Sådan imødegås udfordringer med anvendelse af PRO i tværsektorielle personforløb

Anvendelse af PRO har potentiale til at understøtte en helhedsorienteret indsats, men er ikke uden udfordringer. Første skridt er at ændre fokus til personrapporterede...

Uden kommunikation kan vi hverken lede, behandle eller forebygge

Når sundhedsvæsenet skal agere som en samlet organisation indadtil og udadtil, forudsætter det en fyldestgørende kommunikation. Af Hans Peder Graversen og Peter Mandrup Jensen   I hele...

Et stærkt narrativ er fundamentet for god ledelse

Et stærkt narrativ er grundlaget for kommunikationen på Rigshospitalet, hvor en kernefortælling sætter retning og skaber mening på tværs af organisationen.   Af Per Christiansen   En gang...

Sådan kan du bruge sociale medier i din ledelseskommunikation

Brug af sociale medier giver store fordele i ledelseskommunikationen med medarbejdere, politikere og patienter. Men der er også faldgruber, lyder det fra regionsdirektøren i...

Det kræver ledelse at sætte strøm til papirpjecerne

Vedvarende ledelsesopmærksomhed var påkrævet for at nå i mål, da Hospitalsenhed Midt erstattede 1.100 papirpjecer med digitale patientvejledninger.   Af Kian Mejdal, Kristine Stange, Helle Skytte,...

Sådan kan den politiske styring i regionerne styrkes

Skandalen med fyringen af en overlæge i Region Midt sidste år viser, at vi bør revidere styringsstrukturen i regionerne, så balancen mellem regionsformand, regionsråd...

Brugerinddragelse satte turbo på forbedringer for unge kræftpatienter

Forbedringer i sundhedsvæsenet kræver fuld ledelsesopbakning og et samspil mellem brugere, sundhedsinnovatører og sundhedsprofessionelle, viser erfaringer fra Rigshospitalet.   Af Maiken Hjerming, Signe Hanghøj og Helle...

PRO understøtter brugerinddragelse i Københavns Kommune

Center for Kræft og Sundhed København har udviklet og implementeret et borgerrettet spørgeskema, der understøtter en brugerinddragende behovsafdækning og datadreven kvalitetsudvikling.   Af Karen Trier, Cecilie...

Nyudviklet metode til kvalitetsvurdering af patientforløb giver ejerskab

En nyudviklet metode har erstattet de traditionelle journalaudits på Sygehus Sønderjylland, og det har skabt større ejerskab til kvalitetsforbedring af patientforløb og bedre muligheder...

Ældreområdet sættes fri og gentænkes i Viborg

Viborg er en af de syv kommuner, der næste år sættes fri af snærende lovgivning og dokumentationskontrol på ældreområdet. Tilgangen er, at hele området...

Mest læste