Nært og fjernt skal være lige langt i sundhedsvæsenet

Et fælles engagement er det bedste udgangspunkt for at udvikle sundhedsvæsenet og skabe værdi for borgerne.


Af Allan Flyvbjerg

 

Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark med højt specialiserede hospitaler, en god praksissektor og stærke, kommunale sundhedstilbud.

Trods mange forsøg er det dog ikke lykkedes at etablere et velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne, og måske netop derfor svirrer det ofte med ord og begreber som nært, fjernt, svært og let i debatten om at forbedre det nuværende sundhedsvæsen.

 

Særligt vigtigt ved multisygdom
Det gode samarbejde er særligt vigtigt for borgere, der har flere end én sygdom, også har psykosociale problemer eller har langt til specialisterne på hospitalet. Multisygdom er en kompleks og foranderlig tilstand, hvor de forskellige sygdomme på skift kan være i ro, i bedring eller forværring.

Netop for de grupper duer det ikke med et snævert fokus på nært, fjernt, svært og let. Her er brug for fokus på, hvordan vi skaber rammerne for at yde en fælles indsats, herunder en oplevet såvel som en reel sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb.

 

Succes med diabetesprojekt
Projektet TVÆRSAM er et godt eksempel på, hvordan det kan gøres. Projektet er et samarbejde på diabetesområdet mellem Københavns Kommune, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og de praktiserende læger i optagerområdet.

Behandlingen foregår primært hos den praktiserende læge, der kan trække på specialistrådgivning fra hospitalets eksperter eller opfølgning fra de kommunale sundhedstilbud. Praksislæger, speciallæger og kommunalt ansatte mødes hver måned, hvor de videndeler, drøfter cases, studier eller analyser af data.

De foreløbige resultater viser stor succes på en lang række relevante områder: Borgerne er glade, henvisningerne til hospitalet er relevante og reduceret til halvdelen af tidligere, og både hospitalsafdelinger og praksislæger er mere effektive.

 

Tættere samarbejde på Bornholm
På Steno Diabetes Center Copenhagen er vi også gået i gang med at skabe tættere samarbejde og mere overskuelige forløb. Vi har blandt andet indledt et projekt på Bornholm, hvor der er én regionskommune, ét hospital og 25 praktiserende læger samlet på ét geografisk afgrænset område.

Her afdækker vi synlige og usynlige barrierer for gode sammenhængende forløb og afprøver nye forløb for borgere med multisygdom, der er i kontakt med to eller tre sektorer. I projektet sætter praksispersonalet, hospitalspersonalet, de ansatte i kommunen og borgerne sig sammen og taler hverdag, praktik og muligheder.

 

Fælles engagement skaber værdi
Projektet på Bornholm og TVÆRSAM har hverken fokus på nært eller fjern. Derimod er fokus på det meningsfulde samarbejde mellem sundhedsprofessionelle og på alle de fagligt kompetente medarbejdere, der med stort engagement hver dag ønsker at gøre det bedste for den enkelte borger.

Netop det fokus på fælles engagement er det bedste udgangspunkt for at udvikle sundhedsvæsenet og skabe værdi for borgerne.

Mere om forfatterne