Tværsektorielt samarbejde skaber sammenhængende patientforløb i Sydvestjylland

Sydvestjysk Sygehus har god erfaring med at rykke sundhedsydelser tættere på borgerne og samarbejde på tværs af sektorer for at skabe mere sammenhængende patientforløb....

Nærhospitaler baner vej for det murstensløse hospital i Nordjylland

I Nordjylland ses nærhospitaler som et skridt på vejen til at rykke endnu tættere på borgerne – nemlig ud til deres eget hjem.   Af...

Gode erfaringer med et nært og ambulant sundhedstilbud i Nordsjælland

Siden 2013 har Nordsjællands Hospital drevet et sundhedshus i Helsingør, og hospitalet har flere erfaringer, som kan være nyttige at lære af, når visionen...

Klinisk akademiske grupper vinder frem i Danmark og England

Klinisk akademiske grupper (KAG) nedbryder siloer og fungerer som udviklingsmotor for at skabe, formidle og anvende ny viden i sundhedsvæsenet.   Af Per Jørgensen, Per E....

Succes med tværsektorielt samarbejde på Nordsjællands Hospital

Gode erfaringer med et tværsektorielt, udekørende team på Nordsjællands Hospital viser, at det giver gevinst, når ledelser på tværs af sektorer viser mod til...

Din næste elektroniske patientjournal er en video

Fremtidens elektroniske patientjournal bliver en fuldautomatisk video, hvor alle informationer og diagnostiske tests er gjort visuelle og auditive.   Af Peder Jest   Udviklingen af den elektroniske patientjournal...

72 timers behandlingsansvar skal skabe sammenhæng i Hovedstaden

Region Hovedstaden udruller en ny ordning, hvor hospitalerne i 72 timer beholder behandlingsansvaret for færdigbehandlede patienter, der udskrives til kommunal sygepleje.   Af Birgitte Rav Degenkolv   Region...

At skabe sammenhæng kræver ledelse og kommunikation

Herlev og Gentofte Hospital har udviklet en række tilbud inden for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, men arbejdet har ikke været uden udfordringer.   Af Lasse...

Vi står på en brændende platform med akut behov for hænder

Sundhedsvæsenet har et akut behov for flere hænder, flere kompetencer og optimale rammer til at fastholde de tilbageværende sygeplejersker.   Af Rikke Krogh-Madsen For et par måneder...

Vi må tænke nyt for at få bemandingen til at slå til

For at tackle udfordringerne med rekruttering og fastholdelse får sygeplejerskerne på Odense Universitetshospitals hæmatologiske afdeling fremover en mere koordinerende og uddelegerende rolle.   Af Ditte Naundrup...

Mest læste