Visioner for fremtiden skal indgå når der forhandles overenskomst

Fælles visioner for fremtiden i overenskomstforhandlingerne understøtter, at målene i sundhedsvæsenet og på socialområdet indfries.   Af Rikke M. Friis og Adam Wolf   Når Danske Regioner går...

Feedbackmøde på tværs af sektorer gavner multisyge kræftpatienter

Et feedbackmøde med onkologer og praktiserende læger har givet indsigt og inspiration til optimering af den kliniske praksis for multi­sy­ge kræftpatienter i Region Hovedstaden.   Af...

Kommunikationstræning i klinikken giver mening

Et uddannelseskoncept med kommunikationstræning som en integreret del af hospitalslægers kliniske hverdag har skabt gode resultater i Region Midtjylland.   Af Jane Ege Møller, Nina Voldby,...

Prioriteringsdebatten fra 80erne til i dag

Folketingspolitisk uvilje, slaget om beta-interferon og opretning af råd på stribe. Professor Kjeld Møller Pedersen giver et overblik over prioriteringsdebatten fra 80erne til 2021. Af...

Nyudviklet metode til kvalitetsvurdering af patientforløb giver ejerskab

En nyudviklet metode har erstattet de traditionelle journalaudits på Sygehus Sønderjylland, og det har skabt større ejerskab til kvalitetsforbedring af patientforløb og bedre muligheder...

Vi har brug for en model for sundhedspolitisk triagering

De unikke data om alt fra kvalitet til økonomi i sundhedsvæsenet bør anvendes aktivt som grundlag for at skabe en sundhedspolitisk triageringsmodel.   Af Per Christiansen   Hvis...

Selvledelse udfordrer hierarkisk ledelsesstruktur på Bornholms Hospital

Implementering af selvledelse på to afdelinger på Bornholms Hospital har givet større engagement og kortere beslutningsveje, men har også givet udfordringer undervejs.   Af Filip...

Kriseberedskabet har reddet os gennem COVID-19

Det er først og fremmest kriseberedskabet på landets hospitaler, der har reddet Danmark gennem sundhedskrisen.   Af Lars Østergaard   COVID-19-krisen har vist, at når først vi finder...

Hvor godt fungerer det interprofessionelle samarbejde?

Nyt redskab til evaluering af interprofessionelt teamsamarbejde øger fokus på kvaliteten af samarbejdet, skaber læring på tværs af professioner og understreger betydningen af at...

Monitoreringssystem viser årsager til forsinkelse af kræftpakkeforløb

Monitoreringssystemet SMaK på Rigshospitalet identificerer årsager til forsinkelse i kræftbehandling gennem rapporter, der er integreret med Sundhedsplatformen.   Af Christian Michel Sørup, Tanja Le Grønberg, Mette...

Mest læste