Bestyrelse/udvalg

Bestyrelse

 • Formand: Peter Mandrup Jensen (pmj001@outlook.dk)
 • Næstformand: Seniorrådgiver Lars Dahl Pedersen, Aarhus Universitet (larsdahlp@yahoo.dk)
 • Sundhedschef Karen Toke, Københavns Kommune
 • Markedschef Michael Møller, NIRAS
 • Tidl. hospitalsdirektør Klaus Lunding
 • Klinikchef Jan Nielsen, Region Nordjylland
 • Afdelingssygeplejerske Lone Bülow Friis, Region Midtjylland
 • Oversygeplejerske Maria Brinck Krog, Hospitalsenhed Midt
 • Tidl. cheflæge Hans Peder Graversen

 • Sekretær for bestyrelsen og kasserer Holger Skott, DSS (fam.skott@mail.dk)

Arrangementsudvalget

 • Formand: Markedschef Michael Møller, NIRAS (mcmo@niras.dk)
 • Vicedirektør Anne Gotlieb Hertz, Region Hovedstadens Psykiatri
 • Klinikchef Jan Nielsen, Region Nordjylland
 • Tidl. hospitalsdirektør Klaus Lunding
 • Oversygeplejerske Maria Brinck Krog, Hospitalsenhed Midt
 • Sundhedschef Karen Toke, Københavns Kommune
 • Vicedirektør Dorthe Juul Lorenz, Psykiatrien Region Sjælland

 • Sekretær for arrangementsudvalget Karin Clausen, DSS (KAC@niras.dk)

Redaktionsudvalget

 • Formand: Seniorrådgiver Lars Dahl Pedersen, Aarhus Universitet (larsdahlp@yahoo.dk)
 • Tidl. vicedirektør Peter Mandrup Jensen
 • Adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen, Filadelfia
 • Konsulent Lene Pedersen, PAR3
 • Projektleder Dorte Rørmann, Styrelsen for Patienssikkerhed
 • Afdelingssygeplejerske Lone Bülow Friis, Region Midtjylland
 • Tidl. cheflæge Hans Peder Graversen

 • Sekretær for redaktionsudvalget Mikkel Krogh, DSS (mikkel@sparkmedia.dk)