Robustgørelse af krisehåndtering var vejen til succes i Nordjylland

I Region Nordjylland blev krisehåndteringen robustgjort, da anden bølge af COVID-19 ramte. Dermed blev regionen langt mindre sårbare over for stød end under første...

Den kliniske stemme var afgørende på Sjællands Universitetshospital

Den kliniske stemme var tydelig, da de mange forandringer under COVID-19 skulle implementeres på Sjællands Universitetshospital.   Af Niels Würgler Hansen   Det har ikke skortet på...

HE Midt satte spotlight på medarbejdertrivsel under anden bølge

En undersøgelse af medarbejdernes oplevelser under første bølge af COVID-19 blev brugt aktivt, da anden bølge ramte Center for Planlagt Kirurgi på Hospitalsenhed Midt.   Af...

Mange bump på vejen for patienter og pårørende under krisen

COVID-19-epidemien har haft masser af bump på vejen for patienter og pårørende, og det er vigtigt, at samfundet og sundhedsvæsenet drager læring af forløbet.   Af...

Bornholmermodellen: Sådan kan kvalitetsudvikling blive en naturlig del af klinisk praksis

På Bornholms Hospital har man inddraget hele organisationen i kvalitetsudviklingen, så arbejdet er blevet en mere målrettet og naturlig del af den kliniske praksis.   Af...

Kriseberedskabet har reddet os gennem COVID-19

Det er først og fremmest kriseberedskabet på landets hospitaler, der har reddet Danmark gennem sundhedskrisen.   Af Lars Østergaard   COVID-19-krisen har vist, at når først vi finder...

Presset på medarbejdere og ledere må ikke blive hverdag

Den store fleksibilitet og det ekstreme pres på medarbejderne og ledere var nødvendigt under COVID-19-krisen, men det må ikke blive hverdag.   Af Grete Christensen   Det er...

Stejl læringskurve på infektionsmedicinsk afdeling

Det seneste år har læringskurven været stejl på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling, hvor især det tværfaglige samarbejde har været i fokus.   Af Nina Weis   Der...

COVID-19-krisen set med patientsikkerhedsbriller

COVID-19-krisen har givet sundhedsvæsenet både positive og negative læringer om patientsikkerhed, men overvægten ligger på det sidste.     Af Inge Kristensen   Patientsikkerhed har i mange år...

Visioner for fremtiden skal indgå når der forhandles overenskomst

Fælles visioner for fremtiden i overenskomstforhandlingerne understøtter, at målene i sundhedsvæsenet og på socialområdet indfries.   Af Rikke M. Friis og Adam Wolf   Når Danske Regioner går...

Mest læste