Brugerråd som metode til brugerinddragelse

Et brugerråd på Onkologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital inddrager patienter og pårørende systematisk og skaber en kultur, hvor en brugerinddragende praksis er integreret i...

Tværsektorielle utilsigtede hændelser – hvordan skaber vi fælles læring?

Sundhedsvæsenet kan gennem et tværsektorielt samarbejde og fælles indsatser lære af utilsigtede hændelser og dermed sikre patient- og borgersikkerheden. Af Birgit Dall Hersland og Maya...

Hospitalsledelserne spiller en vigtig rolle i patientsikkerheden

Hvordan kan sundhedsvæsenet lære af alvorlige fejl, og hvilken rolle spiller ledelsen? Det giver regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen fra Region Hovedstaden sit syn på...

Mest læste