Når grænserne brydes ned

Af Lars Dahl Pedersen

 

COVID-19 har skabt mange barrierer. Vi kan ikke omgås hinanden frit. Vi kan ikke arbejde, rejse og bevæge os, som vi vil. Der er mange restriktioner, vi skal overholde.

Sundhedsvæsenet har også omstillet sig til en lind strøm af vejledninger og retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Samtidig har COVID-19 været med til at bryde grænser ned. Ledere og medarbejdere har på mange områder oplevet, at samarbejde på tværs har været mere ukompliceret og løsningsorienteret. Væk er tidligere erfaringer med træghed i beslutningsprocesser og organisatoriske barrierer.

Mere end 3.000 deltagere fra hele verden skulle i april 2020 have deltaget i IHI og BMJs International Forum i København. Også det satte COVID-19 en stopper for. I stedet afholdes konferencen 2020 virtuelt fra 2-6. november under temaet ”Breaking down barriers”. Sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed udgiver vi dette tidsskrift med temaet ”Når grænserne brydes ned” som optakt til den virtuelle konference.

 

Grænser i mange afskygninger
Barrierer og grænser findes i mange forskellige afskygninger. De kan være mentale, og ofte kan vi ikke se dem selv. De kan også være kulturelle og indlejret i den måde, vi sammen opfatter verden og omgås hinanden. Ofte er grænserne indlejret i de organisatoriske rammer, vaner og rutiner.

Langt de fleste grænser tjener et formål, og oftest er det formål godt og relevant. Men det kan også have en bagside, og tiden kan have skabt behov for nye løsninger, hvor en grænse er blevet til en barriere. Løsningen er sjældent en revolution, hvor alt brydes ned på én gang. Derimod er der behov for at prøve grænserne af og konkret få testet, om det giver bedre løsninger.

 

Samskabelse med pårørende
Samskabelse med patienter og pårørende er et område med meget store potentialer. Men der er også grænser. Samtidig har kerneårsagsanalyser hidtil været de kliniske eksperters gebet.

I tidsskriftets første temaartikel ”Samskabelse med pårørende understøtter læringskultur” hører vi om de gode erfaringer fra Region Hovedstaden med at invitere pårørende ind i en tværgående, aggregeret kerneårsagsanalyse. Konkret kunne de pårørende udfordre plejer-kulturen og afdække forskellen mellem det, vi tror, vi gør, og det, vi i virkeligheden gør.

I artiklen ”Den diagnostiske proces er patientsikkerhedens blinde plet” er barrieren det traditionelle fokus på pleje og behandling i arbejdet med patientsikkerhed. Her overses de fejl, der ligger forud for den egentlige behandling. Data fra Patienterstatningen viser, at vi på alle niveauer skal være mere opmærksomme på den diagnostiske proces og de fejl og patientsikkerhedsbrist, der ligger forud for behandling.

 

Anvendelse af data på tværs
Kunstig intelligens (AI) har hidtil haft det svært i sundhedsvæsenet. Deling og anvendelse af data på tværs er bøvlet og besværligt, og hvad er egentlig evidensen for, at det virker? Barrieren synes at være professionel skepsis.

Som det fremgår af artiklen ”Kunstig intelligens kan hjælpe fremtidens akutte patienter”, har man i Region Hovedstaden konkret arbejdet i et forskningsprojekt med at bruge kunstig intelligens til at få erkendt flere hjertestop ved opkald til 1-1-2.

Tydelige grænser mellem almen praksis og sygehus er en af grundpillerne i det danske sundhedsvæsen. For multisyge kræftpatienter kan de traditionelle grænser være en barriere. Kræftforløbet håndteres på kræftafdelingen uden egen læges involvering, mens egen læge tager sig af de kroniske sygdomme.

Konsekvenserne af disse grænser, og hvordan man konkret kan være med til at bryde dem ned, afdækkes i artiklen ”Feedbackmøde på tværs af sektorer gavner multisyge kræftpatienter” fra Rigshospitalet.

 

Opgør med hierarkisk ledelse
Temaet afsluttes med artiklen ”Selvledelse udfordrer hierarkisk ledelsesstruktur på Bornholms Hospital”. Her beskrives det, hvordan man har gjort op med den hierarkiske ledelsesstruktur, som jo gennemsyrer organiseringen af det regionale og kommunale sundhedsvæsen, ved at indføre selvledelse på to afdelinger.

Erfaringerne med at nedbryde de ledelsesmæssige grænser er blandede, og konklusionen ikke truffet endnu. Men også her er det spændende at følge, hvordan man konkret har arbejdet med at bryde grænser ned.

 

Mere om forfatterne