Fra siloledelse til klyngeledelse i sundhedsvæsenet

Det er afgørende, at det sundhedsvæsen, der burde hænge sammen, får en fælles ledelse. Forfatterne beskriver her, hvordan kommende klyngeledelser kan opbygges.   Af Kjeld...

Ledelse i sig selv er ikke interessant

To organisationskonsulenter fra Aarhus Universitetshospital giver et bud på, hvordan yngre lægers interesse for ledelse og organisering kan vækkes.   Af Lisbeth Rune Schultz og Mette...

Revitalisering af ernæringspraksis på Odense Universitetshospital

Projektet ”Sammen tager vi hånd om din ernæring” har revitaliseret ernæringspraksis på Odense Universitetshospital og styrket samarbejdet mellem patienter og personale på ernæringsområdet.   Af Mette...

Her er knasterne i samarbejdet om sammenhængende patientforløb

Der er mange knaster i samarbejdet, når det handler om at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af institutioner, sektorer og regioner.   Af Hans Peder Graversen   Ambitionen...

Strategisk ledelse i konkurrerende logikker

En strategisk indsats blev grebet an i samspil mellem medarbejdere og ledelseslag på Klinik Medicin ved Aalborg Universitetshospital.   Af Jytte Heidmann, Majbritt Bøgh Riis og...

Så giv os dog plads

Hvis vi som samfund skal have et bedre sundhedsvæsen, mere tilfredse patienter, gladere medarbejdere og mere sundhed for pengene, skal vi som ledere have...

Nye ledelsesudfordringer for ledende overlæger

Det burde ikke komme som nogen overraskelse, at de ledende overlæger forsøger at sprænge rammen for deres ledelsesrum.     Af Bent Windelborg Nielsen   ”Forudsætningen for at...

Lederrollen i det samarbejdende hospital set fra to afdelingsledelsers synspunkt

Vi skal turde kaste os ud i at afprøve nye løsninger og stole på, at ledere og medarbejdere i naboafdelingen også vil det bedste...

Ledelsesudvikling handler om teamet snarere end lederen

Ledelsesudvikling på Aalborg Universitetshospital handler i høj grad om teamet frem for blot fokus på den enkelte leder.   Af Jens Ole Skov   I Hospitalsledelsen på Aalborg...

Ledelsesrollen i sundhedsvæsenet anno 2017

De seneste års effektivisering, management og top down-styring i sundhedsvæsenet har haft konsekvenser i form af manglende plads til lokaldrevet innovation og udvikling.   Af Søren...

Mest læste