Sundhedsdata ad libitum – gør det nogen kvalitativ forskel?

Sundhedsdata er centralt for vores sundhedsvæsen både i forhold til ledelse, styring, dokumentation, effekt, politisk, kommercielt og i forhold til den enkelte borger, patient og pårørende.

Der findes et hav af sundhedsdata på både mikro- og makroniveau, og mængden af data og muligheder stiger kraftigt fra år til år.

Men sundhedsdata ad libitum – gør det egentlig en kvalitativ forskel for patienterne eller i forhold til vores anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet?

Det er temaet ved dette efterårsseminar, hvor vi sætter fokus på sundhedsdata i forhold til:

 • Rammer og regler
 • Hvad bringer fremtiden?
 • Anvendelse af sundhedsdata i den kliniske hverdag
 • Etiske og moralske aspekter
 • Hvad siger patienterne?
 • Ledelse og sundhedsdata

Mange perspektiver
Vi zoomer gennem oplæg og debat ind på de mange perspektiver inden for sundhedsdata, herunder det juridiske, anvendelsen, ejerskab, ledelse og styring, sikkerhed, gennemsigtighed og industriens brug af data. Kan man for eksempel tale om evidens for data, hvad der virker, og hvad der ikke virker?

Fremtidens teknologi vil i høj grad være baseret på sundhedsdata, og sundhedsdata kan sammenkobles med andre data som eksempelvis trafik, indkøbsvaner, internetforbrug og arbejdsliv for at skabe viden, der kan anvendes til forebyggelse og sundhedsfremme. Men hvor går grænsen? Og er der overhovedet en grænse?

Hertil kommer patientperspektivet: Har patienterne noget at skulle have sagt, eller skal vi i udviklingens navn sigte mod nye højder?

Oplægsholdere
Til seminaret kan du blandt andet høre oplæg fra følgende:

 • Klinikchef Carsten Møller Beck, Region Nordjylland
 • Direktør Lisbeth Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen
 • Direktør Jens Winther Jensen, Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram RKKP
 • Professor, overlæge Niels Ejskjær, Aalborg Universitetshospital
 • Direktør Morten Freil, Danske Patienter
 • Professor Mickael Bech, Aarhus Universitet


Program
Hent programmet for seminaret her

Tilmelding
Tilmeld dig seminaret her
Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2019

Flere oplysninger
Seminarets faglige del
Michael Møller, arr.udvalget: 29600618

Seminarets praktiske del
Karin Clausen: 27219107 / kac@niras.dk

Tid: 24/10/2019 09:3016:00

Sted: Frederik VI’s Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV, http://frederik6hotel.dk/

Tilmelding og information

Program

Præsentationer

Fokus på rammerne for sundhedsdata og et kig i krystalkuglen. Lisbeth Nielsen.

Fokus på mulighederne for anvendelse af sundhedsdata. Jens Winther Jensen.

Massivt behov for tidstro og dynamiske integrerede patient outcome. Niels Ejskjær.

Fascination og trolddomsord. Malene Højsted Kristensen.

Patientperspektiv på sundhedsdata. Morten Freil.

Ledelsesperspektiv på anvendelse af sundhedsdata. Michael Bech.

Dato og tid

24/10/2019 kl. 09:30

til

24/10/2019 kl. 16:00

tilmeldingsfrist

Frist ikke fastlagt

sted

Pris

Pris for ikke-medlemmer:

1.995

kr. 

Pris for medlemmer af DSS:

1.495

kr. 

Arrangør

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Telefon: +45 48 10 42 00

E-mail: lun@niras.dk