Nye supersygehuse er meget mere end mursten

Supersygehusene tages som perler på en snor i brug i de kommende år. Men hvordan er projekterne organiseret?

 

Af Peter Mandrup Jensen og Jens-Otto Skovgaard Jeppesen

 

Det er 10 år siden, at de første kvalitetsfondsbyggerier for nye supersygehuse blev bevilget, og byggerierne er lige nu i gang over hele landet. Men én ting er de flotte, moderne rammer, som supersygehusene skaber. Noget andet er, hvad der kommer til at ske i de flotte, moderne rammer.

I dette temanummer sætter vi fokus på, hvordan de store projekter er blevet organiseret, og hvordan der er arbejdet med transformationen for ledere og medarbejdere fra det eksisterende hospital til det nye.

 

Fem projekter i fokus
Vi tager konkret temperaturen på de fem kvalitetsfondsprojekter i Aalborg, Gødstrup, Odense, Hvidovre og Bispebjerg, der som perler på en snor forventes at blive taget i brug de næste fem år. Vi har bedt hospitalsdirektionerne om at forholde sig til:

  • Hvilken ledelsesmæssig ambition er formuleret omkring det nye byggeri?
  • Hvordan blev forberedelserne organiseret?
  • Hvilke erfaringer er høstet omkring forberedelserne?
  • Hvordan er relationen til det nære sundhedsvæsen indtænkt?

Kvalitetsfondsprojekterne er megaprojekter, som alle har krævet megen planlægning, inddragelse og nytænkning. Med udgangspunkt i de fem projekter undersøger vi ligheder og forskelligheder i den ledelsesmæssige og organisatoriske tilgang til forandringsprocesserne.

Kvalitetsfondsprojekterne er jo »meget mere end mursten«, som det fængende formuleres i et af projekterne.

 

En stor kulturforandring
I temaets fem artikler får man et levende indtryk af et stort engagement, nye og anderledes tilgange, fokus på mere effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen, forskellige blik på se den fremtidige ledelsesstruktur og nye måder at indtænke og fremme faglighed, forskning og tværsektorielt samarbejde.

Ét begreb går igen i hospitalernes erfaringer: At bevæge sig fra et eksisterende til et nyt eller gennemrenoveret hospital er en kæmpestor kulturforandring for både ledere, klinikere, forskere, administrative medarbejdere og servicemedarbejdere.

Nye rammer giver nye muligheder og stiller nye krav – måske også om en ny kultur og en ny identitet? At favne det hele i det enkelte hospitals mission og vision med eget særpræg er kernen, for klæder skaber som bekendt folk.

Rigsrevisionen interesserer sig fortsat for projekterne og har netop her i april bebudet at ville gennemføre en større undersøgelse af alle 16 projekter. Formålet er at se, om Sundhedsministeriet har ført et tilfredsstillende tilsyn, og i høj grad også om regionerne styrer tilstrækkeligt, altså overholder økonomien og tidsplanen, som jo for enkelte er blevet udskudt.

 

Sygehuse for 40 milliarder
De i alt 16 danske kvalitetsfondsbyggerier i form af nybyggede hospitaler og til- og ombygninger på eksisterende matrikler er finansieret med 40 mia. kr. fra kvalitetsfonden og den regionale finansiering.

Målet er klart: Byggerier skal bidrage til målet om en mere effektiv opgaveløsning, blandt andet gennem udbredelse af nye, succesfulde landvindinger rundt om på sygehusene. Samtidig skal vidensdeling på tværs af hospitaler og regioner skabe et bedre tilbud til borgere og patienter og understøtte et dansk sundhedsvæsen i verdensklasse. I dette tidsskrift sætter vi fokus på, hvordan intentionen gøres til virkelighed.

Mere om forfatterne