Det tværsektorielle arbejde er godt i gang i Skive

I Skive arbejder kommunen og hospitalet tæt sammen og har nyttig viden og erfaring at trække på, når de nære sundhedstilbud skal etableres.   Af Winnie...

Tværsektorielt samarbejde skaber sammenhængende patientforløb i Sydvestjylland

Sydvestjysk Sygehus har god erfaring med at rykke sundhedsydelser tættere på borgerne og samarbejde på tværs af sektorer for at skabe mere sammenhængende patientforløb....

Nærhospitaler baner vej for det murstensløse hospital i Nordjylland

I Nordjylland ses nærhospitaler som et skridt på vejen til at rykke endnu tættere på borgerne – nemlig ud til deres eget hjem.   Af...

Gode erfaringer med et nært og ambulant sundhedstilbud i Nordsjælland

Siden 2013 har Nordsjællands Hospital drevet et sundhedshus i Helsingør, og hospitalet har flere erfaringer, som kan være nyttige at lære af, når visionen...

Nærhospitaler er blot en del af en større omstilling til et mere nært sundhedsvæsen

Specialiserede sundhedshuse skal placeret dér, hvor behovet er størst. Det kræver lokalkendskab og samtænkning med den nuværende hospitalsplanlægning og de tilgængelige personaleressourcer.   Af Erik...

Nye sundhedsklynger skal bygge på patienters viden

I de kommende sundhedsklynger skal sygehusene åbne sig og stille sig til rådighed for praktiserende læger og det kommunale sundhedsvæsen. Af Niels Reichstein Larsen   Sundhedsvæsenet er...

Nærhospitaler skal bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne – ikke længere væk

Af Christian Harsløf og Hanne Agerbak Ifølge regeringen skal nærhospitaler bidrage til mere sammenhængende tilbud tættere på borgerne. Den intention er svær at være uenig...

Nærhospitaler balancerer på en knivsæg mellem muligheder og faldgruber

I de kommende sundhedsklynger skal sammenhæng, effektivitet og borgerens frihed overvejes, drøftes grundigt og tages hånd om.   Af Peter Mandrup Jensen   Hvad kan vi få ud...

Implementering af nationale eHealth-løsninger går alt for langsomt

Det er et ressourcespild, at man som forsker og udvikler af eHealth-løsninger til gavn for patienter i hele Danmark skal bruge det meste af...

Klinisk akademiske grupper vinder frem i Danmark og England

Klinisk akademiske grupper (KAG) nedbryder siloer og fungerer som udviklingsmotor for at skabe, formidle og anvende ny viden i sundhedsvæsenet.   Af Per Jørgensen, Per E....

Mest læste