Det individualiserede sundhedsvæsen

Ledelse, patientinvolvering og fremtidens sundhedsvæsen

NB: TILMELDINGSFRIST 26. FEBRUAR

Det individualiserede sundhedsvæsen med fælles beslutningstagning og medindflydelse fra patienterne har længe været et centralt tema i vores sundhedsvæsen i forhold til både ledelse, styring, dokumentation, effekt og på et kommercielt plan.

Men hvilken betydning har det for sundhedsvæsenet, at den enkelte patient er en samarbejdspartner, hvis præferencer skal være styrende i forhold til forløbet? Hvordan kobles den højeste evidens sammen med patienternes viden, meninger og holdninger? Og hvad betyder det individualiserede sundhedsvæsen for anvendelsen af de knappe ressourcer?

På DSS’ forårsseminar den 5. marts sætter vi med inspirerende oplæg, spørgsmål og livlig debat fokus på det individualiserede sundhedsvæsen i forhold til den enkelte borger, patient, pårørende og de, der arbejder inden for sundhedsvæsenet.

Vi kommer blandt andet ind på, hvad fremtiden bringer inden for området, hvordan individuelle patientpræferencer integreres i den kliniske hverdag, og hvordan ledelse sker i et individualiseret sundhedsvæsen.

Oplægsholdere
Til seminaret kan du høre oplæg fra følgende:

  • Vicedirektør Dorthe Juul Lorenz, Psykiatrien Region Sjælland
  • Ledende overlæge Mette Warming, Klinisk Genetisk Afdeling, Sygehus Lillebælt
  • Direktør og professor Thomas Werge, Fakultet for Sundhed og Medicin, Københavns Universitet
  • Overlæge og centerchef Charlotte Glümer, Center for Diabetes, Københavns Kommune
  • Ledende overlæge Henrik Anker Sørensen, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus
  • Ledende overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
  • Direktør Anne Kaltoft, Hjerteforeningen

Program
Hent programmet for seminaret her

Tilmelding
Tilmeld dig seminaret her

Flere oplysninger
Seminarets faglige del
Michael Møller, arr.udvalget: 29600618

Seminarets praktiske del
Karin Clausen: 27219107 / kac@niras.dk

Tid: 05/03/2020 09:3016:00

Sted: Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø

Tilmelding og information

Program

Præsentationer

Personlig Medicin i en klinisk hverdag. Mette Warming.

Genetikkens muligheder for at forudsige sygdom. Thomas Werge.

Arbejdet med Patientrecorded outcome (PRO). Charlotte Glümer.

Fleksible indlæggelser. Ulrich Fredberg.

Hvordan kommer vi et skridt videre i forhold til det individuelle sundhedsvæsen. Anne Kaltoft.Kaltoft

Dato og tid

05/03/2020 kl. 09:30

til

05/03/2020 kl. 16:00

tilmeldingsfrist

Frist ikke fastlagt

sted

Pris

Pris for ikke-medlemmer:

1.995

kr. 

Pris for medlemmer af DSS:

1.495

kr. 

Arrangør

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Telefon: +45 48 10 42 00

E-mail: lun@niras.dk