Synspunkt: Perspektiver på ledelse i sundhedsvæsenerne i de nordiske lande

De nordiske lande organiserer deres sundhedsindsats på vidt forskellige måder. Alligevel opnår vi alle stort set de samme resultater. Og inspirationen flyder over landegrænserne.   Af...

Synspunkt: Er vores løsninger afkoblet fra de virkelige problemer?

De nordiske lande henter i stor stil inspiration fra hinanden, når det kommer til strukturen af sundhedsvæsenet. Men det løser ikke problemerne, for ligegyldigt...

Distanceledelse i et tværkulturelt sundhedsvæsen

Der er meget læring i at drive et tværkulturelt sundhedsvæsen i et uvejsomt og enormt land som Grønland. Oprindeligt danske værdier for sundhed er...

Distanceledelse er en vanskelig disciplin

Digital distanceledelse fordrer, at medarbejderne understøttes i at arbejde selvstændigt, og at man husker at anerkende og fejre succeser.   Af Amalie Sofie Nielsen   Den store geografiske...

Stort behov for specialiserede generalister

Arbejdet i Det Grønlandske Sundhedsvæsen giver mere, end man kan få noget andet sted, beretter ledende overlæge Uka Wilhjelm Geisler.   Af Amalie Sofie Nielsen   I Grønland...

»Vi er meget stolte af vores sundhedsvæsen«

Den øverste ledelse af Det Grønlandske Sundhedsvæsen er ansvarlig foren meget bred vifte af opgave, fra kisteregulativer til politisk betjening.   Af Amalie Sofie Nielsen   Chefsygeplejerske Ella...

Der er behov for systematiske ændringer i det svenske sundhedsvæsen

Det svenske sundhedsvæsen har været præget af en række nye reformer og love for at løse sine udfordringer. Der lader dog til at være...

De nordiske lande opnår ensartede resultater ved forskellige organiseringer

Siden årtusindeskiftet har Sverige, Danmark og Norge organiseret sine sundhedssektorer ret forskelligt, men alle opnår lav sygelighed og høj levealder. Et særligt træk har...

Sundhedsvæsenet på Færøerne er lig det danske – dog med undtagelser

Det færøske sundhedsvæsen mangler læger og sammenhæng. En institutionalisering af en potent »professionel forbruger«, altså patientens egen læge, vil forbedre patientforløbene.   Af Pál Weihe   Grundlæggende er...

Ledelsesspænd er meget mere end et bestemt antal medarbejdere

Der findes ikke et magisk antal medarbejdere, en leder skal have ansvaret for. Ledelsesspænd er dynamiske og afhænger af kommunikation, uddelegering og det rette...

Mest læste