Kronik

Små, dagligdags tilpasninger kan frigøre tid til patienterne

Vejen til at skabe tid til de sundhedsfaglige opgaver kan bl.a. ske ved at integrere flere typer af fagligheder. For sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter betyder det mere tid til omsorg og samtale – og færre instrumentelle og praktiske opgaver, viser erfaringer fra to afdelinger på Rigshospitalet.

Leder

For megen struktur, for lidt frisættelse

Den nye sundhedsstrukturkommission gaber over for mange opgaver, og frisættelse er slet ikke nævnt i oplægget, selv om det er en vigtig del af regeringsgrundlaget. Der skal mere »liv« ind i kommissionen, for at det ikke skal ende i en gold strukturdiskussion.

Debat

Akutplanen: Som at tisse i bukserne for at holde varmen

Hvis akutpakken føres ud i virkeligheden og forskningen i sygepleje sættes i bero, vil det ubestrideligt få omfattende konsekvenser for såvel patientsikkerheden og patienttilfredsheden som for kvaliteten i sygeplejen, skriver bestyrelsen for Dansk Selskab for Sygeplejeforskning.