Kritiske nedslag i COVID-19-krisens første tid

Kjeld Møller Pedersen har skrevet en læseværdig bog, som giver en dybere forståelse af kampen mellem Statsministeriet og sundhedsmyndighederne under den første dele af COVID-19-krisen.

 

Af Kirsten Wisborg

 

Kjeld Møller Pedersen, nestor i dansk sundhedspolitik og -sundhedsøkonomi, har begået en interessant bog om med kritiske nedslag i den første del af den periode, hvor Danmark blev en del af en verdensomspændende epidemi med COVID-19.

I første halvdel af bogen gennemgår Kjeld Møller Pedersen kritisk den politiske håndtering af krisen og Sundhedsstyrelsens og Statens Serum Instituts rolle som faglige rådgivere for Sundhedsministeriet og regeringen.

I anden halvdel af bogen er krisens betydning for sundhedsvæsenet i fokus. Her tager Kjeld Møller Pedersen fat på problemstillingerne omkring nødvendigheden af prioritering og rationering, hvis sundhedsvæsenet på grund af epidemien kom eller kommer i en situation med utilstrækkelige ressourcer til at kunne behandle alle patienter.

Ligeledes ser Kjeld Møller Pedersen kritisk på den betydning, som håndteringen af krisen har haft på aktiviteten på hospitalerne og i almen praksis og dermed på udredning og behandling af andre patienter end patienter med COVID-19. Konsekvenserne for økonomien på samfundsplan og i forhold til, hvad de reddede liv kostede, gennemgås i sidste del af bogen, der sluttes af med et kapitel om økonomi i forhold til vacciner og lægemidler til behandling af COVID-19.

 

Flere interessante analyser
Regeringen har i første del af COVID-19-krisen ageret efter et forsigtighedsprincip, mens Sundhedsstyrelsen med Søren Brostrøm i spidsen stod for et proportionalitetsprincip. Det har givet anledning til spænding mellem Statsministeriet og Sundhedsstyrelsen, hvilket Kjeld Møller Pedersen kommer med flere interessante analyser af.

Kjeld Møller Pedersen er kritisk over for Sundhedsstyrelsens ageren og sene reaktioner på henvendelser fra WHO om blandt andet teststrategi. Også Statens Serum Institut må stå på mål for en vis kritik. Først for at have troet at smitten ville skåne Danmark, dernæst for troen på flokimmunitet, og herefter for at beregne smittetrykket for højt.

 

Kritisk over for regeringen
På den anden side stiller Kjeld Møller Pedersen sig også kritisk over for en regering, der til tider har ”smykket en beslutning med, at den er fagligt (vel)begrundet.” Flere steder i bogen stiller Kjeld Møller Pedersen sig ligeledes kritisk over for konsekvenserne af regeringens ageren efter et forsigtighedsprincip i forhold til den betydning, det har haft for beslutningsgrundlaget.

Et beslutningsgrundlag, der har været mindre omfattende og grundigt end i traditionelle beslutningsprocesser – herunder ikke mindst de samfundsøkonomiske konsekvenser. Gennemførelse af ændringer i epidemiloven 12/3 2020 og hastigheden, hvormed en ny styrelse blev oprettet, stiller Kjeld Møller Pedersen sig særligt kritisk overfor. Kjeld Møller Pedersen mener hverken, at den nye styrelse er organisatorisk godt placeret eller har fået de rette opgaver.

 

Konsekvenserne af krisen
I den sidste del af bogen beskæftiger Kjeld Møller Pedersen sig med konsekvenserne af COVID-19-krisen i sygehusvæsenet og almen praksis samt betydningen for samfundsøkonomien.

Aktiviteten på danske hospitalet og i almen praksis var i foråret 2021 lav. Der var lukket ned for aktivitet for at være forberedt på at kunne tage imod et stort antal patienter smittet med COVID-19. Et antal, der aldrig rigtig kom. Endnu kender vi ikke konsekvenserne for patienterne fuldt ud, men vi ved, at operationer blev udskudt, og færre patienter blev henvist i kræftpakker. Alt andet lige har den kraftige nedlukning af aktivitet i sundhedsvæsenet haft betydning for den øvrige folkesundhed.

Der er blevet ageret efter ”rule of rescue” forstået således, at man har gjort alt for at komme de nødstedte til undsætning og for enhver pris. De nødstedte er her forstået som patienter smittet med COVID-19. Politikere og myndigheder har reageret over for noget truende og ukendt og sat uendelige ressourcer ind på at bryde smittekæder og undgå overbelastning af sundhedsvæsenet. Kjeld Møller Pedersen lader klart skinne igennem, at der er blevet overreageret, men erkender dog, at dette er nemmere set i bagklogskabens lys. Som han slutter bogen: ”Der har været gjort meget godt og rigtigt.”

 

Et bredere perspektiv
Bogen er nemt læst og med mange interessante betragtninger. Jeg har haft stor glæde af Kjeld Møller Pedersens helikopterperspektiv og kritiske nedslag, som har sat min egen forståelser af coronaens første tid i et bredere perspektiv. Særligt første halvdel af bogen om magtkampen mellem Statsministeriet og Sundhedsstyrelsen er interessant læsning og berigende med Kjeld Møller Pedersens skarpe analyser.

De enkelte kapitler er korte og afsluttes med en opsummering af hovedpunkterne. Man fornemmer, at bogen er skrevet hurtigt, og der savnes visse steder, at der var læst lidt grundigere korrektur. Sætninger bliver enkelte steder knudrede (s. 49), millioner bliver til milliarder (s. 142), og et afsnit gentages ordret to gange (s. 64 og s. 81).

 

Ikke helt retvisende titel
Dertil kommer, at bogens titel ikke virker helt retvisende. Kjeld Møller Pedersen skriver meget lidt om den forskning, der er bedrevet om befolkningens tillid til politikere og myndigheder, og det samfundssind, som langt de fleste danske har udvist under krisen.  Endelig er det selvsagt med en bog skrevet i oktober 2020 kun kritiske nedslag i coronaens ”første” tid, der kan berøres. Mon ikke der kommer efter efterfølger?

Meget er sket, siden Kjeld Møller Pedersen skrev bogen. Vi har haft en minksag, nye virusvarianter truer, de første danskere er vaccineret, og anden bølge af epidemien er overstået. Særligt kapitlet om vacciner kan allerede, når det læses, synes historisk og forældet.

Mine kritiske nedslag i bogen er få og små. Bogen er absolut læseværdig, perspektiverende og giver ikke mindst en dybere forståelse af den kamp, der har udspillet sig mellem Statsministeriet og sundhedsmyndighederne. Læs den, mens vi venter på efterfølgeren.

 

Om bogen
Kjeld Møller Pedersen
Smittetryk og samfundssind. Kritiske nedslag i coronaens tid
Syddansk Universitetsforlag

 

Mere om forfatterne