Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til generalforsamling i Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet onsdag den 24. april 2019 kl. 17-18 på Best Western Plus Hotel, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Et førsteudkast til dagsorden til mødet kan ses her. Den endelige dagsorden fremsendes til medlemmerne senest en uge før generalforsamlingen.

Eventuelle forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 12. april 2019. Forslag kan sendes til kasserer Holger Skott på fam.skott@mail.dk.

Mere om forfatterne