Kom til debatmøde om prioritering

De seneste år er interessen øget for at diskutere prioritering i sundhedsvæsenet. Det skyldes blandt andet de udfordringer, som pandemien og den stigende personalemangel har givet. Med...

Ligger ledelsen af ældreplejen bedst i en statslig styrelse eller lokalt?

En kampagne om en digital ”whistleblower-ordning” trækker desværre ikke i retning af en bedre ældrepleje gennem åbenhed, tillid, inddragelse og læring.   Af Inge Kristensen, Vibeke...

Vi står på en brændende platform med akut behov for hænder

Sundhedsvæsenet har et akut behov for flere hænder, flere kompetencer og optimale rammer til at fastholde de tilbageværende sygeplejersker.   Af Rikke Krogh-Madsen For et par måneder...

Vi må tænke nyt for at få bemandingen til at slå til

For at tackle udfordringerne med rekruttering og fastholdelse får sygeplejerskerne på Odense Universitetshospitals hæmatologiske afdeling fremover en mere koordinerende og uddelegerende rolle.   Af Ditte Naundrup...

Så havde jeg nok hellere læst Brødrene Karamazov

Ny ledelsesantologi har flere tankevækkende bidrag, men mangler desværre både sammenhæng og nyt for den praktiserende leder.   Af Per Christiansen   Baseret på 32 års læsning af...

Hvad kan vi gøre, mens vi venter på flere sygeplejersker?

I kampen for at rekruttere og fastholde vores sygeplejersker skal vi skrue op for det, som har virket tidligere, i stedet for at stirre...

Kvindelige omsorgsfag skal værdisættes bedre end i dag

Hvis regeringen og fagbevægelsen evner at værdisætte kvinders omsorgsarbejde ordentligt, kan vores velfærdsstat igen blive det forbillede, den var engang.   Af Astrid Elkjær Sørensen   Det...

Hænder nok i kommunernes ældrepleje kræver nye veje

Faglig diversitet, nye organiseringsmåder, velfærdsteknologi og fokus på kerneopgaven kan løse udfordringen med rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale i kommunerne.   Af Arne Nikolajsen   De...

Det svære på arbejdspladsen kan være meningsskabende

På Regionshospital Hammel Neurocenter hænger det svære, som de sundhedsprofessionelle oplever på arbejdet, uadskilleligt sammen med den personlige berigelse, de samtidig oplever. Af Annette Dorman,...

Sammenhæng mellem fastholdelse, arbejdsmiljø og patientsikkerhed  

Dansk forskning viser, at der er sammenhæng mellem fastholdelse, arbejdsmiljø og patientsikkerhed blandt sygeplejerskerne i Region Sjælland.   Af Bibi Hølge-Hazelton og Susanne Lønborg Friis   Rekruttering og...

Mest læste