Lone Storgaard

0 INDLÆG 0 KOMMENTARER
Overlæge, ph.d., speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2009. I 2011 uddannelsesansvarlig overlæge på Aarhus Universitet, i 2016 overlæge på Obstetrisk klinik, Juliane Marie center, Rigshospitalet. Medforfatter på otte obstetriske guidelines, heraf tre som tovholder. Delkursusleder for HU-læger i almen praksis i svangeromsorg, underviser i cancer i graviditet for HU-læger i gyn/obs. Medlem af styregruppen for Sandbjerg guideline samt i styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for fødsler. Fra 2012-2016 tovholder på Kommunikationsprojektet på Afdeling for Kvindesygdomme, AUH.

Ingen indlæg at vise

Mest læste