Sådan løste vi jordemodermanglen på Danmarks største fødested

Den nye chefjordemoder på Amager og Hvidovre Hospital beskriver, hvordan afdelingen på kun ét år løste jordmodermanglen og fik landets største fødested tilbage på...

Selvledelse udfordrer hierarkisk ledelsesstruktur på Bornholms Hospital

Implementering af selvledelse på to afdelinger på Bornholms Hospital har givet større engagement og kortere beslutningsveje, men har også givet udfordringer undervejs.   Af Filip...

Feedbackmøde på tværs af sektorer gavner multisyge kræftpatienter

Et feedbackmøde med onkologer og praktiserende læger har givet indsigt og inspiration til optimering af den kliniske praksis for multi­sy­ge kræftpatienter i Region Hovedstaden.   Af...

Kunstig intelligens kan hjælpe fremtidens akutte patienter

Brugen af kunstig intelligens i Region Hovedstadens Akutberedskab har gjort det muligt at identificere hjertestop hurtigere, når borgere ringer 1-1-2. Resultaterne åbner nye perspektiver...

Den diagnostiske proces er patientsikkerhedens blinde plet

En analyse af Patienterstatningens data viser, at diagnosticeringsfejl er et stort og komplekst problemområde.   Af Kim Lyngby Mikkelsen, Eva Merete Benfeldt og Charlotte Frendved   Traditionelt har...

Samskabelse med pårørende understøtter læringskultur

Efter tre unge mænds død af meningokokker har Region Hovedstaden foretaget en kerneårsagsanalyse sammen med to af forældreparrene til de afdøde. Målet var at...

At skabe trygge rammer er en del af kerneopgaven

Som led i arbejdet med at understøtte en servicekultur har Herlev, Bispebjerg og Nordsjælland hospitaler gjort akutmodtagelserne mere imødekommende, hvilket har øget patienttilfredsheden og...

Vi ser på enhver situation med patienternes øjne

Som led i at understøtte en servicekultur har Odense Universitetshospital etableret afdelingen Patient- og Pårørendeservice, der skaber rammerne for bedre kommunikation med patienter og...

Videokonsultationer reducerer transporttid for patienter

Med indførelsen af videokonsultationer i Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus kan patienter konsultere deres læge hjemmefra, så de ikke behøver bruge flere timer på...

Velsmagende mad bidrager positivt til effekten af behandlingen

Indbydende mad hjælper den gode behandling på vej på Regionshospital Nordjylland, hvor måltiderne optimeres af et udviklingskøkken med fokus på ernæring og velsmag.   Når man...

Mest læste