Nye sundhedsklynger skal bygge på patienters viden

I de kommende sundhedsklynger skal sygehusene åbne sig og stille sig til rådighed for praktiserende læger og det kommunale sundhedsvæsen.


Af Niels Reichstein Larsen

 

Sundhedsvæsenet er altid i bevægelse, men der er behov for en ny retning. På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har vi blikket rettet mod den kommende sundhedsreform og de nye sundhedsklynger.

Vores ambition er, at patientens indsigt, engagement og viden om egen situation og helbred skal være langt mere retningsanvisende for de sundhedsydelser, patienterne tilbydes. Samarbejde og sammenhæng på tværs af primær og sekundær sektor skal fylde mere og danne broer til næste version af sundhedsvæsenet.

Det er tilmed en nødvendighed. Ikke mindst i lyset af at vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal håndtere udfordringer, der egentlig har rod i en samfundsmæssig succes, nemlig at vi lever længere.

Det er positivt, men den demografiske udvikling og højere levealder skaber samtidig et pres på vores sundhedsvæsen, fordi der er en direkte sammenhæng mellem alder, uddannelse og andelen af borgere med multisygdomme og kroniske lidelser.

 

Demografisk udvikling er en udfordring
Særligt i Region Sjælland er dette en udfordring, og det politiske udspil om sundhedsklynger og nærhospitaler er derfor en kærkommen lejlighed til at nytænke sundhedsvæsenet og skabe mere sammenhæng på tværs af sektorer og forvaltningsområder. For vi har brug for hinanden, og patienterne har brug for, at vi bliver stærkere sammen – også uafhængigt af postnummer.

Der er brug for, at sygehusene som de stærke spillere vi er, i højere grad åbner sig og stiller sig mere til rådighed for praktiserende læger og det kommunale sundhedsvæsen.

Vi vil gerne samtænke kompetenceudvikling, klinisk praksis, forskning, uddannelse og udvikling, så vi i højere grad opbygger viden sammen, så vores patienter, pårørende og borgere i praksis oplever et sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Samtænkning kræver tillid
Samtænkningen kræver både viden om, hvad vi kan hver især, og det kræver i særdeleshed større tillid til hinanden. En tillid, som regeringens udspil kan understøtte arbejdet med, men som kun os spillere i sundhedsvæsenet kan gøre en til succes. Det kan vi, hvis vi formår at sætte gang i en stærk dialog mellem sygehus, praktiserende læger, kommuner og socialområdet.

Sundhedsklynger og nærhospitaler er endnu på vej i fødsel, og på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er vi allerede i tæt dialog med flere af kommunerne i vores optageområde. Særligt i forhold til den ældre medicinske patient og sårbare familier er vi godt på vej med tættere samarbejde.

I denne podcast om sundhedsklynger foldes nogle af vores forventninger og ambitioner til vores kommende sundhedsklynge mere ud

Mere om forfatterne