Vælg Klogt


  • Tallene 60-30-10 har rystet mig

    Når vi taler om prioritering, taler vi i flæng ofte om to forskellige ting, nemlig det, der er blevet kaldt ‘vælg klogt’, og så det jeg vil kalde prioritering. At vælge klogt er umiddelbart lige til, nemlig at stoppe al behandling, der ikke skaber værdi for patienten. Prioritering er der, hvor det bliver svært, nemlig at fravælge behandling, som potentielt kunne have skabt værdi for nogle patienter, skriver DSS-formand Kirsten Wisborg.

    Tallene 60-30-10 har rystet mig