Stort behov for specialiserede generalister

Arbejdet i Det Grønlandske Sundhedsvæsen giver mere, end man kan få noget andet sted, beretter ledende overlæge Uka Wilhjelm Geisler.

 

Af Amalie Sofie Nielsen

 

I Grønland er de specialiserede funktioner samlet på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Herfra superviseres hele Grønland fra Medicinsk Område, Kirurgisk Område og Psykiatrisk Område.

 

Ledende overlæge på Medicinsk Område, Uka Wilhjelm Geisler, bistår landets fem sundhedsregioner med specialiseret vejledning inden for bred intern medicin med subspecialer som infektion, kardiologi, nefrologi, onkologi, nyresygdomme og reumatologi.

 

Kontakten til byer og bygder

Det er vanskeligt at have lige adgang til sundhedsydelser, når man bor så spredt som i Grønland. Det kan være svært at navigere i både som borger og som sundhedsfaglig. Dette håndteres dels ved stor brug af telemedicin og ved årlige specialistbesøg.

 

Telemedicin sparer tid og rejse for patienterne, og det øger tilgængeligheden for sundhedsydelser i landets bygder. Den telemedicinske indsats udvikles kontinuerligt, og langt de fleste bebyggede steder har nu adgang til hurtigt internet, som gør øget brug af telemedicin muligt.

 

Men telemedicin alene gør det ikke. I løbet af året besøges de større sundhedscentre af specialister fra Dronning Ingrids Hospital eller Danmark, som betjener borgere fra regionen, der så flyves til Sundhedscenteret for at blive tilset af speciallæger.

 

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en af de mange vigtige opgaver at sikre nøje planlagte patientforløb, hvor der tages højde for rejse- og opholdsmuligheder, der passer med specialistbesøgene.

 

Det er et stort logistisk arbejde, hvor selv den bedste planlægning kan blive udfordret af vejr eller teknik på flyet/helikopteren. I de tilfælde behandles patienten på distancen superviseret af speciallægerne i Nuuk eller i særlige tilfælde lægerne på Rigshospitalet.

 

Uka Wilhjlem Geisler og hendes hund på Nuuks langrendsløjpe med fjelder Sermitsiaq i baggrunden

 

Brug for alt det du kan

Som specialist i Grønland skal man være bredt funderet inden for sit speciale.

 

»Der er ikke mange hænder på gulvet, så der er brug for alt det, som du kan, også det som du tror, at du ikke kan, og nogle gange kan der endda være brug for noget, du ikke kan. I situationen er der ikke så meget snak, om man kan det eller ej. Man må gøre sit bedste, og det er heldigvis ofte godt nok,« fortæller Uka Wilhjelm Geisler.

 

»Vi har organiseret arbejdet således, at der altid er en, som man kan kontakte, uanset hvilket niveau man er på. Det giver tryghed til udvikling.«

 

Dronning Ingrids Hospital i Nuuk har en række avancerede behandlingstilbud, som bl.a. er muligt gennem et veletableret samarbejde med bl.a. Rigshospitalets specialister i København.

 

Slår alle andre arbejdssteder

»Arbejdet i Grønland og Det Grønlandske Sundhedsvæsen har givet mig langt mere end, hvad jeg ville have fået noget andet sted – som læge, som leder, som menneske og som familie,« fortæller Uka Wilhjelm Geisler.

 

»Man arbejder meget og med mange forskelligartede og komplekse opgaver både som specialist, yngre læge og leder. Det giver et større ansvar og en faglig ballast. Det er derfor godt med en god portion fleksibilitet, rummelighed og tålmodighed. Hvis du ikke har det til at starte med, så får du det hurtigt.«

 

Generelt er tålmodighed en nøgle til livet i et land med omskiftelige vejrforhold, udfordret infrastruktur, konstant skiftende kolleger og begrænset adgang til specialbehandlinger.

 

Et arbejdsliv i Grønland giver stor robusthed ifølge Uka Wilhjelm Geisler. Hertil følger et rigt familieliv, som byder på oplevelser lige ude foran døren.

 

 

Uka Wilhjelm Geisler

Uka er ledende overlæge på Medicinsk Område. Hun er født og opvokset i Grønland og vidste, hun ville blive boende i Grønland. Uka er uddannet i Almen Medicin, fordi det er det eneste speciale, man kan tage i Grønland og efterfølgende en intern medicinsk uddannelse fra Norge, som passer til de grønlandske forhold. Herefter valgte Uka kardiologi for at kunne varetage akutte situationer, hvor man er langt fra specialafdelinger.

Mere om forfatterne