Pragmatisk og konkret bog om at sikre kurs, koordinering og commitment 

ANMELDELSEAnders Trillingsgaard forfalder i sin nye bog heldigvis ikke for fristelsen til at polarisere og karikere. Tværtimod lægger han behørig afstand til den del af ledelseslitteraturen, hvor stilen bliver mere revolutionær end evolutionær. Det er nyttigt, skriver ledelseskonsulent Inger Wisborg McLeskey.

Anders Trillingsgaards seneste bog Meget mere ledelse er en opfølgning på bogen Ledelsesteamet gentænkt (2015), som han skrev på baggrund af sin erhvervs-ph.d. om ledelsesteams (2010). Den nye bog går på mange måder mere direkte til den tænkning, der lå indlejret i Ledelsesteamet gentænkt, nemlig at ledelse handler om at skabe fælles Kurs, Koordinering og Commitment (KKC). 

Hvis man ikke allerede abonnerer på en tænkning om, at ledelse er kollektiv disciplin, der foregår mellem flere aktører – formelle ledere såvel som medarbejdere – så får man i bogens forord og indledning et lynkursus til denne nye ledelsesvirkelighed.

Som ledelseskonsulent med speciale i offentlig ledelse må jeg indrømme, at jeg over årene er blevet en smule allergisk overfor bøger, der stiller to tilgange op overfor hinanden: det ene som det forældede syn og så det nye friske perspektiv. Ofte med en noget karikerende tilgang til den tænkning, der nu er so much last year.

Så jeg tog en dyb indånding, da jeg gik i gang med indledningen under overskriften: Vi tænker ledelse lænket til en forældet lederrolle. Men måske fordi Trillingsgaards tænkning efterhånden har cirka 15 år på bagen, og dermed 15 års møde med en virkelighed, hvor der er både er hierarkier, organisationsdiagrammer, rollebeskrivelser, bureaukrati, politisk styring mv., falder forfatteren ikke for fristelsen til at polarisere og karikere. 

Tværtimod. Trillingsgaard lægger behørig afstand til den del af ledelseslitteraturen, hvor stilen bliver mere revolutionær end evolutionær, og som ifølge Trillingsgaard i høj grad undervurderer bureaukratiets enorme forcer og idealiserer menneskets evne til selvregulering. Det er også her, at forklaringen på bogens titel skal findes. Trillingsgaard plæderer nemlig ikke for ledelsesløse, selvledende, frisatte organisationer. Han taler tværtimod om, at der er behov for at flere bidrager til ledelsesopgaverne, så vi får mere ledelse med de samme kræfter.

Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog med gode eksempler og illustrationer. Bogens styrke er den klare logiske opbygning, der fører læseren gennem de tre nøglebegreber Kurs, Koordinering og Commitment. Ledelse gøres på ingen måde unødigt komplekst, og hvis man tyr til den hurtige gennemlæsning, kan man måske ligefrem tænke: Nåh, er det bare det – hvor svært kan det være?

De fleste både nye og erfarne ledere i sundhedssektoren ved imidlertid godt, at det med at sætte opgaven i forgrunden og benytte både formel magt og fælles problemløsning til at opnå fælles kurs, koordinering og commitment på tværs af afsnit, afdelinger og sektorer i praksis ikke er nogen helt simpel øvelse. 

Mange er løbet panden mod en mur, fordi de tror, at det handler om, at alle skal være med i alt, og man derfor ikke kommer videre, før alle er enige. Trillingsgaard siger hertil, at KKC-forståelsen af lederrollen er noget andet end demokratisk ledelse. Når nogen i organisationen arbejder for særinteresser, hvis noget haster, eller opnår man ikke fremdrift, skal en leder bruge sin magt. Især hvis andre, mere ansvarliggørende måder at skabe KKC på ikke virker.

Så der er på mange måder tale om en pragmatisk og praktisk anvendelig bog til ledere og alle andre, der tør give sig i kast med opgaver, der kræver fælles retning, og er for vigtige til at silotænkning og organisationsstrukturer står i vejen. 

Meget mere ledelse med de samme kræfter

Af Anders Trillingsgaard. Akademisk Forlag, 2024, 194 sider, 349 kr.

Mere om forfatterne