Nye sundhedsklynger kræver god ledelse for at lykkedes

God ledelse er en afgørende forudsætning for, at de kommende sundhedsklynger omkring landets 21 akuthospitaler lykkedes til gavn for patienterne.   Af Adam Wolf, Erik Jylling...

Sundhedsklynger skal være begyndelsen på meget mere

De 21 sundhedsklynger løser ikke alt. Men de er forhåbentlig en start på, at regeringen viser handlekraft til reelt at tage fat om de...

Teknologiparathed er essentiel ved implementering af digitale løsninger

Det digitale møde med borgere og patienter skal være differentieret og baseret på den enkeltes evner og motivation for at anvende digitale løsninger, viser...

Fremskudte funktioner kan øge ligheden i sundhedsvæsenet

Et øget fokus på fremskudte funktioner i sundhedsvæsenet kan sikre kvaliteten, øge patientsikkerheden og skabe mere sammenhæng til gavn for ikke mindst socialt udsatte...

COVID-19 er katalysator for mere lighed i sundhed

COVID-19-pandemien satte turbo på en strategi om, at tilgængelighed og nærhed til sundhedsvæsenet skal være motoren bag vækst og udvikling i Region Sjælland.   Af Trine...

Social segmentering af kvalitetsdata kan give mere lighed i behandling

En systematisk monitorering af uligheden i sundhedsvæsenet kan være et vigtigt værktøj til at reducere uligheden. En række juridiske og tekniske barrierer står dog...

Kan øget patientinvolvering mindske social ulighed i sundhed?

Rammer og vilje til at involvere patienter i tilrettelæggelsen af deres sundhedsydelser og mødet med sundhedsvæsenet kan bidrage til at mindske den sociale ulighed...

Kvalitetsarbejdet i almen praksis skal have en relationel vinkel

I arbejdet med kvalitetsdata i de almenmedicinske kvalitetsklynger bør der indbygges en relationel og patientcentret vinkel, så der tages højde for patienternes forskellige muligheder...

Social ulighed på psykiatriområdet kræver øget samarbejde

På trods af stor viden om den sociale uligheds indflydelse på behandlingen af psykiske lidelser er det begrænset, hvordan denne viden anvendes i det...

COVID-19 sendte sundheds- og ældreområdet på skolebænken

Under krisen har sundheds- og ældreområdet i kommunerne fået sig et gedigent kompetenceudviklingskursus i alt fra datadrevet ledelse til samarbejde på tværs af sektorerne....

Mest læste