• Ulighed havner i hjemmesygeplejen

    Ulighed havner i hjemmesygeplejen

    Lad os på tværs af sektorer gøre noget for de to-fire procent mest sårbare. De er multisyge, ofte med både somatiske og psykiatriske sygdomme, og de har sjældent et godt netværk omkring sig. Kompleksiteten omkring dem er en gordisk knude. Ingen har rigtig bolden, skriver sygeplejechef Helen Kæstel, medlem af Den Anden Kommission.

Kronik

Vanerne udfordres på voksdugen

Bordsimulation er en effektiv metode til at skabe medinddragelse og giver mange perspektiver i udviklings- og forandringsprocesser. Metoden kan være fyldt med frustrationer, bekymringer, spænding, usikkerhed, hierarkier, magt, viden og ekspertise – så det kræver ledelse og procesfacilitering.

Leder

Debat

At suboptimere er ikke at optimere

Ovenpå ‘amputationssagen’: Ledelsesmæssigt er det afgørende, at vi insisterer på at få et beslutningsgrundlag, der gør, at vi kan sætte ind på at forbedre forløbene for patienterne i stedet for at handle på enkeltobservationer og smalle analyser.