Baggrund

Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen indeholder spændende artikler om ledelse og udvikling inden for det danske sundhedsvæsen.

Redaktionen varetages af hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt og journalist Mikkel Krogh.

Lars Dahl Pedersen er ansvarshavende redaktør og formand for redaktionsudvalget. Udvalget består aktuelt af:

 • Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt – formand – lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk
 • Sundhedschef Marit Nielsen-Man, Vejle Kommune – marin@vejle.dk
 • Vicedirektør Peter Mandrup Jensen, Nordsjællands Hospital – peter.mandrup.jensen@regionh.dk
 • Adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen, Specialhospitalet Filadelfia – jesje@filadelfia.dk
 • Hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet og Glostrup Hospital – per.christiansen@regionh.dk
 • Konsulent Lene Pedersen, PAR3 – lene@par3.dk
 • Dorthe Rørmann, Styrelsen for Patientsikkerhed – dorteroermann@gmail.com
 • Afdelingsleder Lone Bülow Friis, Region Midtjylland – lonefriis@outlook.com

Redaktionssekretær er journalist Mikkel Krogh, email: mikkel@sparkmedia.dk, telefon 2023 2307.

 

Tidsskriftet udkommer 8 gange om året i elektronisk udgave. Alle medlemmer af Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet får tidsskriftet gratis. Der kan tegnes abonnement for 500 kr. incl. moms pr. år via selskabets hjemmeside.


Annoncer

Dansk Mediaforsyning ApS, Klamsagervej 25, 8230 Åbyhøj. Tlf. 70 22 40 88 – E-mail: gre@dmfnet.dk


Vil du bidrage til Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen?
Har du lyst til at bidrage med en artikel til tidsskriftet, kan den sendes til Lars Dahl Pedersen på email: lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk eller Mikkel Krogh på email: mikkel@sparkmedia.dk.

 

Forfattervejledning:

 • Indhold, synspunkter, holdninger og meninger er fuldt ud forfatterens ansvar.
 • Redaktionen afgør om og hvornår artiklen bringes. Ved temanumre er tidspunkt dog fastlagt.
 • Medmindre andet er aftalt udfærdiger redaktionen overskrift.
 • Medmindre forfatteren selv har foretaget afsnitsinddeling udføres den af redaktionen, der ligeledes påfører overskrifter.
 • Redaktionen afgør placering i tidsskriftet.
 • Redaktionen kan henvende sig til forfatteren og opfordre til at ændre/afkorte artiklen.
 • Omfanget må maksimalt være 4-5 A4-sider, times pkt. 12 og enkelt linieafstand (eksklusiv illustrationer).
 • Omfang “Synspunkt”: 1900 anslag uden mellemrum. Teksten leveres som Word-fil.
  Angivelse af e-mail kontaktadresse bagest i artikel.
 • Illustrationsmateriale som fotos og grafik leveres enten som JPG eller TIF-filer i en opløsning på 300 dpi. Illustrationer leveres som separate filer.
 • Portrætfoto af forfatter/e i farve, enten som JPG eller TIF-fil i en opløsning på 300 dpi, størrelse 4 gange 6 cm.
 • Ultrakort CV for forfatter/e, 5-7 manuskriptlinier.