Visioner for fremtiden skal indgå når der forhandles overenskomst

Fælles visioner for fremtiden i overenskomstforhandlingerne understøtter, at målene i sundhedsvæsenet og på socialområdet indfries.   Af Rikke M. Friis og Adam Wolf   Når Danske Regioner går...

En velfærdslov fjerner ikke behovet for politiske prioriteringer

Der er ubalance mellem ressourcerne og de behandlingsmæssige muligheder i sundhedsvæsenet. Derfor er det påkrævet at prioritere, og en velfærdslov er ikke nok.   Af Jakob...

Sund økonomi og høj kvalitet skal følges ad

Hvis sundhedsvæsenet i de kommende år skal have ressourcer til at give alle patienter en ordentlig og tidssvarende behandling og pleje, er politikerne nødt...

Et stærkt narrativ er fundamentet for god ledelse

Et stærkt narrativ er grundlaget for kommunikationen på Rigshospitalet, hvor en kernefortælling sætter retning og skaber mening på tværs af organisationen.   Af Per Christiansen   En gang...

Sådan kan du bruge sociale medier i din ledelseskommunikation

Brug af sociale medier giver store fordele i ledelseskommunikationen med medarbejdere, politikere og patienter. Men der er også faldgruber, lyder det fra regionsdirektøren i...

Det kræver ledelse at sætte strøm til papirpjecerne

Vedvarende ledelsesopmærksomhed var påkrævet for at nå i mål, da Hospitalsenhed Midt erstattede 1.100 papirpjecer med digitale patientvejledninger.   Af Kian Mejdal, Kristine Stange, Helle Skytte,...

Brugerinddragelse satte turbo på forbedringer for unge kræftpatienter

Forbedringer i sundhedsvæsenet kræver fuld ledelsesopbakning og et samspil mellem brugere, sundhedsinnovatører og sundhedsprofessionelle, viser erfaringer fra Rigshospitalet.   Af Maiken Hjerming, Signe Hanghøj og Helle...

Nyudviklet metode til kvalitetsvurdering af patientforløb giver ejerskab

En nyudviklet metode har erstattet de traditionelle journalaudits på Sygehus Sønderjylland, og det har skabt større ejerskab til kvalitetsforbedring af patientforløb og bedre muligheder...

Faglighed, fleksibilitet og frivillighed i fremtidens sundhedsvæsen

Den vigtigste læring af COVID-19 er, at fleksibilitet, frivillighed og faglighed er centralt i en krisetid. Læringen bør bruges aktivt til at geare sundhedsvæsenet...

Fra vogtere til medspillere: Økonomichefer fik ny rolle under krisen

Økonomicheferne på landets hospitaler fik nye roller under pandemien i foråret, hvor økonomien som udgangspunkt blev sat ud af spillet i beslutningsprocesserne. Af Margit Malmmose...

Mest læste