»Vi er meget stolte af vores sundhedsvæsen«

Den øverste ledelse af Det Grønlandske Sundhedsvæsen er ansvarlig foren meget bred vifte af opgave, fra kisteregulativer til politisk betjening.

 

Af Amalie Sofie Nielsen

 

Chefsygeplejerske Ella Skifte er født og opvokset i Grønland og har på nær et år haft hele sit arbejdsliv i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Først som nyuddannet sygeplejerske i Ilulissat, dernæst som ledende regionssygeplejerske i Region Avannaa, en syvårige periode i Direktoratet for Sundhed, og seneste godt 16 år som chefsygeplejerske og med kort periode som departementschef og senere også en periode direktør for Sundhedsvæsenet Hendes ledelsesfokus er bl.a. at være brobygger mellem den grønlandske og danske faglige og ledelsesmæssige kontekst.

 

»Min kulturelle ballast og baggrund skal gerne medvirke til, at organisationen balancerer i den tværkulturelle kontekst til patienternes bedste,« fortæller Ella Skifte og fortsætter:

 

»Når ledelserne taler om vision, er der ikke umiddelbart et grønlandsk ord for det, så det grønlandske ord ”takorluugaq” skal eksemplificeres, så medarbejdere på alle niveauer forstår det. Som brobygger er du også den, som ”ser” og ”hører” alle medarbejdere og giver dem plads til at udtrykke sig på grønlandsk og videreformidle det ind i ledelsessystemet.«

 

Tæt på de politiske beslutninger

Ud over Sundhedsvæsenets eget ledelsessystem er Sundhedsledelsen, med direkte reference til departementschefen, også tæt på de politiske beslutningsprocesser.

 

»Det er spændende, men det kan også være en udfordring i en travl driftsorganisation,« fortæller konstitueret direktør Tina Amondsen og fortsætter:

 

»Det er naturligt, at der politisk er stort fokus på at sikre ens adgang til sundhedsydelser, men geografien gør det meget vanskeligt. Hele logistikapparatet, brugen af telemedicin, specialistrejser og en tæt kontakt mellem sundhedspersonalet de mindre steder og på regionssygehusene er forudsætningen for, at alle borgere sikres adgang til sundhedsydelser.«

 

Fra bedemand til drikkevandsanalyser

Ledelsesopgaverne er særdeles mangfoldige og varierede. Sundhedsvæsenet i Grønland løser de sundhedsopgaver, der i Danmark løses af regioner, hospitaler, almen praksis, samt en stor del af de sundhedsopgaver, der løses af kommunerne.

 

Hertil varetages tandpleje for børn og voksne, sundhedsberedskabet, patienttransporter, evakueringer, apoteks- og medicinforsyningsområdet, bedemandsvirksomhed og drikkevandsanalyser.

 

»I begyndelsen troede jeg, at de mange mails om kisteregulativer og muligt forurenede vandsøer var fejl-mails. Men nej, det skal jeg også tage mig af. Spændende og vældig lærerigt,« fortæller cheflæge Berit Bjerre Handberg og fortsætter:

 

»Vi arbejder under vanskelige ressourcemæssige og logistiske rammer. Jeg er derfor dybt imponeret over de mange ledere og medarbejdere, som dagligt gør et fantastisk arbejde med at sætte patienterne først og løse de mange opgaver. Vi er meget stolte af Det Grønlandske Sundhedsvæsen.«

 

Mere om forfatterne