Bestyrelse/udvalg

Bestyrelse

 • Formand: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt
 • Næstformand: Vicedirektør Peter Mandrup Jensen, Nordsjællands Hospital
 • Cheflæge Hans Peder Graversen, Hospitalsenhed Midt
 • Vicedirektør Anne Gotlieb Hertz, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Markedschef Michael Møller, NIRAS
 • Hospitalsdirektør Klaus Lunding, Herlev og Gentofte Hospital
 • Klinikchef Jan Nielsen, Region Nordjylland
 • Afdelingsleder Lone Bülow Friis, Region Midtjylland
 • Ledende Oversygeplejerske Rikke Steener Olsen, Nykøbing Falster Sygehus

Kursus- og uddannelsesudvalget

 • Formand: Markedschef Michael Møller, NIRAS (E-mail: mcmo@niras.dk)
 • Vicedirektør Anne Gotlieb Hertz, Region Hovedstadens Psykiatri (E-mail: anne.gotlieb.hertz@regionh.dk)
 • Klinikchef Jan Nielsen, Region Nordjylland (E-mail: j.nielsen@rn.dk)
 • Hospitalsdirektør Klaus Lunding, Herlev og Gentofte Hospital (E-mail: klaus.lunding@regionh.dk)
 • Ledende Oversygeplejerske Rikke Steener Olsen, Nykøbing Falster Sygehus (E-mail: rsol@regionsjaelland.dk)

Redaktionsudvalget

 • Formand: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt (E-mail: lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk)
 • Vicedirektør Peter Mandrup Jensen, Nordsjællands Hospital (E-mail: peter.mandrup.jensen@regionh.dk)
 • Administrerende Direktør Jens-Otto S. Jeppesen, Filadelfia (E-mail: jesje@filadelfia.dk)
 • Hospitalsdirektør Per Christiansen, Rigshospitalet (E-mail: per.christiansen@regionh.dk)
 • Konsulent Lene Pedersen, PAR3 (E-mail: lene@par3.dk)
 • Projektleder Dorte Rørmann, Styrelsen for Patienssikkerhed (E-mail: dorteroermann@gmail.com)
 • Afdelingsleder Lone Bülow Friis, Region Midtjylland (E-mail: LONEFI@rm.dk)
 • Sundheds- og Forebyggelseschef Marit Nielsen-Man, Vejle Kommune (E-mail: marin@vejle.dk)
 • Cheflæge Hans Peder Graversen, Hospitalsenhed Midt (E-mail: Hanspeder.Graversen@stab.rm.dk)

Ansatte

 • Holger Skott (Kasserer)
 • Niels Tinglev (Tekniker)
 • Mikkel Krogh (Redaktionssekretær)

Sekretariat

 • Birgitte Barrett Bach, tlf. 7844 1102
 • Majbritt Nielsen, tlf. 7844 1133 – e-mail: info@dssnet.dk