MED-systemet skal udvikles – ikke afvikles

MED-systemet er et velfungerende system og bør udvikles, så det kan bruges som ramme for at skabe bedre ledelse og sammenhæng i den offentlige sektor.

 

Af Grete Christensen

 

Ledelseskommissionen vil ”forenkle” og ”slanke” det samarbejdssystem, der i dag er med til at sikre indflydelse, samarbejde og inddragelse på de offentlige arbejdspladser. Men systemet fungerer godt, og der er entydig opbakning til systemet blandt både de medarbejdere og ledelse, der bruger det i dagligdagen.

 

Derfor burde Ledelseskommissionen have fokus på at udvikle samarbejdssystemet og bruge det som ramme for at skabe bedre ledelse og sammenhæng i den offentlige sektor.

 

Ifølge Ledelseskommissionen bliver der brugt for mange ressourcer på MED-samarbejdet og partssamarbejdet mellem ledelse og tillidsrepræsentant, og systemet kan gøre det svært for ledelsen af skabe forandringer. Det mener jeg er et helt skævt fokus, der overser de mange store fordele og det enorme potentiale, der er i samarbejdssystemet på offentlige arbejdspladser.

 

Store gevinster i at udvikle og udbygge
I forhold til den sammenhængsreform, innovationsminister Sophie Løhde (V) lancerer til efteråret, kan der være store gevinster at hente i at udvikle og udbygge samarbejdssystemet. Her vil det være katastrofalt, hvis ministeren ukritisk vælger at lytte til Ledelseskommissionens anbefalinger og skærer i medarbejdernes mulighed for at blive inddraget og få indflydelse.

 

Samarbejdssystemet skaber netop en organisation, hvor medarbejdere og ledelse er sammen om at udvikle organisationen og sikre kvalitet og fremdrift i forhold til kerneydelserne til borgerne. Professor i offentlig ledelse ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen siger det meget præcist, når han til FTF.dk fortæller om sine oplevelser med MED-systemet på offentlige arbejdspladser:

 

”Her er den moderne forestilling, at man har en fælles opgave – den forestilling er faktisk ret udbredt. Jeg har i interviews med medarbejderrepræsentanter mødt nogle af de mest loyale og konstruktive medarbejdere, man kan finde. De brænder for den offentlige sektor og ønsker, at den organisation, de er ansat i, skal udvikle sig og klare sig godt.”

 

Gammeldags tankegang
Det er derfor en gammeldags tankegang, at det alene er en administrativ udgift og organisatorisk en hindring for fremdrift at bruge tid og kræfter på at inddrage medarbejderne i beslutningerne. Tværtimod får man en mere veldrevet organisation, når medarbejderne bliver hørt og taget med.

 

Derfor kan jeg blive lidt bekymret for den kommende sammenhængsreform, når jeg læser Ledelseskommissionens ensporede fokus på den administrative ledelses adgang til egenhændigt at gennemføre beslutninger og forandringer.

 

Parterne er glade for samarbejdssystemet
Samtidig er de parter, der arbejder i og er daglige brugere af samarbejdet enige om, at det fungerer godt og skaber værdi for begge parter samt den samlede opgaveløsning til gavn for borgerne. Alt det ved vi, fordi de faglige organisationer og arbejdsgiverne har lavet et grundigt eftersyn af både MED-systemet og partssamarbejdet.

 

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 aftalte Forhandlingsfællesskabet med både KL og Danske Regioner at igangsætte et projekt, der skulle skabe fælles billeder hos de centrale parter af, hvordan samarbejdet og dialogen mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter fungerer og skal fungere i fremtiden i kommunerne.

 

Projekter blev afsluttet i 2017 med en fælles afrapportering, der beskriver besøg hos flere kommuner og regioner samt interviews med både ledere og medarbejdere, og en af hovedkonklusionerne er, at systemet fungerer godt. Både medarbejdere og ledelse er glade for de samarbejdsstrukturer, der eksisterer, og mener, at de er med til at sikre en bedre opgaveløsning.

 

Potentiale i at inddrage medarbejderne
Det er tankevækkende, at Ledelseskommissionen ikke har inddraget disse to rapporter i deres arbejde og anbefalinger omkring MED-systemet. Jeg håber, at ministeren praktiserer god inddragende ledelse og lytter til erfaringerne fra de medarbejdere og ledere, der til dagligt bruger de samarbejdsfora, vi har opbygget.

 

Min opfordring er, at man ikke fokuserer på at afvikle et velfungerende system, med tværtimod søger at udvikle de strukturer, vi har i dag, så man i højere grad kan forløse det potentiale, der ligger i at inddrage medarbejderne i opgaveløsningen til gavn for patienterne og borgerne.

Mere om forfatterne