Undervurdér ikke kompleksiteten ved ibrugtagning af nye hospitaler

Det er vigtigt ikke at undervurdere kompleksiteten af flytninger og ibrugtagning af nye hospitaler, som ofte medfører ofte fejl og mangler.   Af Christian Andersen   Glem alt...

Sammenhængende patientforløb i praksis

Udviklings- og forskningsprojektet Ledelse på Tværs giver et bud på, hvordan man skaber mere sammenhængende patientforløb i praksis.   Af Ninna Meier og Susanne Østergaard   Det treårige...

Hvor godt fungerer det interprofessionelle samarbejde?

Nyt redskab til evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde øger fokus på kvaliteten af samarbejdet, skaber læring på tværs af professioner og understreger betydningen af at...

Status for farmaceutordination i primærsektoren uden for Danmark

Farmaceutordination kan øge patientens tilgængelighed til medicin, forbedre den medicinske behandling og reducere presset på læger.   Af Bjarke Abrahamsen, Linda Aagaard Thomsen og Charlotte Rossing   En...

Opgørelse af ventetiden i ambulatorier og dagafsnit

En ny undersøgelse fra Region Hovedstaden har kortlagt ventetiden i ambulatorier og dagafsnit.   Af Anette Jørgensen og Jakob Toft   Ventetiden til konsultation i ambulatorier og dagafsnit...

Akut mobil blodprøvetagning

Udviklingsprojektet Akut Mobil Blodprøvetagning fokuserer på samarbejde over sektorgrænsen, afprøvning af ny praksis og generering af ny viden.    Af Jan Nybo og Annebirthe Bo Hansen   I...

Samarbejde skal designes

Et treårigt forskningsprojekt viser, hvordan hospitalsafdelinger lokalt og fra neden designer tvær- og monofagligt samarbejde for at få løst de daglige opgaver og styrke...

Da et ungt hjerte stoppede med at slå

Niels Boje Lund er far til den 17-årige Mathias, der i 2016 døde af meningitis efter fejlbehandling. Han giver her sin personlige beretning om...

Mest læste