Nordsjællands Hospital har succes med digitale patientforløb

Digitale patientforløb skaber værdi for patienterne og forventes at reducere antallet af komplikationer efter operationer på Nordsjællands Hospital.

 

Af Bente Ourø Rørth og Henrik Schødts

 

Byggerierne af nye superhospitaler landet over har skabt en unik chance for at skubbe på innovation. Målet er at sætte borgeren i centrum på og uden for hospitalet, og med hospitalsbyggerier til en samlet sum af 50 milliarder kroner står vi med en særlig mulighed for at gøre noget helt andet, end det vi plejer i sundhedsvæsenet. Alt sammen for at sikre patienterne bedre service og behandling.

Her i Nordsjælland, hvor vi bygger et nyt hospital på en bar mark i Hillerød, arbejder vi med forskellige projekter, der skal sikre borgerne glidende overgange i sundhedsvæsenet og stærke personlige serviceoplevelser.

Digitale værktøjer skaber kontakt
Vi arbejder blandt andet med digitale værktøjer, der skal være med til at skabe kontakt, tryghed og sammenhæng mellem besøg på hospitalet, hos lægen, hos fysioterapeuten etc.

Et eksempel på, hvordan vi arbejder med innovation på det digitale område, er vores digitale patientforløb ”Min Forløbsassistent”, som er en app, der guider patienterne skridt for skridt igennem deres behandling, så vi møder borgernes forventninger til service på et moderne hospital.

I denne artikel vil vi fortælle om vores arbejde med digitale patientforløb og vores foreløbige læringer på området.

 

Stigende forventninger til service
Grunden til, at vi i Nordsjælland investerer i digitale patientforløb, er for at sikre, at vores nye hospital bliver relevant i årtier frem. Med få klik på mobilen kan man i dag optage et banklån, tjekke ind i en lufthavn eller købe dagligvarer med levering få timer efter.

Skal man derimod opereres i knæet, skal man scrolle igennem 50 siders pdf-filer og selv vurdere, hvilke informationer man har brug for hvornår. Samtidig forventer især de yngre generationer hurtigere og mere personlige serviceoplevelser.

 

Løbende informationer til patienter
Med tilbuddet ”Min Forløbsassistent” bliver patienten via appen løbende præsenteret for den information, der er relevant på det pågældende tidspunkt. Det betyder, at patienterne ikke behøver at forholde sig til for eksempel forebyggende træning, før det er aktuelt i forløbet, og de er mest motiverede for det.

Som alternativ til teksttunge pdf-filer i e-Boks har appen korte videoer med enkle budskaber leveret af de sygeplejersker og læger, som patienterne senere møder på hospitalet. Patienterne kan se videoerne, så mange gange de ønsker, alene og sammen med deres pårørende. Notifikationer på mobilen minder dem om de ting, de skal huske forud for en undersøgelse eller behandling, på samme måde som DR og TV2’s nyhedsapps sender pop-up-beskeder ved større, aktuelle begivenheder.

Forberedelserne bliver altså lettere og en mere almindelig del af hverdagen, og det gør patienterne trygge, at de har en konkret tjekliste over, hvordan de skal forberede sig.

 

Mere fokuseret tid med patienterne
Digitaliseringen holder også hospitalet relevant, samtidig med at digitaliseringen gør det attraktivt for især nye generationer at arbejde på hospitalet. Når vi målretter vores kommunikation til patienterne, oplever vores medarbejdere ude på afdelingerne, at patienterne er bedre forberedte.

Med mere velinformerede patienter opstår der en ny mulighed for at møde patienterne dér, hvor de er. En ny mulighed for nærhed. Med andre ord undgår personalet at skulle starte forfra hver gang, men kan bruge tiden med patienten på at tale om det, der fylder, og dermed øge kvaliteten i samtalerne for begge parter.

 

Patienter guides gennem forløbet
Tidligere har vi givet en meget stor mængde af information på kort tid og ofte på et tidspunkt, hvor patienterne ikke helt har kunnet rumme informationen. Med appen kan vi guide patienterne igennem forløbet på et tidspunkt og i et tempo, som passer den enkelte patient.

Herudover har de enkelte afdelinger fået en unik mulighed for løbende at tilpasse deres kommunikation, hvis det eksempelvis viser sig, at nogle af videoerne aldrig bliver set færdige, eller der er behov for at lave en video om et nyt emne.

Appen giver også patienterne mulighed for at skrive beskeder til vores sygeplejersker, der kan svare, når det passer ind i deres tidsplan. Det medfører færre tvivlsopkald og dermed færre afbrydelser på de enkelte afdelinger. Samtidig oplever patienterne nærhed og omsorg imellem besøgene på hospitalet, fordi de har en direkte ”livline” til personalet, og de slipper for at skulle vente i en telefonkø.

 

Understøtter det nære sundhedsvæsen
Appen understøtter desuden det nære sundhedsvæsen ved at gøre det muligt for patienterne at sende billeder af for eksempel deres sår og skrive beskeder til personalet. Det betyder, at vi på hospitalet nu kan målrette informationen og kommunikere med patienten i eget hjem.

Det kan spare tid hos både patienter og pårørende og hjælpe med at skabe en tilværelse, hvor hospital og sygdom fylder så lidt som muligt. Og vi kan gøre en endnu større forskel og skabe et endnu mere borgernært sundhedsvæsen, hvis vores ambitioner om at samarbejde med kommunen om det digitale patientforløb.

 

Data kan reducere dyre udeblivelser
Her på Nordsjællands Hospital har vi for ofte måttet aflyse operationer den dag, patienterne møder op, fordi de har glemt at faste, ligesom vi har tomme skannere, fordi patienter ikke har modtaget deres kontrastvæske tidsnok med posten, eller fordi de ganske enkelt ikke møder op. Nu kan vi komme aflysninger og udeblivelser i forkøbet.

Samtidig kan vores medarbejdere for første gang følge med i patientens forberedelser, fordi patienten skal kvittere for, at en video er set og forstået og at vedkommende har forberedt sig skridt for skridt. Det giver vores personale mulighed for at handle, hvis en patient ikke følger væsentlige skridt i sit forløb eller trykker ”nej”, når appen spørger, om vedkommende kommer til sit besøg.

 

Borgernes behov kan forudsiges
Potentialet er større end som så: Hvis vi bruger data til at forstå og forudsige borgernes behov, kan vi træffe bedre beslutninger i sundhedsvæsenet og optimere vores arbejde. Som hospital skal vi udvikle et mere nuanceret syn på patienterne ved at trække på erfaringer fra læger og sygeplejersker, men også ved at arbejde langt mere struktureret med data.

Vi skal være bedre til at bruge både de bløde data (hvilken adfærd kan vi observere, når patienterne er på hospitalet?) og de hårde data (hvilken adfærd kan vi måle i eksempelvis ”Min Forløbsassistent”?). På den måde kan vi skabe forløb, der giver mening for hver enkelt patient.

Med nye teknologier udefra kan vi flytte ressourcerne på hospitalet i samspil med patienterne, hvis vi aktiverer de selvhjulpne patienter gennem nemt tilgængelige services fra deres eget hjem eller ved ankomsten til hospitalet ligesom ved check-in i en lufthavn. Det begrænser bøvl hos de stærkeste patienter og frigør tid, som kan bruges på at hjælpe svagere patientgrupper.

 

Sundhedsvæsenet halter bagud
Realiteten er, at sundhedsvæsenet halter langt bagefter i forhold til andre brancher, når det gælder brugen af ny teknologi og data, blandt andet fordi det kræver nye kompetencer at arbejde datadrevet og digitalt, og fordi den offentlige sektor slet ikke investerer i it-udvikling på samme niveau som den private.

Desuden varetages it-udvikling i sundhedsvæsenet primært af driftsorganisationer, der ligesom andre offentlige institutioner groft sagt fokuserer på ikke at begå fejl på den korte bane frem for at skabe udvikling på den lange bane. Derfor er vi også stødt på udfordringer undervejs.

 

Flere udfordringer undervejs
For det første er ”Min Forløbsassistent” endnu ikke integreret med hospitalets øvrige it-systemer. Det er naturligvis målet, men integration af nye digitale løsninger er et område, hvor den offentlige sektor slet ikke er fulgt med tempoet i de store private virksomheder. Der er brug for flere ressourcer og fast-track forløb.

For det andet skal man forstå, at implementeringen af ny teknologi er vanskeligt, fordi det ikke kun indebærer nye værktøjer, men en ny kultur på afdelingen eller i hele organisationen. Organisationsudvikling er svært. Faktisk så svært, at forskere drager paralleller til sorgprocesser, fordi man skal igennem en række følelser, fornægtelsen, vrede og angst for at blive klar til den nye virkelighed.

Derfor har vi brugt tid på at udvælge ildsjæle på afdelingerne, der tager ejerskab for projektet og inspirerer andre. Der er brug for ledertyper, der er villige til at løbe risici, især i en organisation som vores, hvor den daglige drift kan handle om menneskers liv og død.

 

Behov for nye typer samarbejde
Fordi sundhedsvæsenet er lang tid om at tage ny teknologi til sig, kommunikerer læger og sygeplejersker typisk ikke med patienterne på de kanaler, som borgerne bruger, og som borgerne forventer det: Let, intuitivt og når det passer dem.

Selvom det er svært at arbejde på nye måder, risikerer vi derfor at blive overhalet indenom, hvis ikke vi indgår i nye typer af samarbejde. For sundhedsvæsenet har ikke længere monopol på at levere nye sundhedsløsninger. Apple, Google og Microsoft, de globale it-giganter som borgerne har taget til sig, er for alvor gået ind på markedet, og de har styrken til at ændre det fundamentalt.

Samtidig blev 2018 rekordår for venturekapitalinvesteringer i digitale sundhedsløsninger med 9,5 mia. amerikanske dollars. Det er med andre ord på tide, at sundhedsvæsenet lærer af andre fag end vores eget og indgår i nye typer af samarbejder.

 

På tværs af landegrænser
I en global verden udvikles og udveksles best practice-løsninger på tværs af landegrænser. Derfor samarbejder vi på Nordsjællands Hospital blandt andet tæt med det Tekniske Universitet i München. Senest har vi også indgået et samarbejde om udviklingen af nye sundhedsløsninger med Sheba Medical Center, der er det største sundheds- og innovationsmiljø i Mellemøsten.

Hvis vi kun så til udlandet, ville vi dog overse oplagte partnerskaber herhjemme, hvor vi har en førende sundheds- og life science-sektor. ”Min Forløbsassistent” er udviklet sammen med virksomheden Emento, og vi kan se tydelige gevinster ved partnerskabet, hvor Nordsjællands Hospital og Nyt Hospital Nordsjælland har identificeret et behov, Emento har leveret platformen, og afdelingerne på hospitalet har bygget kommunikationsforløb med videoer, guidelines og reminders.

Samarbejdet er et godt eksempel på, hvordan vi med offentligt-privat samarbejde skaber innovative løsninger, der sætter borgeren i centrum. Vi kunne ikke have gjort det alene.

 

Vil reducere komplikationer
Planen er, at det digitale patientforløb skal rulles ud til alle patienter på vores ortopædkirurgiske afdeling i løbet af efteråret og dernæst til resten af hospitalet. Foreløbigt har 338 patienter været igennem forløbene på kunstigt knæ, rotator cuff og håndkirurgi. Vi afventer en større evaluering primo 2020, men de foreløbige resultater tegner godt.

På baggrund af de foreløbige resultater forventer vi blandt andet, at det digitale patientforløb kommer til at reducere antallet af komplikationer efter en operation. Det skyldes, at patienterne bliver trænet i at yde egenomsorg.

Dels oplever patienterne, at træningsvideoer og påmindelser motiverer dem til at træne mere, hvilket er afgørende for at løfte funktionsniveauet af for eksempel et nyt knæ. Dels kan personalet via chatten guide patienterne mere professionelt og bedre vurdere, hvorvidt for eksempel en gipsforbinding skal udskiftes, end ved et telefonkald, fordi patienterne kan skrive i chatten, hvis de oplever irritation og vedlægge et billede.

Dialogen styrker både personalets faglighed og patienternes evne til selv at vurdere sår og smerter og handle, før en komplikation opstår.

Gode resultater
De foreløbige resultater er som følger:

  • 338 patienter har afsluttet eller er i gang med et forløb via ”Min Forløbsassistent”.
  • På de håndkirurgiske forløb vælger 64 procent af patienterne at bruge appen. Her svarer 96 procent af brugerne, at appen ”i høj grad” eller ”i meget høj grad” giver værdi i deres forløb på Nordsjællands Hospital. 91 procent svarer, at videoer og tekst i appen er relevante og brugbare.
  • På skulderforløbene er det 48 procent af patienterne, der bruger appen, og i knæforløbene er det 31 procent. 87 procent af de adspurgte brugere siger, at brug af appen i høj grad” eller ”i meget høj grad” øger deres motivation til at træne mere. Det er væsentligt, fordi træningen har direkte indvirkning på resultatet af det kunstige knæ.
  • De foreløbige resultater tyder også på, at alder ikke er en afgørende faktor for, om patienterne bruger appen.

 

Endnu flere patienter skal med
Vi arbejder hele tiden målrettet med, hvordan vi markedsfører appen, og hvordan vi vejleder patienterne om, hvordan de skal bruge den. For vi er ikke overraskede over de positive anmeldelser, og vi skal have endnu flere patienter med. Gang på gang bliver danskerne kåret som én af de mest teknologinysgerrige befolkninger, 9 ud af 10 danskere bruger en smartphone, og vi har en meget god mobildækning.

Derfor er Danmark et oplagt testland for digitale patientforløb. Det skal vi udnytte meget bedre i sundhedsvæsenet til at optimere vores arbejde og skabe mere nærhed for patienterne. Som en af 71årig knæpatient sagde det:

”Jeg ville ikke være kommet igennem det lige så godt, hvis jeg kun fik informationen i E-boks. Man får en forståelse for, hvad der skal lægges vægt på. Jeg får en masse need-to-know og ikke for meget nice-to-know. Det er korte og præcise videoer i den tid, man kan koncentrere sig, og ikke en lang tale om en masse ting og sager.”

 

Mere om forfatterne