»For at lede andre skal man være rigtig god til at lede sig selv«


Louise Lindenmayer
39 år, chefsygeplejerske, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg


 

Hvad fylder mest i dit arbejdsliv lige nu?

Jeg er nystartet chefsygeplejerske i neurologi, som er en afdeling med 200 ansatte og syv mellemledere, så det er nærmest alle emner, der fylder. Det er afgørende for mig at sikre høj trivsel blandt afdelingens ledere og medarbejdere. Jeg lægger stor vægt på kommunikation; måden hvorpå den enkelte agerer, den positive hensigt bag en adfærd og dét sammen at lykkes med et mål, så 1+1=3. Strategisk arbejder jeg ihærdigt på at tilegne mig et overblik over neurologiens muligheder og udfordringer i regionen. Det vil være fantastisk at kunne bidrage til ny og meningsfuld viden, som kan omsættes i klinikken til gavn for patienter og pårørende. 

 

Hvad er det sværeste ved at være en yngre leder?

Der ikke altid er timer nok i døgnet og økonomi til at udnytte potentialerne, hvad end det drejer sig om personaleledelse, organisering, samarbejde, aktivitet eller forskning. Som ung leder kræver det en forventningsafstemning på hjemmefronten med familien, som for mit vedkommende består af mand, børn og hund, fordi et strategisk lederjob er krævende og indimellem særdeles tidskrævende. Jeg føler mig heldig og privilegeret, fordi min familie støtter mig og accepterer mine drømme om at være den ene af to chefer for neurologi i Hospitalsenhed Midt.

 

Hvad gør du anderledes som yngre leder?

Jeg tror ikke, at jeg gør noget anderledes. Grundlæggende handler ledelse om følgeskab, muligheder, prioriteringer, værdier, strategier, ansvar og indflydelse – ikke alder. Jeg er relationel og nærværende i dialogen med medarbejdere. Det er vigtigt for mig at være tæt på mine medarbejdere for at opnå følgeskab og understøtte deres karriere- og kompetenceudvikling. 

 

Nævn en person eller begivenhed, som blev afgørende for dit karrierevalg 

I 2010 begyndte jeg ved siden af mit sygeplejerskejob at læse Neuro Lingvistisk Programmering (NLP) hos Anne Marie Pipenbrinck i Roskilde. Jeg har altid været optaget af relationer, kommunikation og undervisning. Under min masteruddannelse i NLP med specialisering inden for coaching, undervisning og ledelse blev det tydeligt for mig, at det var ledelse, jeg ville gøre karriere inden for. Ledelse af mennesker, af patientforløb, af arbejdsmiljø, af samarbejde, af udvikling, af kultur og af en organisation. For at lede andre skal man være rigtig god til at lede sig selv, og jeg har i den forbindelse arbejdet målrettet med min egen selvudvikling.

 

” Jeg glæder mig til dagen i morgen, også når det er allermest svært.

 

Beskriv din balance mellem arbejde og fritid

Mit arbejde har en høj prioritering, og jeg arbejder rigtig meget. Hver eneste dag går jeg glad på arbejde, og jeg glæder mig til dagen i morgen, også når det er allermest svært. Jeg forsøger at holde så meget som muligt fri en-to dage om ugen. Min tid med min familie og venner er altafgørende for min trivsel og min mentale sundhed. Jeg nyder at spille golf og danse i min fritid, gå i teateret og biografen samt lave kreativt håndarbejde.

 

Hvis jeg var chef for det hele, så …

… ville jeg sikre, at der udvikles én patientjournal på tværs af fag, afsnit, hospitaler, sektorer og regioner. Det vil jeg helt sikkert ikke kunne lykkes med alene – det vil kræve helt særlige indsatser og prioriteringer nationalt foruden en enorm økonomisk prioritering. Vores sundhedssystem lider under, at vi ikke kan dele patientoplysninger på tværs af sektorer og regioner. 

Mere om forfatterne