• 1.600 multisyge fylder mere end 1.600 raske studerende 

    1.600 multisyge fylder mere end 1.600 raske studerende 

    Derfor skal praktiserende læger i områder med stor sygdomsbyrde have færre patienter. De skal også have færre opgaver, så de kan bruge tid på de syge i samarbejde med civilsamfundets fællesskaber. Og så skal vi lade de raske være raske. Nøgleordet er trivsel – for både patienter og behandlere, skriver Christina Svanholm, medlem af Den Anden Kommission.

Kronik

Vanerne udfordres på voksdugen

Bordsimulation er en effektiv metode til at skabe medinddragelse og giver mange perspektiver i udviklings- og forandringsprocesser. Metoden kan være fyldt med frustrationer, bekymringer, spænding, usikkerhed, hierarkier, magt, viden og ekspertise – så det kræver ledelse og procesfacilitering.

Leder

Debat

At suboptimere er ikke at optimere

Ovenpå ‘amputationssagen’: Ledelsesmæssigt er det afgørende, at vi insisterer på at få et beslutningsgrundlag, der gør, at vi kan sætte ind på at forbedre forløbene for patienterne i stedet for at handle på enkeltobservationer og smalle analyser.