Dansk telemedicin hjælper mexicanske psykiatripatienter

Den danske sundhedssektors kompetencer i telemedicin kommer til gavn for både patienter og økonomi i Mexico gennem myndighedssamarbejde.   Af Hanne Tornager   Danske erfaringer inden for telemedicin...

Styrkelse af den tværfaglige indsats til pårørende

Sygehusafdelinger bør have en systematisk tilgang til pårørendeinddragelse, lyder erfaringen fra et projekt på Onkologisk Klinik på Rigshospitalet.   Af Helle Holm Gyldenvang, Marlène E.M.J. Spielmann...

Boganmeldelse: Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?

Liselotte Højgaard: "Hvordan får vi verdens bedste sundhedsvæsen?". Information Forlag, 2017.   Af Lars Dahl Pedersen   Der er mange medarbejdere i det danske sundhedsvæsen, som føler den...

Det nære sundhedsvæsen og almen praksis

Omdrejningspunktet for en revitalisering af det nære sundhedsvæsen er en moderne almen praksis.   Af Peter Vedsted   I de seneste år har vi set ”det nære sundhedsvæsen”...

Det nære sundhedsvæsen – nært på eller langt fra?

Vi skal gentænke hele sundhedssektoren med borgeren for bordenden, også selvom nogle parter mister ressourcer eller indflydelse.   Af Ole Bladt-Hansen   Samskabelse er det nye dyr i...

En aarhusiansk model for samarbejdet om det nære sundhedsvæsen, på trods….

Samarbejde mellem kommune og sygehus kræver insisteren, tillid og ledelse tæt på og på tværs, lyder erfaringerne fra Aarhus Kommune.   Af Helle Haunstrup Krog   I Region...

Selvværd og sammenhæng i alt hvad du siger og gør

Kolding Kommune vil have fokus på det, der for borgeren er i centrum, og skabe helhedsorienterede løsninger, som følger borgerens vej gennem sundhedsvæsenet.   Af Heidi...

Brugerråd som metode til brugerinddragelse

Et brugerråd på Onkologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital inddrager patienter og pårørende systematisk og skaber en kultur, hvor en brugerinddragende praksis er integreret i...

Tværsektorielle utilsigtede hændelser – hvordan skaber vi fælles læring?

Sundhedsvæsenet kan gennem et tværsektorielt samarbejde og fælles indsatser lære af utilsigtede hændelser og dermed sikre patient- og borgersikkerheden. Af Birgit Dall Hersland og Maya...

Hospitalsledelserne spiller en ekstremt vigtig rolle i patientsikkerheden – Interview med Sophie Hæstorp Andersen

Hvordan kan sundhedsvæsenet lære af alvorlige fejl, og hvilken rolle spiller ledelsen? Det giver regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fra Region Hovedstaden sit syn på...

Mest læste