Flyttekasse optimerer patientsikkerheden ved indflytning på AUH

En ”patientsikkerhedsflyttekasse” med metoder og redskaber optimerer patientsikkerheden i flytteprocessen på Aarhus Universitetshospital.   Af Dorthe Leth, Inge Selchau Jørgensen og Hanne Dahlerup   Ligesom flere andre danske...

Sådan leder vi sundhedsvæsenet ind i endnu et COVID-19-år

Med afsæt i personlige refleksioner over sit lederskab i foråret giver vicedirektøren på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse et bud på, hvordan sundhedsvæsenet kan...

At skabe sammenhæng kræver ledelse og kommunikation

Herlev og Gentofte Hospital har udviklet en række tilbud inden for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, men arbejdet har ikke været uden udfordringer.   Af Lasse...

Patientinvolvering kolliderer med den biomedicinske kultur

Patientinvolvering skal gå fra at være et add-on til en integreret del af den biomedicinske kultur, lyder konklusionen i et projekt fra Aarhus Universitetshospital...

Stejl læringskurve på infektionsmedicinsk afdeling

Det seneste år har læringskurven været stejl på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling, hvor især det tværfaglige samarbejde har været i fokus.   Af Nina Weis   Der...

COVID-19 var uforudset øvebane på Aalborg Universitetshospital

Erfaringerne med at etablere et nyt pandemiafsnit på rekordtid under COVID-19 skal bruges systematisk i det fremtidige arbejde på Aalborg Universitetshospital. Af Jens Ole Skov,...

Prioriteringsdebatten fra 80erne til i dag

Folketingspolitisk uvilje, slaget om beta-interferon og opretning af råd på stribe. Professor Kjeld Møller Pedersen giver et overblik over prioriteringsdebatten fra 80erne til 2021. Af...

Monitoreringssystem viser årsager til forsinkelse af kræftpakkeforløb

Monitoreringssystemet SMaK på Rigshospitalet identificerer årsager til forsinkelse i kræftbehandling gennem rapporter, der er integreret med Sundhedsplatformen.   Af Christian Michel Sørup, Tanja Le Grønberg, Mette...

Fra vogtere til medspillere: Økonomichefer fik ny rolle under krisen

Økonomicheferne på landets hospitaler fik nye roller under pandemien i foråret, hvor økonomien som udgangspunkt blev sat ud af spillet i beslutningsprocesserne. Af Margit Malmmose...

72 timers behandlingsansvar skal skabe sammenhæng i Hovedstaden

Region Hovedstaden udruller en ny ordning, hvor hospitalerne i 72 timer beholder behandlingsansvaret for færdigbehandlede patienter, der udskrives til kommunal sygepleje.   Af Birgitte Rav Degenkolv   Region...

Mest læste