Synspunkt: Rekruttering og fastholdelse bør interessere alle ledere

Af Lene Pedersen og Dorte Rørmann

 

Der er stort pres på de kompetente medarbejdere i sundhedsvæsenet. Mange steder er udtalt travlhed og underbemanding en tilbagevendende udfordring, og fastholdelse af dygtige medarbejdere er vigtig for effektiv driftsledelse. Det koster op imod en årsløn at rekruttere og træne en ny medarbejder op, og der går mange ressourcer tabt, hvis der er høj personalegennemstrømning.

Desværre er rekruttering, motivation og fastholdelse tilsyneladende ikke det mest sexede emne i sundhedsvæsenet. Men det bør interessere alle ledere. Når vi er i kontakt med faglige organisationer og lokale ledelser, er det tydeligt, at høj personaleudskiftning og lav anciennitet er en udfordring, som sundhedstilbud, klinikker og hospitalsafdelinger over hele landet kæmper med.

 

Underbelyst emne
Emnet er underbelyst, og der er mindre debat om rekruttering og fastholdelse end om andre mere patientnære og sundhedspolitiske emner. Måske er konkurrencen om de dygtige sundhedsprofessionelle, mellem kommuner og hospitaler også en faktor. Hvorfor være åben med strategier og de gode løsninger, hvis naboen kopierer dem og hapser de gode frø? De almindelige markedsmekanismer fungerer benhårdt, også inden for det offentlige.

Det er imidlertid helt afgørende for kvaliteten af fremtidens sundhedsvæsen, at vi kan tiltrække og rekruttere medarbejdere med høj faglighed. Det er vigtigt, at unge mennesker har lyst til at gøre karriere i deres fag. Det gavner dem selv, og det øger deres bidrag til det danske sundhedsvæsen.

Det kræver gode overgange mellem uddannelsessteder og arbejdsplads og en ledelsesmæssig indsats, der har fokus på at skabe og vedligeholde et godt fagligt udviklingsmiljø. Der skal langtidsplaner og en hel palet af indsatser til at vende en negativ udvikling. Opgaven er netop ikke blot at rekruttere dygtige medarbejdere, men også at fastholde dem.

 

En stærk faglighed er central
I dette tidsskrift giver vi en række bud på, hvad der skal til. Noget tyder på, at den centrale faktor i at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere er en stærk faglighed og et godt fagligt udviklingsmiljø. Det er i hvert fald budskabet fra både ledelser af medicinske afdelinger, VIA University College og uddannelseslægen, som står over for valget af speciale.

I Region Hovedstaden har man taget konsekvensen af udfordringerne og igangsat en samlet strategisk indsats for hele det medicinske område, som skal inspirere til at få spørgsmålet frem på dagsordenen og iværksætte flere indsatser, der virker.

God læsning!

Mere om forfatterne