Forfattervejledning

Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen indeholder spændende artikler om ledelse og udvikling inden for det danske sundhedsvæsen.

Tidsskriftet udkommer 8 gange om året i elektronisk udgave. Alle medlemmer af Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet får tidsskriftet gratis. Der kan tegnes abonnement for 500 kr. incl. moms pr. år her.

Har du lyst til at bidrage med en artikel til tidsskriftet, kan den sendes til formand for redaktionsudvalget Lars Dahl Pedersen på email: larsdahlp@yahoo.dk eller redaktionssekretær Mikkel S. Krog på email: mraev@hotmail.com.

 

Retningslinjer for artikler

 • Indhold, synspunkter, holdninger og meninger er fuldt ud forfatterens ansvar.
  Redaktionen afgør om og hvornår artiklen bringes, og hvilken placering den har i tidsskriftet.
 • Omfanget af artikler må maksimalt være 13.500 anslag uden mellemrum (ekskl. illustrationer og referencer).
 • Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte artikler, hvis de er længere end det maksimale omfang.
 • Medmindre andet er aftalt, udfærdiger redaktionen overskrift og underoverskrift samt redigerer artiklen i nødvendigt omfang ift. afsnitsinddeling, indsættelse af mellemrubrikker m.v.
 • Antallet af forfattere på en artikel må ikke overstige 4 forfattere, med mindre andet er aftalt.
 • Omfang af “synspunkt” er på maks. 4.000 anslag uden mellemrum.
 • Forfatter leverer artikel i Word-format uden spalter sammen med biografi på maks. 2 linjer, portrætfoto i JPG-format eller tilsvarende i størst mulig opløsning og evt. illustrationer/fotos i separate filer.
 • Tidsskriftet optager kun artikler, der ikke er publiceret andre steder. Tidsskriftet har copyright til de publicerede artikler, og evt. efterfølgende genoptrykning i andre medier er kun tilladt, hvis der foreligger en skriftlig aftale med forfatteren og redaktionen, og hvis Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen tydeligt angives som kilde.
 • Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen publicerer ikke reklamelignende artikler for private og offentlige virksomheder.

 

Redaktionsudvalg
Lars Dahl Pedersen er ansvarshavende redaktør og formand for redaktionsudvalget. Udvalget består aktuelt af:

 • Seniorrådgiver Lars Dahl Pedersen, Aarhus Universitet – larsdahlp@yahoo.dk
 • Formand Peter Mandrup Jensen, DSS – pmj001@outlook.dk
 • Adm. direktør Jens-Otto S. Jeppesen, Specialhospitalet Filadelfia – jesje@filadelfia.dk
 • Konsulent Lene Pedersen, PAR3 – lene@par3.dk
 • Dorthe Rørmann, Styrelsen for Patientsikkerhed – dorteroermann@gmail.com
 • Afdelingsleder Lone Bülow Friis, Region Midtjylland – lonefriis@outlook.com
 • Tidl. cheflæge Hans Peder Graversen – hpg@mail.tele.dk

Redaktionssekretær er journalist Mikkel S. Krog, email: mraev@hotmail.com