Brugerinddragelse satte turbo på forbedringer for unge kræftpatienter

Forbedringer i sundhedsvæsenet kræver fuld ledelsesopbakning og et samspil mellem brugere, sundhedsinnovatører og sundhedsprofessionelle, viser erfaringer fra Rigshospitalet.   Af Maiken Hjerming, Signe Hanghøj og Helle...

Nyudviklet metode til kvalitetsvurdering af patientforløb giver ejerskab

En nyudviklet metode har erstattet de traditionelle journalaudits på Sygehus Sønderjylland, og det har skabt større ejerskab til kvalitetsforbedring af patientforløb og bedre muligheder...

Faglighed, fleksibilitet og frivillighed i fremtidens sundhedsvæsen

Den vigtigste læring af COVID-19 er, at fleksibilitet, frivillighed og faglighed er centralt i en krisetid. Læringen bør bruges aktivt til at geare sundhedsvæsenet...

Fra vogtere til medspillere: Økonomichefer fik ny rolle under krisen

Økonomicheferne på landets hospitaler fik nye roller under pandemien i foråret, hvor økonomien som udgangspunkt blev sat ud af spillet i beslutningsprocesserne. Af Margit Malmmose...

Fra traditionel mødestruktur til pandoraorganisering i Randers

Regionshospitalet Randers udskiftede den traditionelle mødestruktur med en såkaldt pandoraorganisering under forårets coronakrise.   Af Gitte Gunggaard Eggert, Mette Hjorthøj Dehlendorff og Jonas Dahl   På Regionshospitalet...

Sådan leder vi sundhedsvæsenet ind i endnu et COVID-19-år

Med afsæt i personlige refleksioner over sit lederskab i foråret giver vicedirektøren på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse et bud på, hvordan sundhedsvæsenet kan...

Sådan løste vi jordemodermanglen på Danmarks største fødested

Den nye chefjordemoder på Amager og Hvidovre Hospital beskriver, hvordan afdelingen på kun ét år løste jordmodermanglen og fik landets største fødested tilbage på...

Selvledelse udfordrer hierarkisk ledelsesstruktur på Bornholms Hospital

Implementering af selvledelse på to afdelinger på Bornholms Hospital har givet større engagement og kortere beslutningsveje, men har også givet udfordringer undervejs.   Af Filip...

Feedbackmøde på tværs af sektorer gavner multisyge kræftpatienter

Et feedbackmøde med onkologer og praktiserende læger har givet indsigt og inspiration til optimering af den kliniske praksis for multi­sy­ge kræftpatienter i Region Hovedstaden.   Af...

Kunstig intelligens kan hjælpe fremtidens akutte patienter

Brugen af kunstig intelligens i Region Hovedstadens Akutberedskab har gjort det muligt at identificere hjertestop hurtigere, når borgere ringer 1-1-2. Resultaterne åbner nye perspektiver...

Mest læste