Distanceledelse er en vanskelig disciplin

Digital distanceledelse fordrer, at medarbejderne understøttes i at arbejde selvstændigt, og at man husker at anerkende og fejre succeser.

 

Af Amalie Sofie Nielsen

 

Den store geografiske afstand kræver et sundhedsvæsen, hvis enheder er i tæt dialog. Det kender ledende regionssygeplejerske Inuuti Fleischer for Region Sermersooq alt til. Hun er til daglig fysisk placeret i Nuuk, og leder landets største sundhedsregion i verdens geografisk største kommune.

 

Regionsledelsen leder ca. 145 medarbejdere og betjener over 23.000 borgere, hvoraf flest befinder sig i henholdsvis Nuuk og Paamiut, der ligger i Vestgrønland samt Tasiilaq og Ittoqqortoormiit, som ligger i Østgrønland.

 

Digital distanceledelse

God ledelse kræver nærvær og tilstedeværelse, men hvordan praktiseres dette, når der er stor fysisk distance mellem medarbejder og ledere? Det stiller større krav til dine kompetencer som leder.

 

Inuuti Fleischer forsøger at skabe tilstedeværelse og nærvær med faste ugentlige Teams-møder og ellers daglig kommunikation via Teams, e-mail eller et telefonopkald.

 

»Jeg kan jo ikke være fysisk til stede alle vegne, derfor har jeg et stort fokus på at understøtte medarbejderne i at løse tingene selv. Det kræver, at jeg som leder kan forstå medarbejdernes situation og hjælpe dem til selv at finde frem til de rigtige løsninger. Det kræver gode spørgeteknikker, lytteevner og vejledning. Det er i sig selv en svær disciplin, og naturligvis bliver det ikke lettere af, at det skal praktiseres digitalt. Digital kommunikation kan ikke stå alene, og jeg besøger derfor også sundhedsenhederne med jævne mellemrum,« siger hun.

 

Anerkendelse og succes skal fejres

Det hele begynder med den gode relation, så i forbindelse med ansættelse af nyt personale er det prioriteret, at nyansatte skal forbi Inuuti Fleischers kontor til introduktion. Det er vigtigt for Inuuti Fleischer at sørge for, at hendes medarbejdere bliver set og hørt, samt føler sig anerkendt og fejret, når de har succes i jobbet.

 

Inuuti Fleischer forsøger så ofte som muligt at besøge byerne uden for Nuuk for at møde medarbejderne fysisk, der hvor de er. Ved de fysiske besøg afholdes personalemøder og individuelle samtaler, hvor relationer plejes, tillid skabes og forventningen til hinanden afstemmes.

 

Det er også her, at de gode historier deles og succes fejres, fordi indimellem hænder det, at negativ omtale i pressen eller på de sociale medier om ens arbejdsplads fylder meget hos medarbejderne.

 

Spændende og situations-bestemte problematikker 

Regionsledelsen oplever mange spændende og situationsbestemte problematikker. Eksempelvis er der i skrivende stund ikke en afdelingssygeplejerske i Paamiut og dermed ingen daglig leder til stede i sundhedscentret.

 

Det kræver derfor en tæt kontakt og åbenhed fra regionsledelsen for at skabe tilgængelighed og synlighed på en anden måde end normalt. Når der mangler afdelingsledere, skal regionsledelsen være endnu mere opmærksomme på at være synlige med fysisk tilstedeværelse, flere faste Teams-møder, telefonkontakt fremfor mails med videre, indtil der er ansat en ny afdelingssygeplejerske.

 

Det kræver struktur og overblik i forhold til, hvad der rører sig i regionen. Inuuti Fleischer bestræber sig på at sende sygeplejersker fra Dronning Ingrids Sundhedscenter til Paamiut, så der altid er en, som er bekendt med Det Grønlandske Sundhedsvæsen og det grønlandske samfund.

 

»Distanceledelse er kommet for at blive, men de fysiske besøg har stor betydning for medarbejdere i de forskellige sundhedscentre, hvorfor de fortsat vil blive prioriteret højt,« siger hun.

 

Inuuti Fleischer

Inuuti sidder som ledende regionssygeplejerske i Sermersooq på 7. år. Inden da var hun formand for sygeplejerskernes faglige organisation i Grønland i 5 år. Derudover var hun afdelingssygeplejerske og forstander i Aasiaat Sygehus i over 20 år. Hun er født og opvokset i Grønland og tog sygeplejerskeuddannelsen i Danmark i 1985.

Mere om forfatterne