Invitation

Nedslag i krydsfeltet mellem stigende medicinudgifter, flere patienter til behandling og færre hænder til at give den.

Jeg er rigtig glad for i samarbejde mellem Prioriteringsudvalget under Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet og Klinisk Farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital at kunne invitere til dette spændende møde om prioritering og medicin.

Prioritering fylder stadig mere i debatten; både blandt læger, andre sundhedsprofessionelle og politisk, og der er et bredt ønske om at diskutere det – og at gøre noget mere konkret. Kombinationen af den stigende økonomiske udfordring, mangel på personale, flere patienter og flere medicinske behandlingsmuligheder presser systemet. Vi vil på dagen sætte fokus på udfordringerne, men også komme med indlæg, der kan bidrage med løsninger, og indlæg der får os til at tænke over, om vi kan arbejde anderledes og klogere.

Alle er velkomne! Der er i år kun plads til 220, og de fordeles efter ”først til mølle!

Birgitte Klindt Poulsen, cheflæge Klinisk farmakologisk Enhed


PROGRAM

9.30 – 10.00 Morgenmad

10.00 – 10.10 Velkomst og præsentation af moderator v/Birgitte Klindt Poulsen.
Moderator Ida Donkin, læge, medlem af Etisk Råd og bestyrelsen for Lægevidenskabelige Selskaber

10.10 – 10.25 Hvordan ser det ud fra en regionsrådsformands vinkel?
Mads Duedahl, Regionsrådsformand, Region Nordjylland

10.25 – 10.50 Hvor pressede er vi ift. økonomi og hænder – the perfect storm?
Mickael Bech, professor i sundhedsledelse og –politik, Institut for Statskundskab ved Syddansk Universitet

Kan vi undgå overbehandling?

10.50 – 11.15 Genetiske profiler og mere målrettet behandling – hvor langt er vi? Hvem skal ikke have behandling?
v/Morten Ladekarl, professor, overlæge onkologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

11.15 – 11.40 Kan og bør Medicinrådet gøre mere ift. kriterier om start, monitorering og seponering?
v/Hanne Rolighed Christensen, Cheflæge, Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

11.40 – 12.20 Behandlingsrådet og Medicinrådet – kan man forestille sig et tættere samarbejde mellem de to råd?
Steen Werner Hansen eller Jørgen Schøler Kristensen, formænd for Medicinrådet og Michael Dall, lægelig direktør Odense Universitetshospital/Svendborg og formand for Behandlingsrådet

12.20 – 13.20 Frokost

Hvordan kan vi arbejde bedre med at patienterne kommer sjældnere på sygehusene ifm. Medicin?

13.20 – 13.45 Hjemmebehandling – OPAT antibiotika iv i eget hjem
Jesper Smit, afdelingslæge PhD, infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital

13.45 – 14.10 Behandling i den sidste del af livet, kan vi sige stop?
Morten Ziebell, Lægefaglig Vicedirektør Sjælland

14.10 – 14.35 ”Vælg klogt”. Indsatser der adresserer brug af medicin; hvad er der nu og hvad er på vej?
Susanne Axelsen, Leder af Vælg Klogt, formand for Lægevidenskabelige Selskaber, Ledende Overlæge for Afd. for kvindesygdomme og fødsler, Aarhus Universitetshospital

14.35 – 15.00 De nye gen- og celleterapier; engangsbehandling men hvor meget vil vi betale og kan vi vurdere effekten?
Steen Werner Hansen eller Jørgen Schøler Kristensen, formænd for Medicinrådet

15 – 15.30 Kaffepause

Prioriterer vi nok ift. at undgå ulighed i sundhed?

15.30 – 15.50 Prioriterer vi rigtigt i fht. dyr sygehusbehandling og behandling af ”folkesygdomme”.?
Ulrik Bak Dragsted, Funktionschef for Kvalitet & Forskning, Speciallæge, Region Sjælland

15.50 – 16.10 Kan mindre ensomhed give mere samfundssundhed og mindre sygdom?Torben Klitmøller Hollmann, Centerchef Næstved Kommune

16.10 – 16.30 Ulighed i akut behandling af psykiatriske patienter
Julie Mackenhauer, speciallæge, PhD

16.30 – 16.45 Afslutning og tak for i dag
Ida Donkin og Birgitte Klindt Poulsen


Yderligere info og tilmelding

Dato og tid

20/04/2023 kl. 09:30

til

20/04/2023 kl. 16:45

tilmeldingsfrist

17/04/2023

sted

Pris

Pris for ikke-medlemmer:

0

kr. 

Pris for medlemmer af DSS:

0

kr. 

Arrangører

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Telefon: +45 48 10 42 00

E-mail: lun@niras.dk

Klinisk Farmakologisk Enhed på Aalborg Universitetshospital