Synspunkt: Hvordan holder vi patienter uden for sygehusvæsenet?

Af Michael Møller

 

Hvordan holder vi patienter uden for sygehusvæsenet? Det er overskriften for DSS’s årsmøde 2018, der finder sted den 6-8. juni i Svendborg.

Det er vigtigt at understrege, at de rigtige patienter selvfølgelig skal undersøges og behandles på vores sygehuse. Når vi alligevel vælger denne vinkel på årsmødet, er det med udgangspunkt i, at vi igennem mange år nu har drøftet og analyseret sundhedsvæsenets udfordringer. Der går nærmest ikke en uge eller dag, uden der er fokus på:

 

• Kroniske sygdomme: Danskerne får flere af dem og har flere samtidigt
• Nye behandlingsmuligheder kræver ressourcer
• Demografiske udfordringer: Flere ældre er lig med flere patienter og færre til at betale skat
• Flere krav og ønsker fra borgere og patienter
• Rekrutteringsproblemer

 

Tre fokusområder
Vi har på årsmødet valgt tre fokusområder, der kan bidrage med løsninger og muligheder til at sikre et velfungerende sundhedsvæsen, som kan håndtere udfordringerne. De tre områder er:

 

Sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme
Er det muligt at forebygge flere sygdomme og skader? Og hvor meget er der at hente på denne konto, hvis vi går til version 2 i forhold til at have endnu mere fokus på forebyggelse og sundhedsfremme?

Vores organisering, samarbejde, roller
Er organiseringen optimal i sundhedsvæsenet og måske også generelt i samfundet? Kan vi hente nogle gevinster og skabe grundlag for løsninger og nye veje til at samarbejde? Og kan borgerne og patienterne være nøgleaktører i processen?

Ny teknologi i bredeste forstand
Når vi ser på den teknologiske udvikling, lanceres der konstant nye teknologier, løsninger og muligheder. Hvordan kan dette bidrage til at skabe et endnu mere effektivt sundhedsvæsen? Hvem er ansvarlig for ny teknologi, udbudsstyret, efterspørgsel? Og hvem beregner, hvorvidt det er en god investering

Jeg vil ikke rangordne de tre områder, men jeg mener, at vi bør have mere fokus på sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. Jeg ved godt effekterne først kommer om mange år for nogle områder, men vi bør vise vilje og mod til at komme videre på denne vej.

 

Udfordringer og løsninger
På årsmødet kobler vi udfordringer og løsninger sammen, så vi indledningsvis bliver klogere på, hvem bruger sundhedsvæsenet, og hvordan den typiske patient er i 2018. Herefter ser vi på fremtidens sundhedsvæsen ud i 2025, og hvordan vi i dag regulerer forbruget af sundhedsydelser.

Det er klart, at både ledere og medarbejdere i sundhedsvæsenet har en kæmpe rolle og forpligtelse til løbende at udvikle sundhedsvæsenet. Det gælder både i det daglige på mikroplan og mere overordnet i forhold til strukturer, roller og meget andet.

Derfor slutter vi vores årsmøde med fokus på ledelse. Fremtidens ledere i sundhedsvæsenet skal jo om nogle være med til at sikre et fortsat sundhedsvæsen med høj kvalitet for alle.

I dette nummer af Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen kan du læse artikler af fire af oplægsholderne til årsmødet, nemlig Morten Grønbæk, Henrik Nedergaard, Jonatan Schloss og Arne Rolighed.

Jeg håber, vi ses til årsmødet den 6-8. juni.

Mere om forfatterne