Forbedringer og innovation går hånd i hånd

For at ruste sundhedsvæsenet til fremtiden har vi brug for udvikling, innovation, forskning og ikke mindst forbedringsarbejde.   Af Mads Koch Hansen, Jens Winther Jensen og...

Fysisk navigation understøtter patientens rejse fra start til slut

Hospitalsenhed Midt har sat sig i de besøgendes sted og implementeret et nyt finde vej-koncept og nye parkeringsregler, der har gjort det lettere for...

Mødet med hverdagen: En personlig beretning

En nyuddannet læge fortæller om valget af speciale og fravalget af en klinisk karriere.   Af Christina Raun-Petersen   Dette er min personlige fortælling om den proces, jeg...

Stejl læringskurve på infektionsmedicinsk afdeling

Det seneste år har læringskurven været stejl på Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdeling, hvor især det tværfaglige samarbejde har været i fokus.   Af Nina Weis   Der...

Tværsektorielt samarbejde skaber sammenhængende patientforløb i Sydvestjylland

Sydvestjysk Sygehus har god erfaring med at rykke sundhedsydelser tættere på borgerne og samarbejde på tværs af sektorer for at skabe mere sammenhængende patientforløb....

Klinisk akademiske grupper vinder frem i Danmark og England

Klinisk akademiske grupper (KAG) nedbryder siloer og fungerer som udviklingsmotor for at skabe, formidle og anvende ny viden i sundhedsvæsenet.   Af Per Jørgensen, Per E....

Samskabelse mellem designere og sundhedsforskere giver innovative løsninger

Designstuderende har udviklet prototyper til en række løsninger, der skal skabe velbefindende og livskvalitet for kræftpatienter på Rigshospitalet.   Af Karin Piil, Tine Kjølsen, Helle...

Nordsjællands Hospital har succes med digitale patientforløb

Digitale patientforløb skaber værdi for patienterne og forventes at reducere antallet af komplikationer efter operationer på Nordsjællands Hospital.   Af Bente Ourø Rørth og Henrik Schødts   Byggerierne...

Nyt OUH: Nybyggeri booster muligheden for at tænke i nye baner

Byggeriet af et nyt universitetshospital i Odense understøtter udviklingsarbejdet og sætter turbo på muligheden for at tænke i nye baner, når sygehuset står klart...

Digital transformation er meget mere end brug af digitale teknologier

Digitale teknologier sætter ikke blot »strøm til papir«, de udfordrer også organisering og ledelse af sundhedsvæsenet. En kort introduktion til dette temanummer.   Af Bente Bjørnholt,...

Mest læste