Boganmeldelse: Relationel koordinering i praksis

 

Bo Vestergaard: Relationel koordinering i praksis. Metoder til bedre beslutninger og samarbejde på tværs. Lead Read (2018)

 

Af Hans Peder Graversen

 

Behovet for anvendelse af relationel koordination bliver større og større. Ønsket om at kunne håndtere et tværsektorielt samarbejde i sundhedsvæsenet til patienternes bedste kalder på metodeudvikling. Tiden er løbet fra ekspeditions-mentaliteten, hvor hospital, almen praksis og kommune i blind tiltro til hinanden blot kunne ekspedere henvisninger.

 

Et sammenhængende patientforløb med behandlingskvalitet på højt niveau kræver teamorganisering mellem aktørerne fra de forskellige sektorer, og dette skal forstås helt konkret. Personalet, som indgår i tværsektorielle team, og de nærmeste ledere skal kende hinanden, have viden om hinandens kvalifikationer, mødes om behandlingsmål og indsatsplanlægning og have IT-understøttelse til kommunikation og klinisk datadeling.

 

En hjælp til at komme godt i gang med denne organisatoriske fornyelse foreligger i form af bogen “Relationel koordinering i praksis” skrevet af Bo Vestergaard (læs mere om forfatteren her).

 

Kombinerer teori og praksis
Bogen kombinerer teori og praksis på en særdeles velfungerende måde, og der er i realiteten tale om en håndbog til anvendelse i det operative led blandt personale og de nærmeste ledere. Jody Hoffer Gittell har i et forord til bogen anerkendt, at bogen gør relationel koordinering lettilgængelig. Det er undertegnede helt enig i.

 

I bogens kapitler præsenteres først teori om og forskning i adfærd, der disponerer for, at gruppen/teamet kan træffe bedre beslutninger og handle koordineret. Derefter kommer forfatteren ind på, hvilken struktur for samarbejdet der fremmer, at gruppen/teamet hurtigt udvikler den ønskede adfærd, hvorefter der fortælles om centrale faciliteringsmetoder, der skaber og vedligeholder adfærden.

 

Bogen indeholder en række plancher, hvor teori og praksis med facilitering er godt fremstillet, så alle kan være med og forstår meningen med koordineret adfærd, målstyring og fællesskab. Hermed gives en uforbeholden anbefaling af Bo Vestergaards bog.

Mere om forfatterne