sundhedsydelser og mødet med sundhedsvæsenet kan bidrage til at mindske den sociale ulighed...

Mest læste