Bestyrelse/udvalg

Bestyrelse

Suppleant: Cheflæge Birgitte Klindt Poulsen, Aalborg Universitetshospital, biklp@rn.dk

Sekretær for bestyrelse: Direktionssekretær Marianne Birkebæk Anderson, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

 

Arrangementsudvalget

Sekretær for arrangementsudvalget: Jannie Stabell Hansen, Niras A/S, jash@niras.dk

 

Redaktionsudvalget

Peter Mandrup Jensen er ansvarshavende redaktør og formand for redaktionsudvalget.

Udvalget består aktuelt af:

Redaktør: Nicolai Döllner, dollner.dss@gmail.com 

 

Kasserer

 

Referater
Generalforsamling 2021
Generalforsamling 2020