Synspunkt: Drop konkurrencen i sundheds-it mellem Øst- og Vestdanmark

Vicedirektør Peter Mandrup Jensen fra Nordsjællands Hospital opfordrer til at droppe konkurrencen i sundheds-it mellem Øst- og Vestdanmark af tre grunde.

 

Af Peter Mandrup Jensen

 

”Det er da også fuldstændigt håbløst, som I gør ovre på Sjælland med sundhedsplatformen. I skulle da have brugt hovedet og valgt vores it-system fra Vestdanmark”.

 

Synspunktet blev præsenteret af et i øvrigt meget venligt og sympatisk medlem af regionsrådet for Region Midtjylland, som jeg delte bord med ved en tværregional konference om fremtidens sundhedsvæsen.

 

Jeg deler ikke synspunktet, som naturligvis er helt legitimt at have. Her er tre grunde til hvorfor:

 

Kritik er godt og essentielt
For det første er kritik og debat ikke alene godt, men helt essentielt. Men en usund konkurrence mellem øst og vest om hvem der er klogest eller mest fornuftig bidrager ikke til, at vi sammen bliver klogere.

 

Til gengæld bidrager den til at fjerne fokus fra sagens kerne, nemlig hvordan vi tilrettelægger en effektiv understøttelse af vores patientbehandling. Den usunde konkurrence bidrager også til, at regioner og hospitaler fremstår som udygtige.

 

Fjerner fokus fra generelt højt niveau
For det andet fjerner en øst/vest-konflikt fokus fra det faktum, at vi i det danske sundhedsvæsen har opnået en it-understøttelse, der i internationale sammenhænge er i top. Det kan man se på mange af de ranglister, der offentliggøres.

 

Selv om de i sagens natur alle er forenklinger af virkeligheden, har vi et højt niveau i Danmark inden for sundheds-it. De forskelle, der er mellem øst og vest, er i den store sammenhæng ikke vigtige, så hvis man fokuserer på dét, overser man det store billede.

 

Ét nationalt system er populistisk antagelse
For det tredje grænser synspunktet om, ”at vi er klogere i Jylland / på Sjælland”, op til populære antagelser om, at ”vi burde bare have ét it-system i Danmark, der jo ikke er større end Hamborg”. Det er en populær antagelse og måske også en populistisk antagelse.

 

Tilbage i 2011 opgav den engelske National Health Service et projekt ved navn NPfIT, der skulle blive det ultimative it-system for hele National Health Service. Det var tilsyneladende blevet for stort, for komplekst og for luftigt. Til gengæld blev det også for dyrt…

 

Vi skal finde en balance
Det er ikke nogen triviel ledelsesopgave at beslutte, udvikle og implementere sundheds-it. Den væsentligste faldgrube er mangel på anerkendelse af, at it-understøttelse af et større hospital, for ikke at tale om en hel region eller et helt land, er en ambition om at it-understøtte formentlig den mest komplekse aktivitet, man kan forestille sig.

 

Det taler for mig at se for, at vi skal finde en balance mellem at:

  • Arbejde i stor skala – men også skære elefanten ud i mundrette bidder
  • Være ambitiøse – men også have jordforbindelse
  • Skabe sammenhæng – men ikke søge at løse alle verdens problemer på én gang

 

Ledelse af sundheds-it er ikke trivielt
Den ovennævnte engelske fiasko gav anledning til refleksioner i det engelske sundhedsvæsen. Den øverste chef for National Health Service skrev dengang blandt andet til sine lederkolleger: ”Restoring local control over decision-making … is a key”. Og: ”We now need to move to more local decision-making if we are going to truly unlock the potential of information to drive improvements”.

 

Det giver mig anledning til at fremhæve to pointer: Vi skal ikke være forblændede af sundheds-it. It er ikke målet, men midlet til forbedringer af diagnostik, behandling og pleje. Og: Vi kan ikke på nogen måde nøjes med at tage udgangspunkt i en top-down tilgang omkring ledelse af sundheds-it.

 

Men til det afgørende spørgsmål om jyder eller sjællændere klogest: Som født på Frederiksberg, opvokset i Holstebro, studerende i Aarhus og nu bosat i Nordsjælland har jeg en… nuanceret opfattelse af det spørgsmål.

Mere om forfatterne