Ledelsesudvikling handler om teamet snarere end lederen

Ledelsesudvikling på Aalborg Universitetshospital handler i høj grad om teamet frem for blot fokus på den enkelte leder.

 

Af Jens Ole Skov

 

I Hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital er ledelse og ledelsesudvikling en vigtig del af det strategiske fokus. Det at have kvalificerede gode ledere, der nyder deres job, og som brænder for at drive hospitalet frem, er og har altid været helt centralt for, at man kan nå sine mål.

 

Så det er altid aktuelt at drøfte ledelse. Om det sker i den ene eller anden form, er mindre vigtigt. Men nedsættelsen af Ledelseskommissionen er en anledning til, at man kan få nye vinkler på det og gå i dialog med hinanden.

 

På Aalborg Universitetshospital hilser vi det velkomment, at der er fokus på rammevilkårene og den måde, vi udvikler ledelsesfunktionerne på hospitalet. Vi hilser også hovedretningen med, at der bliver sat nogle klare mål, men at der bliver mere spillerum for de lokale ledelser til rent faktisk at nå målene, velkommen.

 

Timingen er god, for vi står i en situation, hvor forskellige styringsmodeller diskuteres: Hvilken retning skal vi følge, og hvordan spiller det sammen med de vilkår, vi har som ledere? Generelt har vi gode ledere her på hospitalet, men at give ledelsen et eftersyn er fornuftigt nok. Det støtter op under den bevægelse, vi har, hvor vi ønsker at give mere handlekraft og støtte til de ledere, der er tæt på klinikken.

 

Ledelsesmæssig beslutningskraft skal tæt på patienterne
Vi er i gang med en ledelsesændring på hospitalerne i Region Nordjylland. Patientnær Ledelse er navnet på justeringen, som skal skabe mere ledelsesmæssig beslutningskraft tæt på patienterne ved at etablere afdelinger med ét eller flere eller dele af et lægeligt speciale samtidig med, at de effektive og sammenhængende patientforløb stadig skal være i fokus.

 

Det betyder, at flere beslutninger skal kunne træffes hos de ledere, som er tættest på patienterne og på medarbejdere – med andre ord den patientnære ledelse. Den vil komme til at få en afgørende rolle i, at vi kommer i mål med blandt andet udrednings- og behandlingsretten, og at vi får skabt effektive og sammenhængende patientforløb. Der skal vi sikre, at den patientnære ledelse har albuerum og mulighed for at træffe beslutninger, for det har vi tillid til, at de kan.

 

Det er også vigtigt, at ledelsesstrukturen understøtter et stærkt teamsamarbejde blandt de ledere, som i det daglige har en fælles opgave, men hvor det samtidig er helt tydeligt, hvem der har hvilket ansvar.

 

Ledelse af patientforløb – Patientens Team
Konkret er vores ledelses- og ledelsesudviklingsfokus særligt rettet mod ledelse af patientforløb. Vi ændrede i 2013 vores organisation, så det er forløb mere end det er specialerne, der definerer organisationen.

 

Vi har en række ledere, der har som hovedopgave at lede forløbene i deres klinikker. Og i naturlig forlængelse deraf har vi siden begyndelsen af 2016 arbejdet på at udvikle og implementere Patientens Team og Patientansvarlig Læge på Aalborg Universitetshospital. Det er en central indsats hen imod mere sammenhæng for patienterne.

Implementering af Patientens Team har tre hovedformål:

 

  • Koordinering af det enkelte behandlings- og patientforløb
  • Involvering af patient og pårørende som partnere
  • Kontinuitet i de centrale fagpersoner, som patienten møder

 

Patientens Team og Patientansvarlig Læge skal være en naturlig og systematisk samarbejds- og organiseringsform i alle fagligt relevante patientforløb på Aalborg Universitetshospital.

 

Teamledelse er fremtidens fokusområde
Vores grundtilgang på hospitalet er, at det er er vigtigt at have fokus på teamledelsesfunktionerne. Det er essentielt, at et team omkring patient skal fungere. Dels skal de kunne fungere som personer, men deres kompetencer – i samspil med hinanden – skal også kunne fungere. Vi lægger vægt på, at det er teamet og teamledelsen, der er den rigtige. Lederen skal se sig som en del af en helhed. Man skal se sin funktion som en del af det store fællesskab.

 

Deri ligger selvfølgelig et dilemma. På den ene side er man ansvarlig for sin egen funktion, og på den anden side har man en rolle i det store fællesskab. Det bliver ikke mindre vigtigt fremover, når vi flytter ud på Nyt Aalborg Universitetshospital, NAU. Her kommer vi til at arbejde sammen på helt nye måder og meget mere på tværs af specialer og faggrupper.

 

Forskellige fagligheder i ledelse giver dynamik
Hvad betyder det for så for vores tilgang til ledelsesrekruttering? Alle skal selvfølgelig have talent for ledelse og kvalifikationerne i orden. Men det er også meget vigtigt at se på, hvor ledelsesteamet – de enkelte medlemmer – supplerer hinanden. Det er vigtigt med forskellige faglige baggrunde, for det giver et godt samspil, hvor alle bidrager til dynamikken.

 

Så hvis vi i Hospitalsledelsen på Aalborg Universitetshospital skal give et indspark til Ledelseskommissionens arbejde, må det være at udvide fokus fra personen som leder og hans/hendes individuelle lederskab til også at se på, hvordan man kan udvikle og støtte den tværfaglige ledelse, både hvad angår lederrollerne, ledelsesrummet og ledelsesudviklingen.

 

Et hospital og et sundhedsvæsen kan ikke drives uden samarbejde i teams, og uden at teamledelse fungerer. Vi skal have fokus på at udvikle, hvordan de enkelte medlemmer af teamet udnytter hinandens kompetencer, og hvordan samspillet i teamet fungerer.

Mere om forfatterne