Fremskudte funktioner kan øge ligheden i sundhedsvæsenet

Et øget fokus på fremskudte funktioner i sundhedsvæsenet kan sikre kvaliteten, øge patientsikkerheden og skabe mere sammenhæng til gavn for ikke mindst socialt udsatte...

COVID-19 er katalysator for mere lighed i sundhed

COVID-19-pandemien satte turbo på en strategi om, at tilgængelighed og nærhed til sundhedsvæsenet skal være motoren bag vækst og udvikling i Region Sjælland.   Af Trine...

Social segmentering af kvalitetsdata kan give mere lighed i behandling

En systematisk monitorering af uligheden i sundhedsvæsenet kan være et vigtigt værktøj til at reducere uligheden. En række juridiske og tekniske barrierer står dog...

Synspunkt: Vi skal tænke nyt for at håndtere ulighed i sundhed

Fri og lige adgang giver ikke lighed i sundhed. Derfor er vi nødt til at afprøve nye modeller for at håndtere den ulighed, som...

Kan øget patientinvolvering mindske social ulighed i sundhed?

Rammer og vilje til at involvere patienter i tilrettelæggelsen af deres sundhedsydelser og mødet med sundhedsvæsenet kan bidrage til at mindske den sociale ulighed...

Kvalitetsarbejdet i almen praksis skal have en relationel vinkel

I arbejdet med kvalitetsdata i de almenmedicinske kvalitetsklynger bør der indbygges en relationel og patientcentret vinkel, så der tages højde for patienternes forskellige muligheder...

Social ulighed på psykiatriområdet kræver øget samarbejde

På trods af stor viden om den sociale uligheds indflydelse på behandlingen af psykiske lidelser er det begrænset, hvordan denne viden anvendes i det...

Hvorfor skal de højest uddannede bestemme mest i sundhedsvæsenet?

Selvom personer med de længste uddannelser har behandlingsansvaret i sundhedsvæsenet, behøver de ikke også have ledelsesansvaret.   Af Torben K. Hollmann   Sundhedsvæsenet har de sidste 10 år...

Nyt debatoplæg: Hvordan ser ledelse i fremtidens sundhedsvæsen ud?

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet har sat gang i en åben proces for at udarbejde et debatoplæg, der skal stimulere udviklingen...

Robustgørelse af krisehåndtering var vejen til succes i Nordjylland

I Region Nordjylland blev krisehåndteringen robustgjort, da anden bølge af COVID-19 ramte. Dermed blev regionen langt mindre sårbare over for stød end under første...

Mest læste