Videokonsultationer reducerer transporttid for patienter

Med indførelsen af videokonsultationer i Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus kan patienter konsultere deres læge hjemmefra, så de ikke behøver bruge flere timer på transport til og fra sygehuset.

 

Selvom en konsultation på et sygehus kun tager fem minutter, kan besøget betyde, at patienten skal tage hele dagen fri fra arbejde, studie eller andre forpligtelser, hvis der er flere timers transport til og fra sygehuset. Så hvorfor ikke prøve at gentænke konsultationen og designe den med afsæt i patienternes ønsker frem for systemets vanetænkning?

Sådan tænkte man på Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus tilbage i 2018 i forlængelse af en proces, hvor en række ambulante patienter gav deres bud på det ideelle patientforløb. Resultatet blev igangsættelse af et pilotprojekt om videokonsultationer, hvor 200 patienter fik mulighed for at gennemføre konsultationer med behandlere over smartphone, tablet eller computer udstyret med en sikker app.

I dag kan patienter med alt fra gigt og diabetes til hjertesygdomme og nyresygdomme vælge at få videokonsultationer med deres faste læger eller sygeplejersker, hvis de ønsker det, og behandleren på sygehuset også vurderer, at det er muligt.

 

Nødt til at arbejde på ny måde
Målet med videokonsultationerne er at tilrettelægge behandlingen i bedst mulig harmoni med patienternes hverdagsliv og foretrukne konsultationsform. Tilbuddet om videokonsultationer tager desuden afsæt i regionens geografi og demografi.

”Vi er en region, hvor nogle patienter har rigtigt langt til sygehuset, og samtidig kan vi i lighed med landets øvrige hospitaler forvente at få stadig flere ældre, kronikere og patienter med multisygdomme i fremtiden. Derfor er vi nødt til at arbejde på en ny måde, og vi besluttede os for at afprøve videokonsultationer, fordi patienter efterspurgte det, og fordi vi kunne se et klart potentiale i forhold til forbedringer af patienttilfredsheden,” siger ledende overlæge Carsten Askov-Hansen fra Medicinsk Afdeling.

Muligheden for videokonsultationer spiller sammen med Holbæk Sygehus’ organisationskoncept “Samme dag under samme tag”, som siden 2016 har gjort det muligt for læger og sygeplejersker at samarbejde på tværs af specialer i regi af et nyetableret Medicinsk Fælles Auditorium. Konceptet indebærer blandt andet, at mange patienter har fået en samlet behandlingsplan, som gør det muligt at se alle de relevante behandlere og få taget blodprøver på samme tid, når sygehuset besøges.

 

Oplagt for erfarne kronikere
Som patient har man stor indflydelse på, om man vil have en videokonsultation eller møde fysisk frem på sygehuset. Erfaringen fra pilotprojektet var, at mange af patienterne gerne ville spare turen på landevejen og i stedet tage samtalen med lægen eller sygeplejersken på video. I dag er det især kronikere, der vælger at skære de mange årlige besøg på sygehuset ned til et fåtal med videokonsultationer.

”Videokonsultationer er oplagte for erfarne kronikere, der kan slippe for tidsforbruget til transport, ventetid og parkering ved de mange årlige besøg på sygehuset. Et godt eksempel er en diabetespatient fra Nakskov, der skulle have justeret en insulinpumpe. Det ville tidligere have krævet en lang køretur, men nu kunne han på få minutter justere pumpen i sit eget hjem med hjælp fra lægen ved at filme den med telefonen,” siger Carsten Askov-Hansen.

Videokonsultationer benyttes ikke kun til patienter, der ønsker at konsultere deres behandler fra eget hjem. For særlige grupper af sårbare borgere, for hvem den lange transport før har udgjort en barriere for fremmøde, er også det muligt at møde frem på det lokale sygehus og her sammen med en sygeplejerske få foretaget en videokonsultation med en relevant specialist, der befinder sig på et andet sygehus.

 

Benyttes af patienter i alle aldre
Aldersmæssigt benyttes videokonsultationer af patienter i alle aldre fra 19-92 år med en overvægt af patienter i alderen 50-60 år. En opgørelse fra afdelingen viser, at patienterne i gennemsnit sparer 50 kilometers transport per besøg (se figur 1), ligesom patienter i den erhvervsaktive alder undgår at tage fri fra jobbet (se figur 2), hvilket har øget livskvaliteten for mange.

”Både unge og ældre er vant til Skype og Facetime, og teknologien har ikke været en barriere, som man måske kunne have frygtet. Mange erhvervsaktive kronikere er også glade for at kunne tage konsultationerne på video, mens de er på arbejde, i stedet for flere gange om måneden at skulle hive flere timer ud af arbejdsdagen – det kan godt være lidt stigmatiserende,” siger Carsten Askov-Hansen.

 

 

Informationer kan gå tabt
Den ledende overlæge understreger dog, at der også er ulemper forbundet med videokonsultationerne på det sjællandske sygehus.

”Sammenlignet med fremmødekonsultationer kan der gå noget tabt, når man kun møder patienten på video. For eksempel kan kropssprog og det at hente patienten i venteværelset ofte give nogle informationer, som man ikke får gennem videokonsultation,” siger Carsten Askov-Hansen.

”Selvom systemet er meget brugervenligt, skal patienterne bruge lidt tid på at sætte sig ind i det tekniske system, så de er trygge ved at bruge det. Derfor er videokonsultationer ikke er så relevante for patienter, der kun skal ind på sygehuset en gang om året – de når ikke nødvendigvis at blive gode til at bruge det. Dertil kommer, at nogle konsultationer er proceduretunge og derfor kræver, at behandleren ser patienten fysisk,” fortsætter han.

Sygehuset skal også sikre sig, at patientens udstyr og netværksforbindelse egner sig til at gennemføre konsultationen via en videoløsning. Det betyder, at en sekretær er nødt til at foretage et ”testopkald” til patienten for at tjekke, at den kan gennemføres rent teknisk, så patientens konsultation ikke er nødt til at blive udskudt, og specialisterne ikke spilder deres tid og kan koncentrere sig om deres behandlingsopgave.

 

 

Giver mening for patienterne
Trods ulemperne har oplevelsen af at tænke brugerservice ind over for patienterne været positiv på Holbæk Sygehus. Samtidig giver indsatsen ifølge den ledende overlæge god mening, fordi patienterne oplever, at systemet i højere grad har tilpasset sig dem.

”Selvom vi ikke har målt systematisk på det endnu, oplever vi generelt, at mange patienter er glade for at kunne konsultere deres behandler fra eget hjem eller på det lokale sygehus i stedet for at skulle ud på en lang køretur til Holbæk. Derudover er der en generel forventning i samfundet om, at sundhedsvæsnet stiller denne konsultationsform til rådighed. Endelig giver det reducerede antal fremmødekonsultationer ved kroniske forløb mere plads til et øget antal ældre, kronikere og multisyge. Der er derfor ingen tvivl om, at videokonsultationerne er kommet for at blive,” slutter Carsten Askov-Hansen.

Holbæk Sygehus og Region Sjælland modtog i 2019 Dansk IT’s Sammenhængspris for projektet ved organisationens årlige konference om offentlig digitalisering.

 

Fakta: Videokonsultationer på Holbæk Sygehus

  • Gør det muligt at gennemføre konsultationer via smartphone, en tablet eller en almindelig computer
  • Benyttes af patienter og behandlere inden for en lang række specialer i Medicinsk Afdeling
  • Pilotprojektet blev etableret i 2018 som offentligt-privat innovationssamarbejde
  • Vandt i 2019 Dansk IT’s Sammenhængspris

Mere om forfatterne