Nyt debatoplæg: Hvordan ser ledelse i fremtidens sundhedsvæsen ud?

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet har sat gang i en åben proces for at udarbejde et debatoplæg, der skal stimulere udviklingen...

Robustgørelse af krisehåndtering var vejen til succes i Nordjylland

I Region Nordjylland blev krisehåndteringen robustgjort, da anden bølge af COVID-19 ramte. Dermed blev regionen langt mindre sårbare over for stød end under første...

COVID-19 sendte sundheds- og ældreområdet på skolebænken

Under krisen har sundheds- og ældreområdet i kommunerne fået sig et gedigent kompetenceudviklingskursus i alt fra datadrevet ledelse til samarbejde på tværs af sektorerne....

Den kliniske stemme var afgørende på Sjællands Universitetshospital

Den kliniske stemme var tydelig, da de mange forandringer under COVID-19 skulle implementeres på Sjællands Universitetshospital.   Af Niels Würgler Hansen   Det har ikke skortet på...

HE Midt satte spotlight på medarbejdertrivsel under anden bølge

En undersøgelse af medarbejdernes oplevelser under første bølge af COVID-19 blev brugt aktivt, da anden bølge ramte Center for Planlagt Kirurgi på Hospitalsenhed Midt.   Af...

Mange bump på vejen for patienter og pårørende under krisen

COVID-19-epidemien har haft masser af bump på vejen for patienter og pårørende, og det er vigtigt, at samfundet og sundhedsvæsenet drager læring af forløbet.   Af...

Sundhedsvæsenet styrede Danmark sikkert gennem COVID-19-epidemien

Sygehusene og det øvrige sundhedsvæsen har gjort en nærmest utrættelig indsats for at behandle mennesker mod COVID-19, siden krisen ramte Danmark den 27. februar...

Ledere gør status over et år i krisens tegn

En række af sundhedsvæsenets ledere fortæller hvilke erfaringer fra det seneste år, der har særligt gjort særligt indtryk på dem.   Af Dorte Rørmann og Lene...

Bornholmermodellen: Sådan kan kvalitetsudvikling blive en naturlig del af klinisk praksis

På Bornholms Hospital har man inddraget hele organisationen i kvalitetsudviklingen, så arbejdet er blevet en mere målrettet og naturlig del af den kliniske praksis.   Af...

Kriseberedskabet har reddet os gennem COVID-19

Det er først og fremmest kriseberedskabet på landets hospitaler, der har reddet Danmark gennem sundhedskrisen.   Af Lars Østergaard   COVID-19-krisen har vist, at når først vi finder...

Mest læste