Bestyrelse/udvalg

Bestyrelse

 • Formand: Vicedirektør Peter Mandrup Jensen, Nordsjællands Hospital
 • Næstformand: Seniorrådgiver Lars Dahl Pedersen, Aarhus Universitet
 • Sundhedschef Karen Toke, Københavns kommune
 • Markedschef Michael Møller, NIRAS
 • Hospitalsdirektør Klaus Lunding, Herlev og Gentofte Hospital
 • Klinikchef Jan Nielsen, Region Nordjylland
 • Afdelingsleder Lone Bülow Friis, Region Midtjylland
 • Oversygeplejerske Maria Brinck Krog, Hospitalsenhed Midt
 • Tidl. cheflæge Hans Peder Graversen

Arrangementsudvalget

 • Formand: Markedschef Michael Møller, NIRAS (E-mail: mcmo@niras.dk)
 • Vicedirektør Anne Gotlieb Hertz, Region Hovedstadens Psykiatri (E-mail: anne.gotlieb.hertz@regionh.dk)
 • Klinikchef Jan Nielsen, Region Nordjylland (E-mail: j.nielsen@rn.dk)
 • Hospitalsdirektør Klaus Lunding, Herlev og Gentofte Hospital (E-mail: klaus.lunding@regionh.dk)
 • Oversygeplejerske Maria Brinck Krog, Hospitalsenhed Midt (E-mail: Maria.Brinck.Krog@midt.rm.dk)
 • Klinikchef Carsten Møller Beck, Region Nordjylland (E-mail: c.beck@rn.dk)
 • Sundhedschef Karen Toke, Københavns kommune (E-mail: ec5a@kk.dk)

Redaktionsudvalget

 • Formand: Seniorrådgiver Lars Dahl Pedersen, Aarhus Universitet (E-mail: larsdahlp@yahoo.dk)
 • Vicedirektør Peter Mandrup Jensen, Nordsjællands Hospital (E-mail: peter.mandrup.jensen@regionh.dk)
 • Adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen, Filadelfia (E-mail: jesje@filadelfia.dk)
 • Konsulent Lene Pedersen, PAR3 (E-mail: lene@par3.dk)
 • Projektleder Dorte Rørmann, Styrelsen for Patienssikkerhed (E-mail: dorteroermann@gmail.com)
 • Afdelingsleder Lone Bülow Friis, Region Midtjylland (E-mail: LONEFI@rm.dk)
 • Sundheds- og Forebyggelseschef Marit Nielsen-Man, Haderslev Kommune (E-mail: marit@haderslev.dk)
 • Tidl. cheflæge Hans Peder Graversen (E-mail: hpg@mail.tele.dk)

Ansatte

 • Holger Skott (Kasserer)
 • Niels Tinglev (Tekniker)
 • Mikkel Krogh (Redaktionssekretær)

Sekretariat

 • Karin Clausen, tlf.: 2721 9107 og e-mail: KAC@niras.dk