BørneRiget gentænker patientforløb, organisation og kultur

Opførelsen af et hospitalsbyggeri til børn, unge, fødende og deres familier på Rigshospitalet giver anledning til at gentænke hospitalet.   Af Anne-Mette Bang Termansen, Christian Koerner...

Voksduge og simulationstræning hjælper nye hospitalsbyggerier på vej

Opsamling af erfaringer hjælper med at realisere potentialer i nye hospitalsbygninger i Region Midtjylland.   Af Kasper Bjørn og Sigrid Vest Arler   Når et nyt hospitalsbyggeri skal...

Kursskifte fra sygehuse til almen praksis er nødvendigt

For både skatteborgere og patienter vil et delvist fokusskifte fra sygehuse til almen praksis være win-win i forhold til at håndtere fremtidens demografi.   Af Jonatan...

Høj patienttillid kræver gennemskuelighed i medicinering

En fortsat høj patienttillid i det danske sundhedsvæsen forudsætter mere viden og gennemskuelighed i medicinering.   Af Arne Josefsen Rolighed   Patientens møde med det det danske sundhedsvæsen...

Nyt speciale i akutmedicin vil give kvalitetsløft for de samme penge

Det nye speciale i akutmedicin vil gøre det muligt at give patienten et kvalitetsløft, men forudsætningen er er en grundig planlægning af arbejdstilrettelæggelsen i...

Mødet med virkeligheden på VIA University College

VIA University College i Aarhus arbejder målrettet med at støtte de studerende til at bygge bro mellem teori og praksis.   Af Bente Rindsig Pedersen og...

Mødet med hverdagen: En personlig beretning

En nyuddannet læge fortæller om valget af speciale og fravalget af en klinisk karriere.   Af Christina Raun-Petersen   Dette er min personlige fortælling om den proces, jeg...

Opskriften på moderne mesterlære

Mesterlære er en effektiv metode, der hurtigt gør nyuddannede velfungerende i den virkelige verden. Men ledelserne skal skabe rammer, der tilgodeser mesterlærens principper.   Af Troels...

Undervurdér ikke kompleksiteten ved ibrugtagning af nye hospitaler

Det er vigtigt ikke at undervurdere kompleksiteten af flytninger og ibrugtagning af nye hospitaler, som ofte medfører ofte fejl og mangler.   Af Christian Andersen   Glem alt...

Sammenhængende patientforløb i praksis

Udviklings- og forskningsprojektet Ledelse på Tværs giver et bud på, hvordan man skaber mere sammenhængende patientforløb i praksis.   Af Ninna Meier og Susanne Østergaard   Det treårige...

Mest læste