Flere sygeplejersker vil øge patientsikkerhed og behandlingskvalitet

En forsvarlig bemanding af sygeplejersker på sygehusene vil betyde, at flere patienter overlever, undgår komplikationer og ikke oplever unødvendige forlængelser af indlæggelsestiden.   Af Tove Lindhardt   Gennem...

Mange bump på vejen for patienter og pårørende under krisen

COVID-19-epidemien har haft masser af bump på vejen for patienter og pårørende, og det er vigtigt, at samfundet og sundhedsvæsenet drager læring af forløbet.   Af...

Service skal stå på skuldrene af en høj faglighed

Service i sundhedsvæsenet skal tage afsæt i en høj faglighed og ikke ses som en merkantil handelsvare, der i sig selv skal tiltrække flere...

Ny bog: Overdådig buffet om kvalitet og patientsikkerhed under pandemien

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udgivet en vellykket antologi med analyser, tanker og erfaringer fra håndteringen af COVID-19-pandemien.   Af Peter Mandrup Jensen   Dansk Selskab for Patientsikkerhed...

Nyt OUH: Nybyggeri booster muligheden for at tænke i nye baner

Byggeriet af et nyt universitetshospital i Odense understøtter udviklingsarbejdet og sætter turbo på muligheden for at tænke i nye baner, når sygehuset står klart...

Nyudviklet metode til kvalitetsvurdering af patientforløb giver ejerskab

En nyudviklet metode har erstattet de traditionelle journalaudits på Sygehus Sønderjylland, og det har skabt større ejerskab til kvalitetsforbedring af patientforløb og bedre muligheder...

Succes med tværsektorielt samarbejde på Nordsjællands Hospital

Gode erfaringer med et tværsektorielt, udekørende team på Nordsjællands Hospital viser, at det giver gevinst, når ledelser på tværs af sektorer viser mod til...

Derfor har det danske sundhedsvæsen den digitale førertrøje på

Danmark er ledende i verden inden for digitalisering af sundhedsvæsnet, og årsagen er blandt andet de særlige mulighedsbetingelser, som etableringen af velfærdsstaten og personnummeret...

HE Midt satte spotlight på medarbejdertrivsel under anden bølge

En undersøgelse af medarbejdernes oplevelser under første bølge af COVID-19 blev brugt aktivt, da anden bølge ramte Center for Planlagt Kirurgi på Hospitalsenhed Midt.   Af...

Servicekultur skaber værdi for patienter og pårørende

Et øget fokus på at skabe en servicekultur i sundhedsvæsenet vil ikke bare kunne give større patienttilfredshed, men kan også bidrage til bedre ressourceudnyttelse,...

Mest læste