Bedre sammenhæng i psykiatrien starter med borgeren

De fagprofessionelle skal tage afsæt i borgernes håb, ressourcer og mål, hvis der skal skabes mere sammenhængende borger- og patientforløb i psykiatrien.   Af Janet Samuel...

PRO understøtter brugerinddragelse i Københavns Kommune

Center for Kræft og Sundhed København har udviklet og implementeret et borgerrettet spørgeskema, der understøtter en brugerinddragende behovsafdækning og datadreven kvalitetsudvikling.   Af Karen Trier, Cecilie...

Synspunkt: Bedre forståelse af psykisk sygdom påkrævet

En bedre forståelse af psykisk sygdom og social udsathed indebærer, at vi erkender kompleksiteten og behovet for forskellige tilbud.   Af Lene Pedersen, Dorte Rørmann og...

Sådan imødegås udfordringer med anvendelse af PRO i tværsektorielle personforløb

Anvendelse af PRO har potentiale til at understøtte en helhedsorienteret indsats, men er ikke uden udfordringer. Første skridt er at ændre fokus til personrapporterede...

Fælles læring og ledelse på tværs styrker sammenhængende forløb

En ny model til kompetenceudvikling gennem studiebesøg har skabt fælles kultur for læring og forbedret det tværsektorielle arbejde i Region Hovedstaden.   Af Anette Lykke Nielson,...

Boganmeldelse: Gammel i det moderne sundhedsvæsen

Ny bog viser os konsekvenserne af ikke at lade prioriteringer og beslutninger følge de værdier og målsætninger, som vi sætter for sundhedsvæsenet.   Af Lene Pedersen   Erik...

Krisen viser vejen til et fleksibelt og samarbejdende sundhedsvæsen  

Håndteringen af COVID19 viser styrken, tilpasningsdygtigheden og innovationskraften i den kommunale sektor, og erfaringerne fra krisen bruges til at skabe et endnu bedre samarbejde...

Servicekultur set med kommunale briller

Center for Kræft og Sundhed København har i en årrække arbejdet med at understøtte en servicekultur, hvor patienten er i centrum.   Af Carina Wedell Andersen...

Ledelse i et tempofyldt krydsfelt mellem tillid og instrukser

I Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning var nedlukningen i marts og ikke mindst genåbningen få måneder senere fyldt med ledelsesmæssige dilemmaer.   Af Jakob Manghezi...

Ældretopmødet må ikke gå i glemmebogen

Trods konkurrencen om opmærksomheden er det værd at holde fokus på ældreområdet, der fortjener en vedholdende  handlekraft i at holde energien intakt.   Af Dorte Rørmann   Store...

Mest læste