populationsansvar


  • Forpligtende fællesskaber kan samle sundhedsvæsenet

    Manglen på fælles fodslag hæmmer i dag en effektiv opgavedeling og en tydelig sammenhæng. Vejen frem kan være et forpligtende fællesskab – her er der fælles mål, kvalitetsstandarder, bindende aftaler, økonomiske incitamenter og et fælles populationsansvar, skriver Mickael Bech, medlem af Den Anden Kommission.

    Forpligtende fællesskaber kan samle sundhedsvæsenet