Bæredygtighed er forudsætningen for fremtidens sundhedsvæsen

Af Peter Mandrup Jensen og Lone Bülow Friis

Bæredygtighed er et must. Og ledelse af bæredygtighed er noget, vi skal beskæftige os med, fordi fremtidens udfordringer kalder på ledelse, hvor strategier og handlinger danner fundament for den måde, vi lever i vores verden, samfund og liv. Som ledere skal vi kort og godt tage ansvaret for langsigtet holdbarhed dybt alvorligt.

Det lyder højttravende, men opgaven er faktisk meget konkret. Også i sundhedsvæsenet. I dette nummer af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen sætter vi fokus på bæredygtighed og ledelse med fire artikler, der tager fat på emnet fra vidt forskellige vinkler.

 

Oprydning i ledelse påkrævet
Professor emeritus Steen Hildebrandt åbner temaet med en artikel om behovet for ledelse, hvor helhedstænkning, netværk og bæredygtighed er nøgleord. Med afsæt i en historisk rids over de dominerende ledelsesformer siden 1800-tallet ser han et voldsomt behov for oprydning, ordentlighed og nytænkning i nutidens ledelse, som mange steder har udviklet sig til noget mekanisk og Karl Smart-agtigt.

Det er påkrævet med en revolutionerende omvurdering af, hvad der tæller og hvad der tælles, og bæredygtighed og bæredygtig ledelse er den eneste vej frem, lyder det fra Hildebrandt.

 

Verdensmål, digitalisering og diversitet
Også i den private sektor – eller måske netop i den private sektor – er der et stærkt fokus på bæredygtighed og ledelse. Viceadministrerende direktør i Lederne Bodil Nordestgaard Ismiris betoner i sin artikel, at det er blevet langt mere udfordrende og dilemmafyldt at være leder end nogensinde før. Det skyldes blandt andet, at ledelse i disse år er under konstant forandring og præget af stor usikkerhed.

Hun identificerer tre områder, som alle ledere på tværs af brancher, sektorer og ledelsesniveau må forholde sig til: FN’s verdensmål, digitalisering og diversitet. De tre elementer er hinandens forudsætninger, hvis vi skal gå en bæredygtig fremtid i møde, og hendes budskab er, at verdensmålene sætter retningen, digitalisering er et middel, og diversitet er en forudsætning for at skabe de mest effektive løsninger.

 

Verdensmål som afsæt for bæredygtighed
Civilingeniør Lone Mortensen fra NIRAS zoomer i sin artikel ind på, hvordan vi bygger og driver et sundhedsvæsen med respekt for bæredygtigheden. Det giver rigtigt god mening, skriver hun, at bruge FN’s 17 verdensmål aktivt i arbejdet med bæredygtighed, men det kræver, at ledelsen synligt melder ud, at man ønsker en bæredygtig udvikling.

Mange regioner har ganske vist allerede truffet beslutning om dette, men betyder det, at alle ledelser bakker aktivt op? Konkret foreslår Lone Mortensen at måle på bæredygtighedsparametre og udtrykker et håb om, at 2020 bliver året, hvor alle ledere i sundhedsvæsenet opstiller mindst tre resultatmål til de kliniske ledere, der tager afsæt i bæredygtighedsparametre.

 

Dårlig kvalitet er ikke bæredygtigt
Temaets sidste artikel er et essay, hvor vicedirektør Peter Mandrup Jensen fra Nordsjællands Hospital argumenterer for, at vi i sundhedsvæsenet er kommet godt i gang med den miljømæssige dimension af bæredygtighed. Til gengæld har vi i forhold til den samfundsmæssige og økonomiske bæredygtighed stadig et stykke vej at gå.

Vi får ifølge Peter Mandrup Jensen meget ud af vores ressourcer, men vi har stadigt et betydeligt spild i sundhedsvæsenet i form af fejl, dårlig kvalitet og ikke mindst ydelser, der ikke er evidens for – og det er ikke bæredygtigt. Han giver i essayet en række bud på, hvordan vi kan konkretisere vores ledelsesarbejde omkring bæredygtighed i forhold til både patienter, medarbejdere og strategier.

 

Vi har et ansvar som ledere
Vi skal som ledere arbejde mere med bæredygtighed. Både fordi det er ansvarligt og rigtigt, og fordi indsatser for bæredygtighed passer fint ind i en række af de initiativer og strategier, vi i øvrigt arbejder med.

Vi har et ansvar som ledere for aktivt at involvere os i dagsordenen for en bæredygtig fremtid. Vi er forpligtede til at interessere os for, hvordan vi baner vejen videre for de mennesker, vi har ansvaret for, så deres trivsel videreudvikles, og de oplever en mindre grad af sygdom, smerte og lidelse.

Bæredygtighed er ikke fremtiden. Bæredygtighed er en forudsætning for en fremtid, og derfor bør vi nok alle have FN’s verdensmål op på væggen på arbejdspladsen. Samtidig bør vi nok overveje, om vi ikke skal rette os ind efter Steen Hildebrandts opsang: Mere oprydning, mere ordentlighed og mere nytænkning.

God læsning!

 

Mere om forfatterne