Forfatter: Inger Wisborg McLeskey


  • Gerda er patient – men hos hvem?

    Et stærkt offentligt sundhedsvæsen kræver blandt meget andet, at finansierings- og incitamentsstrukturerne gentænkes, og at kultur og ledelse understøtter omstilling til det samarbejdende sundhedsvæsen med fælles fokus på det gode borger- og patientforløb, skriver Kirsten Wisborg, medlem af Den Anden Kommission, og chefkonsulent Inger Wisborg McLeskey.

    Gerda er patient – men hos hvem?