Leder


 • Skal vi alle have de samme sygdomme? 

  Hvad er det mere præcist, vi som samfund og sundhedsvæsen ønsker, når ‘alle’ er enige om, at ulighed er uønsket? Udgangspunktet må vel stadig være, at vi er selvstændige personer, der foretager valg, skriver Michael Møller, medlem af bestyrelsen i DSS.

  Skal vi alle have de samme sygdomme? 
 • Mens vi alle venter på den store rapport

  Vi løser ikke fremtidens udfordringer i sundhedsvæsenet blot ved at flytte den eksisterende aktivitet fra en sektor til en anden. Der er behov for mere radikale løsninger. Det specialiserede sundhedsvæsen skal sætte foden på bremsen. Vi skal fokusere på at skabe reel værdi for patienten. Prioritering er uundgåelig. DSS’ formand Kirsten Wisborg gør status, mens Sundhedsstrukturkommissionen tavst arbejder på sine anbefalinger.

  Mens vi alle venter på den store rapport
 • Tallene 60-30-10 har rystet mig

  Når vi taler om prioritering, taler vi i flæng ofte om to forskellige ting, nemlig det, der er blevet kaldt ‘vælg klogt’, og så det jeg vil kalde prioritering. At vælge klogt er umiddelbart lige til, nemlig at stoppe al behandling, der ikke skaber værdi for patienten. Prioritering er der, hvor det bliver svært, nemlig at fravælge behandling, som potentielt kunne have skabt værdi for nogle patienter, skriver DSS-formand Kirsten Wisborg.

  Tallene 60-30-10 har rystet mig
 • Tre-fire veje til styrket sammenhæng

  Hvad skal der til for at sikre større sammenhæng i sundhedsvæsenet? Jens-Otto Skovgaard Jeppesen fra DSS’ bestyrelse har fire forslag: Øget fokus på patientens forløb fra hospital til kommune, en kuffert med velfærdsteknologi, en Shared Care-model for de største kronikergrupper, og arbejde med gråzonen mellem sundheds- og socialområdet.

  Tre-fire veje til styrket sammenhæng
 • Vi med magt skal vise mod til at redde os selv

  ‘Send flere penge’ er ikke længere nok. Vi skal hjælpe flere danskere til at hjælpe sig selv og afstemme deres forventninger, vi skal prioritere de mest trængende, og vi skal vise langt større tillid og lytte til vores medarbejdere, skriver sundhedsdirektør Per Bennetsen, medlem af bestyrelsen i DSS.

  Vi med magt skal vise mod til at redde os selv
 • Velfærdsværnepligt

  De kommende generationer skal forstå, at velfærd ikke er en selvfølge, men en opgave der kræver samarbejde og engagement. En vej kan være at sende de studerende ud på sygehuse, bosteder, i børnehaver, på plejehjem og andre steder i velfærdssamfundet, hvor empati og hjælpsomhed kan gøre en forskel, skriver Charlotte Fuglesang, medlem af bestyrelsen i DSS.

  Velfærdsværnepligt