Synspunkt: Perspektiver på ledelse i sundhedsvæsenerne i de nordiske lande

De nordiske lande organiserer deres sundhedsindsats på vidt forskellige måder. Alligevel opnår vi alle stort set de samme resultater. Og inspirationen flyder over landegrænserne.   Af...

Synspunkt: Er vores løsninger afkoblet fra de virkelige problemer?

De nordiske lande henter i stor stil inspiration fra hinanden, når det kommer til strukturen af sundhedsvæsenet. Men det løser ikke problemerne, for ligegyldigt...

Der er behov for systematiske ændringer i det svenske sundhedsvæsen

Det svenske sundhedsvæsen har været præget af en række nye reformer og love for at løse sine udfordringer. Der lader dog til at være...

De nordiske lande opnår ensartede resultater ved forskellige organiseringer

Siden årtusindeskiftet har Sverige, Danmark og Norge organiseret sine sundhedssektorer ret forskelligt, men alle opnår lav sygelighed og høj levealder. Et særligt træk har...

Sundhedsvæsenet på Færøerne er lig det danske – dog med undtagelser

Det færøske sundhedsvæsen mangler læger og sammenhæng. En institutionalisering af en potent »professionel forbruger«, altså patientens egen læge, vil forbedre patientforløbene.   Af Pál Weihe   Grundlæggende er...

Ledelsesspænd er meget mere end et bestemt antal medarbejdere

Der findes ikke et magisk antal medarbejdere, en leder skal have ansvaret for. Ledelsesspænd er dynamiske og afhænger af kommunikation, uddelegering og det rette...

5 pejlemærker for ledelse i fremtidens sundhedsvæsen

Et stærkt, offentligt sundhedsvæsen kræver tydelige pejlemærker, ikke mindst i en tid præget af reformer, nye krav og nye muligheder og en demografi under...

Ledere gør status over et år i krisens tegn

En række af sundhedsvæsenets ledere fortæller hvilke erfaringer fra det seneste år, der har særligt gjort særligt indtryk på dem.   Af Dorte Rørmann og Lene...

Så meget kostede COVID-19 sundhedsvæsenet i 2020

COVID-19-merudgifterne til sundhedsvæsenet i 2020 beløb sig til mindst 12 mia. kr., hvilket svarer til knap 10 procent af regionernes sundhedsudgifter i 2019.   Af Kjeld...

Nyt medlem af bestyrelsen for DSS

Den 1. marts 2021 trådte Mette Warming Jørgensen, ledende overlæge i klinisk genetik og ph.d., ind i bestyrelsen for Dansk Selskab for ledelse i...

Mest læste