Store ledelsesspænd har konsekvenser

For store lederspænd i sundhedsvæsenet kan resultere i alt fra dalende jobtilfredshed og øget medarbejderomsætning til flere utilsigtede hændelser og arbejdsulykker.   Af Lars Dahl Pedersen...

Når ledelsesudvikling skaber distance

Et ledelsesudviklingsprogram i Region Hovedstaden har stik mod hensigten fået lederne til at distancere sig fra regionen som organisation, viser en undersøgelse. Af Morten Knudsen,...

Systematisk dialog nedbragte sygefraværet i Sønderborg

Med systematiske dialoger har Sønderborg Kommune på få år reduceret sygefraværet fra 12,7 til 11,3 sygedage pr. medarbejder.   Af Tim Hansen og Joachim Langagergaard   Tilbage i...

Da faldskærmen foldede sig ud i Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed omstillede sig på kort tid til kriseberedskab, da COVID-19 gjorde sit indtog. Det betød en arbejdshverdag med nye opgaver for medarbejdere...

Ledere gør status over et år i krisens tegn

En række af sundhedsvæsenets ledere fortæller hvilke erfaringer fra det seneste år, der har særligt gjort særligt indtryk på dem.   Af Dorte Rørmann og Lene...

Sundhedsvæsenet på Færøerne er lig det danske – dog med undtagelser

Det færøske sundhedsvæsen mangler læger og sammenhæng. En institutionalisering af en potent »professionel forbruger«, altså patientens egen læge, vil forbedre patientforløbene.   Af Pál Weihe   Grundlæggende er...

Livtag med rekruttering og fastholdelse i hovedstaden

Syv storstilede indsatser og et tocifret millionbeløb skal gøre det mere attraktivt at være sygeplejerske på Region Hovedstadens medicinske afdelinger. En stor del af...

Synspunkt: Perspektiver på ledelse i sundhedsvæsenerne i de nordiske lande

De nordiske lande organiserer deres sundhedsindsats på vidt forskellige måder. Alligevel opnår vi alle stort set de samme resultater. Og inspirationen flyder over landegrænserne.   Af...

Systematisk forebyggelse baner vej for et bæredygtigt arbejdsliv

Systematisk forebyggelse af stress i organisationen kan sikre, at trivsel hos medarbejderne går hånd i hånd med en høj produktivitet.   Af Tanja Kirkegaard, Yun Ladegaard...

De nordiske lande opnår ensartede resultater ved forskellige organiseringer

Siden årtusindeskiftet har Sverige, Danmark og Norge organiseret sine sundhedssektorer ret forskelligt, men alle opnår lav sygelighed og høj levealder. Et særligt træk har...

Mest læste